WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Митний контроль - Курсова робота

Митний контроль - Курсова робота

На склад накладено митне забезпечення N ______ та пломба власника складу N ________.

Товари (предмети) на

зберігання під митним

контролем передав

______________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Товари (предмети) на

зберігання під митним

контролем прийняв

______________________________

(підпис, прізвище, ініціали)*

Гербова печатка підприємства, яке прийняло товар на зберігання

Посадова особа митного органу

______________________________

(підпис, прізвище, ініціали)

Відтиск штампу

'Під митним контролем'

Копію акта отримав:

_____________________ '___' ________________ р.

(підпис)

_____________________ '___' ________________ р.

(підпис)

____________

* Підписує керівник підприємства - власника складу або особа, ним уповноважена.

Додаток № 2 ЗАЯВА на оформлення вантажу на зберігання під митним контролем

Начальнику _______________________

(назва митного органу)

ЗАЯВА

Підприємство

(повна назва підприємства)

код за ЄДРПОУ

адреса:

тел.

Банківські відомості:

Банк

(назва банку, адреса)

р/р _____________________ МФО ___________________

в/р _____________________ МФО ___________________

Акредитаційний N_______ від '____'_______________ р.

просить Вашого дозволу на оформлення вантажу

_______________________________________________________________________,

(назва вантажу)

що надійшов на нашу адресу за:

документом контролю доставки

контрактом

товаросупровідними документами

на зберігання під митним контролем

на складі підприємства ___________________________________________________

(назва підприємства)

за адресою: , у зв'язку з

З правилами зберігання вантажів під митним контролем та, зокрема, статтями 110, 111, 112, 118 ___ Митного кодексу України ознайомлені.

Зобов'язуємося надати декларацію-зобов'язання на 15-й день перебування товарів під митним контролем, якщо в цей термін товар не буде заявлений у певний митний режим, а саме до '___'______________ р.

Примітки: _______________________________________________________________

Керівник підприємства ___________________

Головний бухгалтер _____________________

М. П.

Розміщення товару на зберігання під митним контролем дозволено

'___'______________ р.

____________________________

(посада, підпис, прізвище, ініціали посадової особи митного органу)

Додаток № 3. Зразок листа-узгодження щодо переміщення вантажу між МЛС, які розташовані у зоні діяльності КРМ.

Зразок листа-узгодження

щодо переміщення вантажу між МЛС,

які розташовані у зоні діяльності КРМ.

Начальнику ТВВ- ______ КРМ

де знаходиться вантаж

Начальнику ТВВ- ______ КРМ

куди переміщується шантаж

Підприємство

назва підприємства, юридична та фактична адреса підприємства, код ЕДРПО

рр № ______________ МФО__________

вр № _______________ МФО __________

Просить Вашого дозволу на переміщення вантажу

назва вантажу, код ТН ЗЕД, кількість та вартість товару

який зберігається на МЛС

назва МЛС, його фактична адреса та номер ліцензії на відкриття МЛС

на підставі:

ВМД типу ІМ-74 від '____' _______________ р. № __________

(перелік ВМД типу ІМ-74)

CMR від '____' _______________ р. № __________

(перелік товаросупровідних документів)

інвойсу від '____' _______________ р. № __________

(перелік інвойсів)

на митний ліцензійний склад

назва МЛС, його фактична адреса та номер лщенїії на відкриття МЛС

на підставі договору на зберігання від '____' _______________ р. №

з МЛС

на який планується розмістити вантаж

Доставлення вантажу до МЛС призначення гарантуємо:

Керівник МЛС призначення _______________ ' _______'

М.П.

ТВВ- КРМ не заперечує проти переміщення вантажу

де знаходиться вантаж

з МЛС

назва МЛС, з якого відправляється вантаж з метою розміщення на інший МЛС

Після оформлення ВМД типу ІМ-74 прошу надійслати через загальний відділ КРМ копії цих декларацій.

Інспектор __________________ Начальник відділу ___________

підпис та ОНП підпис

ТВВ- КРМ не заперечує проти переміщення вантажу

куди переміщується вантаж

на МЛС

назва МЛС на який планується розміщення вантажу

з метою його подальшого митного оформлення за ВМД типу ІМ-74

Інспектор _________________ Начальник відділу ___________

підпис та ОНП підпис

Додаток № 4. Зразок листа-узгодження на перевезення вантажу в інши митні органи для проведення митного оформлення.

Зразок листа-узгодження

на перевезення вантажу в інши митні органи

для проведення митного оформлення.

Начальнику_________________митниці

за місцем розташування суб'єкта ЗЕД

Начальнику_________________митниці

за місцем знаходження МЛС, на якому зберігається вантаж

Підприємство

назва, юридична та фактична адреса, код ЕДРПО

розрахунковий рахунок____________ в банку

номер рахунку назва банку

просить направити вантаж

код ТН ЗЕД, назва вантажу, кількість вантажу та повні відомості

в митницю для проведення митного оформлення

назва митниці

Додаткові умові та відомості:

Керівник підприємства

підпис, прізвище, ініціали

М.П.

Додаток № 5. Лист-узгодження щодо пропуску вантажу через митний кордон України сільськогосподарської продукції з метою подальшого розміщення на МЛС.

Лист-узгодження

щодо пропуску вантажу через

митний кордон України сільськогосподарської

продукції з метою подальшого розміщення на МЛС.

1. Назва підприємства ___________________________

код ЕДРПО ___________

юридична та фізична адреса ______________________

2. Банківські відомості_____________________________

назва банку та його адреса

рр № ___________ МФО ___________

вр № ___________ МФО ___________

3. Згідно з контрактом від '____' ___________р. № _____ просимо

Вас дозволити направити вантаж до ТВВ № ____ Київської регіональної митниці для доставки та розміщення товару в режимі митного ліцензійного складу.

назва вантажу _________________ код ТН ЗЕД ________

кількість вантажу _________________________________

характер угоди за зовнішньоекономичним контрактом ____________

код класифікатора

митний режим __________ з ________________________митниці

код класифікатора назва прикордонної митниці

4. Повідомляємо також наступні відомості:

картка акредитації у підрозділі № ______від '____' ____________р.

довідка про декларування валютних коштів №_________________

договор підприємства з МЛС, на якому буде розміщений вантаж

назва МЛС

власник МЛС підпис

М.П.

5. Товаросупровідні документи:

Керівник підприємства _________________

М.П.

Київська регіональна митниця підтверджує дане повідомлення.

Начальник (або його заступник) митниці _____________

М.П.

Перелік прийнятих скорочень:

ВКДВ - відділ контролю доставки вантажів

ВМД - вантажна митна декларація

ДМСУ - Державна митна служба України

ДСЕК - Державна служба експортного контролю

ЗЕД - зовнішньо-економічна діяльність

КРМ - Київська регіональна митниця

МЛС - митний ліцензійний склад

ОНП - особиста номерна печатка

ПП - попередне повідомлення

ТВВ - транзитно-вантажне відділення

ТЕО - транспортно-експедиційна організація

ТН ЗЕД - товарна номенклатура зовнішньо-економічної діяльності

ТПП - Торговельно-промислова палата України


 
 

Цікаве

Загрузка...