WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Інтеграція України у світове господарство - Курсова робота

Інтеграція України у світове господарство - Курсова робота

світовому ринку. По-четверте, в експорті незначною є частка товарів, які виготовляються відповідно до договорів про міжнародну спеціалізацію та кооперування виробництва. По-п'яте, залишається значна частки бартерних операцій у зовнішньоекономічній та господарській діяльності всередині країни. По-шосте, слід заохочувати іноземних інвесторів. Найважливішою умовою цього є стабільність чинного законодавства у зовнішньоекономічній діяльності. Нині Україна, згідно з оцінкою міжнароднихекспертів, за створенням надійного інвестиційного клімату посідає лише 130-те місце в світі. По-сьоме, важливо налагодити надійний державний контроль. Так, у розвинутих країнах світу держава бере на себе облік і всебічний контроль за експортом і імпортом товарів. Успішна інтеграція України у світове народне господарство та світову економіку призведе до стабілізації та зміцнення економіки нашої держави, та відчутного покращення добробуту її громадян. Висновки: В ході написання даної курсової роботи я дослідила сукупність зв'язків (торгових, інвестиційних, фінансових) між Україною і країнами-членами світового співтовариства, вивчила, проаналізувала та визначила пріоритетні напрямки інтеграції України у світове господарство, особливості динаміки та структури присутності України на світовому ринку загалом та на ринках окремих країн-членів, а також чинників, що перешкоджають більш ефективній присутності України на світовому ринку. Виклала найголовніші міркування й аргументи на користь інтеграції України у світове народне господарство та пропозиції щодо наступних першочергових ініціатив з боку нашої країни. Визначила, що інтеграція України в світове господарство - один з пріоритетів її державної політики з моменту проголошення незалежності. Активне включення України в міжнародний поділ праці (МПП) призвано служити: - підтримці в функціональному стані її галузей в період структурної перебудови; - витяганню вигод від участі в МПП за рахунок використання порівняльних переваг у виробництві тих або інших товарів; - забезпеченню оптимальних масштабів випуску продукції, гарантуючих окупність витрат на розробку і освоєння випуску нових видів продукції; - отриманню доступу до світових ресурсів науково-технічної інформації і капіталу. Проаналізувала світовий досвід та визначила, що інтеграція в сучасну світову економіку - це тривалий процес, який вимагає вироблення довгострокової економічної політики, що враховує історичні і господарські особливості кожної конкретної країни, тенденції НТП і світогосподарських зв'язків. Її реалізація складається в структурній перебудові економіки, підвищенні конкурентоспроможності її галузей, корінній перебудові форм і методів господарських зв'язків, в поступальному русі вперед в напрямі більшої відвертості економіки. В результаті проведеного аналізу та досліджень прийшла до висновку, що ефективна інтеграція України у світове народне господарство дасть змогу нашій країні швидше подолати економічну кризу, сприятиме стабільному і швидкому розвитку продуктивних сил і зростанню на цій основі життєвого рівня населення. Перелік використаної літератури. 1. Матеріали міжнародної практичної конференції "Перспективи інтеграції України до ЄС"; 2. Держкомстат України, 2000-2007 (дата останньої модифікації: 28/03/2007); 3. Заболоцький Б. Ф.; Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка: Посібник. - К.: Академвидав, 2003. - 368с. (Альма-матер). 4. Бек К. Україна між Росією та Заходом // Національна безпека і оборона, №4, 2004р. - с.11-14 5. Будкін В. Україна на геоекономічних перехрестях // Національна безпека і оборона, №3, 2004р. - с.27-30 6. Винфрид Шнайдер-Детерс Выход Украины на западные рынки: проблемные вопросы // Національна безпека і оборона, №9, 2004р. - с.29-33 7. Інформація Євростату 8. Карпенко О. Сучасний стан і тенденції присутності України на ринках ЄС // Сучасна торгівля, №10, 2004р. - с.21-24 9. Колодійчук В. Єврорегіони: організаційна форма взаємодії прикордонних регіонів ЄС // Збірник наукових праць НДФІ, №1, 2005р. - с.31-34 10. Краснова Н. УПС як інструмент поглиблення торгових зв'язків // Світова економіка, №1, 2004р. - с. 28-31 11. Литвин В. Економічні аспекти ролі України у формуванні Європи сьогодення та Європи майбутнього // Національна безпека і оборона, №5, 2004р. - с.4-8 12. Марченко А. Регіональна політика Європейського Союзу: історія і сучасність // Світова економіка, №5, 2004р. - с. 24-27 13. Матеріали міжнародної практичної конференції "Перспективи інтеграції України до ЄС" 14. Несторенко О. Створення зони вільної торгівлі та її наслідки для України // Економічний вісник, №7, 2004р. - с.17-19 15. Парасій К. Україна на ринку ЄС: тенденції та перспективи // Сучасна торгівля, №1, 2005р. - с.10-14 16. Постанова Верховної Ради №808-? від 22.03.07р. "Про створення Загальної парламентсько-урядової комісії по інтеграції України в Європейський Союз" 17. Потапенко П. Стратегія євроінтеграції та питання участі України у формуванні Єдиного економічного простору (ЄЕП) // Економічний вісник, №8, 2004р. - с.19-22 18. Карпова О. Промышленность. АПК. Банки и финансы. Услуги. Внешнеэкономические связи.//2000, № 15, 2007р. - с.Е4-6 19. Прокопенко С. Місце взаємин прикордонних регіонів у сучасних тенденціях світового розвитку // Світова економіка, №1, 2004р. - с. 13-15 20. Вінничук Н. Євросоюз спрощує візовий режим з Україною // Репортер, №26, 2007р. - с.3-4 21. Фіалко А. Проблеми та перспективи співпраці України з ЄС // Національна безпека і оборона, №9, 2004р. - с.15-19 22. Борковський А. Опівнічний компроміс: перемога без переможених // "Україна молода", №113, 2007р. - с.5-6 23. Шевченко Ф. Економічна iнтеграцiя та розвиток торговельних відносин між Україною та ЄС // Економічний вісник, №1, 2005р. - с. 16-18. 24. Кин А. Визы в ЕС // Профиль, № 24, 2007р. - с.32-33 25. Деревянко А. "Вступление Украины в ВТО для латышских предпринимателей станет своеобразным сигналом" // Профиль, № 24, 2007р. - с.34-35 26. Економічна правда Україна стане членом СОТ до листопада цього року // Статус економічні відомості, №25, 2007р. - с.8 27. Смолий Е. Приоткрылась дверь в Европу // Деньги ua, № 25-26, 2007р. - с.8-9 28. Скибинская М. Осторожно, двери закрываются…Москва продолжает выталкивать со своих рынков наиболее зависимых от экспорта в Россию украинских поставщиков! // Деловая столица, № 15, 2007р. - с.6-7 29. Кравченко В. Словенія підтримує ідею подальшого розширення ЄС // "Дзеркало тижня", №24, 2007р. - с.1,4 30. Бадрак В. Європейські перспективи української оборонки // "Дзеркало тижня", №24, 2007р. - с.4 31. Смілевський А. Двері в об'єднану Європу не зачинені // Високий замок, № 110, 2007р. - с.1 32. Базилевич В., Базилевич К., Баластрик Л.; Макроекономіка, Підручник. - К.: "Знання" 2006. - с.623

 
 

Цікаве

Загрузка...