WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Інтеграція України у світове господарство - Курсова робота

Інтеграція України у світове господарство - Курсова робота

Курсова робота Інтеграція України у світове господарство План 1. Вступ 2. Теоретичні основи інтеграції та економічне зростання. 3. Основні напрямки економічної інтеграції. 4. Короткий огляд сучасних інтеграційних процесів. 5. Необхідність входження України у світове господарство. 6. Висновки 7. Перелік використаної літератури. Вступ Унікальність переважаючої більшості країн колишнього СРСР полягає в тому, що вони виникли на руїнах відносно цілісної економічної і політичної системи. У зв'язку з цим їм об'єктивно необхідні час і відповідні зусилля для національно-державної ідентифікації, створення ряду передумов ефективного включення їх в глобальні економічні структури і процеси. Крім того, після проголошення незалежності певний період ці країни були ізольовані від світогосподарських глобальних процесів і приречені на автократичну замкненість і самодостатність. Інтеграція України в світове господарство - один з пріоритетів її державної політики з моменту проголошення незалежності. Як показує світовий досвід, інтеграція в сучасну світову економіку - це тривалий процес, який вимагає вироблення довгострокової економічної політики, що враховує історичні і господарські особливості кожної конкретної країни, тенденції НТП і світогосподарських зв'язків. Її реалізація складається в структурній перебудові економіки, підвищенні конкурентоспроможності її галузей, корінній перебудові форм і методів господарських зв'язків, в поступальному русі вперед в напрямі більшої відвертості економіки. Об'єктом дослідження даної курсової роботи є сукупність зв'язків (торгових, інвестиційних, фінансових) між Україною і країнами-членами світового співтовариства. Предметом дослідження є процес інтеграції України у світове господарство. Метою курсової роботи є вивчення, аналіз та визначення пріоритетних напрямків інтеграції України у світове господарство, особливості динаміки та структури присутності України на світовому ринку загалом та на ринках окремих країн-членів, а також чинників, що перешкоджають більш ефективній присутності України на світовому ринку. У роботі відповідно до даної мети поставлені наступні завдання: " проаналізувати теоретичні основи інтеграції та економічного зростання України; " визначити основні напрямки економічної інтеграції; " розглянути сучасні інтеграційні процеси в Україні; " намітити основні шляхи та дати рекомендації щодо необхідності входження України у світове господарство. В процесі написання даної курсової роботи я використала такі методи макроекономічного дослідження: логічний, аналіз, синтез, метод аналогії та порівняння. Структурно курсова робота розміщена на 43 сторінках і складається із вступу, чотирьох розділів, висновку та переліку використаної літератури. Теоретичною і методологічною основою роботи послужили закони і нормативні акти, підручники, публікації, друковані періодичні видання. 1 Теоретичні основи інтеграції та економічне зростання. Відкрита економіка є важливою передумовою міжнаціонального руху капіталу, товарів і праці. Товарообмін між країнами стимулює товаровиробництво, рівень споживання і економічного зростання загалом. Для посилення міжнаціонального руху капіталу, товарів і праці країни-учасниці торговельних відносин намагаються ліквідувати бар'єри на його шляху. Вони узгоджують внутрішнє законодавство, створюють взаємовигідні умови міжнаціональних відносин, міжнародні фінансові та інші структури, національні органи управління і регулювання, тобто інтегруються для координації дій з метою розвитку національних економічних систем і піднесення рівня життя своїх громадян. Економічна інтеграція є якісно новим етапом міжнаціональних економічних відносин, який передбачає наближення і взаємопристосованість окремих національних економік. Визначається вона концентрацією і взаємопроникненням капіталів, реалізацією узгодженої міждержавної економічної політики. За останні п'ятдесят років інтеграційні об'єднання стали невід'ємним елементом відносин у світовій економічній системі. Вони мають регіональний характер і відрізняються особливістю та глибиною інтеграційних процесів, викликаних поглибленням і розширенням міжнаціонального поділу праці та глобалізацією економічних та політичних перетворень. Поділ праці зумовлює диверсифікацію (розподіл між різними сферами, об'єктами) виробництва товарів і послуг, посилення руху капіталу, створення міжнаціональних корпорацій, міжнаціональних фінансових організацій, уніфікацію міжнаціональних товарно-грошових відносин. Існує подвійний погляд на інтеграцію - з одного боку, як на процес, а з іншого - як на певний стан економіки і господарської політики. Інтеграція як процес містить у собі заходи, покликані усунути дискримінацію між господарськими одиницями, що є суб'єктами різних національних держав. Інтеграція як стан позначається відсутністю будь-яких форм дискримінації між національними господарствами. При цьому під поняттям "дискримінація" мається на увазі відсутність адміністративних обмежень свободи підприємництва [1]. Таким чином, зростаюча в ході регіональної інтеграції гармонізація господарської політики держав-учасниць виступає постійним, але другорядним компонентом, що лише забезпечує сприятливі умови для розвитку ринкового механізму. На погляд провідного теоретика міжнародної економічної інтеграції Б. Балаші, політико-правові акції урядів країн-учасниць регіональної інтеграції набувають певних послідовних форм, які розвиваються по висхідній лінії від найпростіших до більш складних. Класичною в рамках теорії інтеграції вважається схема Б. Балаші (табл. 1). Таблиця 1 Форми розвитку міжнародної економічної інтеграції [1] Форми (стадії)інтеграції Заходи для усунення дискримінації Скасування тарифів і квот Загальний зовнішній тариф Вільний рух факторів виробництва Гармонізація економічної політики Уніфікація економічної політики Зона вільної торгівлі X Митний союз X X Спільний ринок X X X Економічний союз X X X X Повна інтеграція X X X X X Свого часу концепція Б. Балаші стала теоретичною основою розвитку інтеграційних процесів у Західній Європі, що отримали своє втілення в утворенні Європейських Співтовариств, а пізніше - Європейського Союзу [1]. Таким чином, розгляд теоретичної бази міжнародної економічної регіональної інтеграції дозволяє зробити такі висновки: 1. природа інтеграційних процесів полягає не у сфері розвитку міжнародної торгівлі, а в самому процесі виробництва; 2. інтеграційні осередки виникають на різних структурних рівнях національних і міжнаціональних економічних систем; 3. передумовами для виникнення зон інтеграції є економічні інтереси взаємопов'язаних підприємств, ключових галузей виробництва, що створюють динамічне економічне середовище й охоплюють ті території, які входять до сфери

 
 

Цікаве

Загрузка...