WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Діагностика управління організацією (науковий реферат) - Реферат

Діагностика управління організацією (науковий реферат) - Реферат

кількість моделей соціально-економічних систем як об'єктів діагностики в управлінні. їх можна розбити на кілька груп залежно від ступеня їхньої абстрактності, тобто від того, які сторони систем одержали чи не одержали своє відображення в цих моделях. Разом з тим було б передчасно говорити про створення вичерпної класифікації моделей соціально-економічних систем в умовах управління.
Вивчивши опубліковані в літературі класифікації таких моделей, ми маємо можливість констатувати, що в найбільш простих моделях діагностики стану соціально-економічних систем не враховується структура системи, тобто передбачається, що система складається з деякого числа не пов'язаних між собою елементів. В іншому класі моделей, які враховують структуру системи, їх можна розподілити на дві групи залежно від того, явно чи не явно враховується ця структура.
У першому випадку при створенні моделі повинні бути зазначені впливи до зовнішніх входів системи і функціональні зв'язки між впливами і реакціями, що спостерігаються на зовнішніх виходах системи залежно від стану системи. Будь-яка, можлива для даної моделі, перевірка складається у визначенні реакції системи на заданий вплив.
У другому випадку модель соціально-економічної системи, яка діагностується, можна розглядати як кінцеву безліч пов'язаних між собою підсистем. Кожен елемент системи відповідає визначеною реакцією на прикладену до нього сукупність впливів, до числа яких можуть входити реакції інших елементів. Для створення даної моделі соціально-економічної системи необхідно вказати безліч елементів, безліч можливих станів системи, її структуру, що відбиває зв'язки між елементами.
Розглядаючи елементи систем, що діагностуються, не завжди можна ототожнювати їх з "фізичними" елементами системи, сукупністю частин, з яких дана система складається. Кожен з елементів системи (підсистеми) може викликати не один, а кілька кризових станів, і якщо поділ цих станів входить до завдання діагностики, то кожен такий елемент необхідно розглядати як сукупність елементів. Кризова ситуація в системах, шо діагностуються може бути викликана не тільки елементом системи, але і порушенням зв'язків між ними. Отже, схему об'єкта діагностики не можна змішувати зі звичайною функціональною схемою обстежуваної системи.
Третій напрямок діагностики припускає аналіз існуючих діагностичних систем, виявлення принципів їхньої побудови і розробку методів рішення, оцінку оптимальності. Цей напрямок має важливу теоретичну і практичну значущість, оскільки він пов'язаний з розробкою критеріїв інформативності показників, що характеризують стан системи, аналізом способів діагностики, побудовою відповідного діагностичного процесу.
При діагностиці стає істотним вибір інформативних ознак для опису соціально-економічних систем (рис. 2). У багатьох випадках це пов'язано з труднощами одержання інформації, часом з її пошуком, систематизацією, аналізом і обробкою, вартістю діагностичного дослідження. Параметри елементів системи, що діагностуються, не рівноцінні за кількістю зведень про її стан. Одні приносять інформацію про багато властивостей елементів системи, інші незрівнянно менші й іншої якості.
Перевагу варто віддавати параметрам, що мають динамічний характер, а не тим, що стабільні чи повільно змінюються.
Рис. 2. Предмет дослідження діагностики в управлінні
Отже, діагностика в управлінні - це:
o дослідження базових показників господарської діяльності соціально-економічної системи;
o всебічний аналіз впливу внутрішніх і зовнішніх факторів на фінансово-економічний і техніко-технологічний стан підприємства;
o експертна оцінка розроблених заходів і перспектив фінансового оздоровлення, превентивної санації, досягнення цілей прогнозування;
o збагнення кількісно невизначених і якісно "надскладних" рівнів економічної організації фірми, що С. Бір позначає термінами "метасистема", "гомеостазис" і "ентелехія" організації, а Б. Райан - терміном "етичний світ". Метасистемнірівні і якості соціально-економічних систем обумовлюють потребу в діагностиці як специфічному способі одержання і використання інформації.
Розглянемо застосуван ня деяких положень теорії інформації до визначення цінності результатів діагностики в управлінні. Як міра виміру кількості інформації спочатку використовується синтаксична міра інформації. Інші міри виміру інформації знайдуть своє застосування при оцінці діагностичної цінності ознак (табл. 1).
Таблиця 1 Оцінкадіагностичної цінності
Встановлення і дослідження специфічних властивостей економічної діагностики, що виявляються в управлінні, дозволяє нам сформулювати слідуючі висновки:
- об'єктивний розвиток соціально-економічної системи означає появу нових якостей в об'єкті управління;
- процес розвитку приведе до зміни і самого суб'єкта управління;
- безупинний процес банкрутства, розпаду й одночасного виникнення нових підприємств і фірм свідчить про межі експертного знання як самого менеджера, так і застосовуваних експертних оцінок у діагностуванні кризи, її попередженні і методології виходу з неї;
- висока ентропія ринкового макросередовища підприємств істотно знижує керованість, зменшує ступінь інформаційного контролю за зміною станів ситуації та ймовірність прогнозування;
- постійна погроза кризових станів обумовлює виділення і посилення прогностичних, антикризових, попереджувальних функцій діагностики стосовно стабілізації економічного розвитку підприємств.
Одним із перспективних напрямків в економічній діагностиці є експертна фінансова діагностика і діагностика банкрутства, результати яких складають інформаційно-аналітичну основу системи управлінського обліку.
Інформація, необхідна для діагностики, різноманітна. Це сукупність зведень про стан об'єкта управління, в минулому і сьогоденні, а також зв'язки, тенденції та закономірності. У кожній соціально-економічній системі її інформаційний простір функціонує як єдине ціле і розвивається разом із самою організацією.
В умовах кризи змінюються характер і обсяг інформації, способи її одержання й обробки. Якщо менеджер використовує інформацію, яка дає змогу бачити процеси, що відбуваються в соціальному організмі підприємства, під різним кутом зору і в специфічному ракурсі, то це дозволяє йому вчасно виявити й оперативно зреагувати на зміни тенденцій, тих чи інших показників діяльності підприємства.
Діагностика вимагає варіювання альтернативними проектами з виведення підприємства з кризи чи її недопущення.
Природно, цевимагає інформації, яка б об'єктивно відбивала реальні процеси в системі.
Структура. Економічна діагностика являє собою стійкий зв'язок умов діагнозу і його верифікованого результату. Отже, вона має логічну форму істинності, виражену у виконанні матеріальної імплікації: якщо вчасно (А), вірогідно і з достатньою повнотою інформації (У), обгрунтованою методикою її обробки (3) проводяться діагностичні процедури, то з великою часткою ймовірності гарантоване одержання достовірного знання про досліджуваний об'єкт, визначення діагнозу (D). Таким чином, якщо дотримуються: А, У, 3, то вірогідно D. І, навпаки, сумнів у вірогідності результату діагностики D

 
 

Цікаве

Загрузка...