WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ «Київська взуттєва фабрика - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ «Київська взуттєва фабрика - Курсова робота

від цінних паперів та операцій з ними;
- кредити банків та інших кредиторів;
- безкоштовні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та фізичних осіб.
Згідно законодавству України ВАТ "Київська взуттєва фабрика" поділяє акціонерів на засновників та учасників.Засновники - це особи, які виконують дії, пов'язані із заснуванням даного товариства. Учасники - це особи, які роблять внесок у статутний фонд, проте не бажають брати на себе будь-які обов'язки.
Процедура створення ВАТ "Київська взуттєва фабрика" була досить складною. Тому, що крім необхідності укладання договору між засновниками, с. 4 ст. 26 Закону України "Про господарські товариства" передбачено 4 етапи, що їх повинні пройти засновники для створення акціонерного товариства:
- зробити повідомлення про намір створити акціонерне товариство;
- здійснити підписку на акції (в разі створення відкритого акціонерного товариства);
- провести установчі збори;
- здійснити державну реєстрацію акціонерного товариства.
Акції ВАТ "Київська взуттєва фабрика" розповсюджуються шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах. Акціонери продають належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства.
Вищим органом товариства є загальні збори акціонерів. У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать.
Виконавчим органом, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління або інший орган, визначений статутом. Він вирішує всі питання діяльності ВАТ "Київська взуттєва фабрика", крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів.
Виконавчий орган є підзвітним загальним зборам акціонерів і організовує виконання їхніх рішень. Він діє від імені підприємства у межах, встановлених статутом і законом.
Колективне підприємство (точніше його можна було б назвати "підприємство колективної власності") - це організаційно-правова форма підприємства, заснованого на власності трудового колективу підприємства.
Визначення колективне означає, що підприємство належить колективу співвласників (засновників, учасників), які діють як один суб'єкт права колективної власності. Правосуб'єктність власника (у даному разі колективу або групи власників, організованих у колективне підприємство з правами юридичної особи) реалізується через юридичну особу - підприємство, яке володіє, користується і розпоряджається майном відповідно до свого статуту (статті 6, 20 і 21 Закону України "Про власність"). Це вид недержавної юридичної особи. Право колективної власності у колективному підприємстві безпосередньо здійснюють його органи управління - вищий орган управління (загальні збори або конференція) і правління. Отже, колективне підприємство, поки воно діє - це об'єкт права власності відповідної юридичної особи. Його засновники і учасники є власниками часток (паїв, вкладів) у майні підприємства.
Інакше визначає поняття колективного підприємства Закон України "Про власність", згідно з яким видів колективних підприємств стільки ж, скільки суб'єктів права колективної власності названо в ст. 20 Закону України "Про власність": колективні підприємства (наприклад, підприємство, приватизоване трудовим колективом державного підприємства і не перетворене на інший вид; колективне сільськогосподарське підприємство); акціонерне або інше статутне господарське товариство (статті 25 і 26 Закону); виробничий кооператив (ст. 24 Закону; підприємство, яке засноване на власності об'єднання громадян (наприклад, профспілкове - ст. 28 Закону); підприємство релігійної організації (ст. 29 Закону); підприємство, створене господарським об'єднанням (ст. 27 Закону).
Розділ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕД ВАТ "КИЇВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА"
Оцінку ефективності ВАТ "Київська взуттєва фабрика"здійснюємо на основі бухгалтерських звітів за 2005 - 2006 рр. Основні показники експортно-імпортних операцій ВАТ "Данко" наведено в табл 1.
Таблиця 1.
Показники експортно-імпортної діяльності ВАТ"Київська взуттєва фабрика" протягом 2005- 2006р.
№ п/п Показники експортно-імпортної діяльності підприємства протягом Звітний період
2005р. 2006р.
1 Контрактна вартість імпортної сировини, тис. грн. 14702,45 12629,49
2 Акцизні збори, тис. грн. 31,50511 31,57376
3 Мито і митні збори, тис. грн. 68,26192 73,67252
4 Транспортні витрати, тис. грн. 997,6653 1157,704
5 Вантажно-розвантажувальні витрати, тис. грн. 525,0873 526,229
6 Складські витрати, тис. грн. 262,543 105,2463
7 Експедиторські витрати, тис. грн. 252,0422 168,3938
8 Страхові витрати, тис. грн. 63,01023 42,09875
9 Інші витрати на ЗЕД, тис. грн. 52,50811 105,2463
10 Виробнича собівартість продукції, тис. грн. 47257,86 42098,32
11 Поза виробничі витрати, тис. грн. 5250,873 5262,291
12 Ціна імпорту, тис. грн. 10,50212 11,05052
13 Кількість імпорту, т. 2310,384 2104,916
14 Коефіцієнт кредитного впливу 1,073924 1,07631
15 Експортна виручка за умова надання комерційного кредиту тис. грн 53672,64 55940,79
Оцінку ефективності ВАТ "Київська взуттєва фабрика" здійснюємо в такій послідовності:
1. Визначимо накладні витрати в аналізованому і базовому році.
СН = СТ + СЗР + ССКЛ + СЕКСПЕД + ССТР + СІН (1),
де
СТ - транспортні витрати за базисом постачання, тис.грн.
СЗР - вантажно-розвантажувальні витрати, тис.грн.
ССКЛ - складські витрати, тис.грн.
СЕКСПЕД - експедиторські витрати, тис.грн.
ССТР - страхові витрати, тис.грн.
СІН - інші витрати на ЗЕД, тис.грн.
СН 2006=1157,704+526,229+105,2463+168,3938+42,09875+105,2463=2104,9181 (тис.грн.)
СН 2005 =997,6653+525,0873+262,543+252,0422+63,01023+52,50811=2152,8561 (тис.грн.)
2.Витрати на імпорт в аналізованому та базовому році.
СЗТ ІМП = СК + СН + СА + СМ (2),
де
СК - контрактна вартість імпортної сировини, тис.грн.
СН - накладні витрати, тис.грн.
СА - акцизні збори, тис.грн.
СМ - мито і митні збори, тис.грн.
СЗТ ІМП 2006=12629,49+2104,9181+31,57376+73,67252=14839,653 (тис.грн.)
СЗТ ІМП 2005 =14702,45+2152,8561+31,50511+68,26192=16955,072 (тис.грн.)
3.Виручка від експорту за готівку в аналізованому та базовому році.
ВРЕКС К
ВРЕКС Г = (3),
ККВ
де
ВРЕКС К - виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту, тис.грн.
ККВ - коефіцієнт кредитного впливу, част.од.
55940,79
ВРЕКС Г 2006 = = 51974,607 (тис.грн.)
1,07631
53672,64
ВРЕКС Г 2005 = = 49978,061 (тис.грн.)
1,073924
4.Виручка від імпорту в аналізованому та базовому році.
ВРІМП = ЦІМП х NІМП (4),
де
ЦІМП - середня ціна імпорту, тис.грн.
NІМП - кількість імпорту, тис. грн.
ВРІМП 2006= 11,05052*2104,916=23260,416 (тис.грн.)
ВРІМП 2005 =10,50212*2310,384=24263,93 (тис.грн.)
5.Витрати на експорт в

 
 

Цікаве

Загрузка...