WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ «Київська взуттєва фабрика - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ «Київська взуттєва фабрика - Курсова робота

чи обміну надходять готові товари.
На відміну від попередніх, операції в рамках промислового співробітництва (співробітництво на компенсаційній основі, виробнича кооперація) пов'язані з виробничою сферою і передбачаютьособливий вид зустрічних поставок.
Угоди про співробітництво на компенсаційній основі передбачають поставку іноземним партнерам на умовах кредиту комплектного обладнання та інжинірингових послуг з наступним його погашенням за рахунок виторгу від зустрічної поставки виробленої на цьому обладнанні продукції.
Недоліком такої угоди для експортера є довготривалий термін вилучення з обігу коштів, що обумовлене великою тривалістю здійснення проекту.
Найтриваліші стійкі зв'язки між торговими партнерами, при яких торгівля виступає частиною промислового співробітництва, забезпечує виробниче кооперування. Найпоширенішими його видами є: підрядне кооперування, договірна спеціалізація, спільне виробництво.
При підрядному кооперуванні одна із сторін (замовник) доручає іншій (виконавцю) виконання певної роботи відповідно до обумовлених вимог (обсяг, термін, ціна тощо). За необхідності замовник може передавати підряднику технологію, креслення і специфікації, обладнання і матеріали.
Договірна спеціалізація передбачає розмежування виконання окремих частин і етапів виробничих програм, здійснення, за необхідності, перерозподілу капітальних вкладень.
Спільне виробництво організовується для здійснення конкретного економічного проекту при створенні складних видів продукції. При цьому партнери тісно взаємодіють на всіх етапах, починаючи з НДДКР і до збуту та сервісного обслуговування. Таке співробітництво оформляється як тимчасове договірне об'єднання юридичне самостійних фірм.
Суть операцій на давальницькій сировині полягає в підписанні контракту між контрагентами про перероблення сировини з оплатою за перероблення частиною виготовленої продукції. Така ситуація виникає тоді, коли якась країна має сировину, але не має переробних заводів.
Процес проведення зовнішньоекономічних операцій розбивається на кілька етапів і стадій:
1. Підготовчий етап:
° аналіз кон'юнктури міжнародного ринку, рівня його монополізації великими компаніями, можливості проникнення на цей ринок;
° вибір форми і методів роботи на ринку;
° вибір контрагентів;
° аналіз і розрахунок цін;
° рекламна кампанія.
2. Організаційний етап:
° встановлення контакту з потенційними контрагентами;
° підготовка і проведення переговорів; укладання контракту.
3. Виконавчий етап:
° підготовка товару до відвантаження (експортером) і підготовка
до прийому товару (імпортером);
° оформлення документації:
° укладання допоміжних контрактів (страхових, транспортних, і т.п.);
° врегулювання суперечок:
° здійснення розрахунків.
Розділ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ "КИЇВСЬКА ВЗУТТЄВА ФАБРИКА".
ВАТ "Київська взуттєва фабрика" розташована за адресою :
м. Київ, вул. Б.Хмельницького 24.
Вона була створена 22 березня 1996року.
Згідно з законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16. 04. 1991р. ВАТ "Данко" як юридична особа є суб'єктом ЗЕД, та може самостійно, у визначених законодавством межах, здійснювати ЗЕД.
ВАТ "Київська взуттєва фабрика" здійснює такі види ЗЕД:
1. Експортує взуття.
2. Імпортує сировину і матеріали.
3. Здійснює інші види діяльності, зазначені в установчих документах.
Товариство є юридичною особою. Права та обов'язки юридичної особи Товариство набуває з дня його державної реєстрації. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своєю повною назвою , фірмовий знак (символіку) , а також інші необхідні реквізити.
Згідно зі ст. 80 ГК України (ст.. 24 Закону України від 19 вересня 1991 р. №1576-XII "Про господарські товариства"; ст.. 152 ЦК України) акціонерним товариством є господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.
Установчим документом даного підприємства є статут, який містить відомості про найменування та місцезнаходження, склад засновників та учасників, склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, в тому числі перелік питань, в яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, порядок формування майна, розподілу прибутків і збитків, умови його реорганізації та ліквідації. Крім того, у статуті містяться також відомості про види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість, співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються засновниками, наслідки невиконання зобов'язань по вступу акцій.
Майно та майнові права в акціонерному товаристві.
Статутний фонд Товариства становить 450 000 ( чотириста три тисячі) гривень.
Статутний фонд поділений на 1 320 000 ( один мільйон шістсот дванадцять тисяч) простих акцій номінальною вартістю 0.22 гри.(двадцять п'ять копійок) кожна.
Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду.
Рішення про зміну статутного фонду приймається вищим органом Товариства і набуває чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.
Збільшення або зменшення статутного фонду Товариства не більш як на 1/3 може бути здійснено за рішенням Правління з відповідним внесенням ним змін в установчі документи Товариства, та наступним затвердженням цих змін Загальними зборами акціонерів Товариства.
Розмір статутного фонду може бути збільшений шляхом:
- випуску та реалізації нових акцій за рахунок грошових або інших матеріальних внесків акціонерів;
- збільшення номінальної вартості випущених акцій.
Розмір статутного фонду може бути зменшений шляхом:
- зменшення номінальної вартості акцій;
- зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників.
Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.
Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності.
Товариство є власником:
- майна, отриманого ним у власність від його засновників та учасників;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- отриманих доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.
Джерелами формування майна Товариства є :
- грошові та матеріальні внески засновників;
- доходи, які надходять від реалізації робіт, послуг, а також інших видів діяльності Товариства;
- доходи

 
 

Цікаве

Загрузка...