WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Євротоп” (торгівля взуттям) - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Євротоп” (торгівля взуттям) - Курсова робота

установчими документами. Такі збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), які володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів, а з питань, що потребують одностайності, - всі учасники. У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноособовий (директор). Дирекцію очолює генеральний директор. Членами виконавчого органу можуть бути також і особи, які не є учасниками товариства.
Дирекція (директор) вирішує всі питання діяльності товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції зборів учасників, її повноваженнями цьому визначено ст. 62 Закону України "Про господарські товариства" та установчими документами товариства.
Контроль за діяльністю виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю здійснює ревізійна комісія, що утворюється зборами учасників товариства з їх числа у кількості не менше трьох осіб. Її діяльність регламентовано ст. 62 Закону України "Про господарські товариства".
Розділ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТзОВ "Євротоп"
Оцінку ефективності ТзОВ "Євротоп" здійснюємо на основі бухгалтерських звітів за 2004 - 2005 pp. Необхідні для розрахунку дані зводимо в таблицю 1.
Таблиця 1
Показники експортно-імпортної діяльності ТзОВ "Євротоп"
протягом 2004 - 2005рр.
№ п/п Показники експортно-імпортної діяльності підприємства
Звітний період
2004р. 2005р.
1 Контрактна вартість імпортної сировини, тис. грн. 19621,77 17037,96
2 Акцизні збори, тис. грн. 42,04648 42,59493
3 Мито і митні збори, тис. грн. 91,10182 99,38871
4 Транспортні витрати, тис. грн. 1331,476 1561,814
5 Вантажно-розвантажувальні витрати, тис. грн. 700,7775 709,915
6 Складські витрати, тис. грн. 350,3879 141,9836
7 Експедиторські витрати, тис. грн. 336,3735 227,1735
8 Страхові витрати, тис. грн. 84,09296 56,79378
9 Інші витрати на ЗЕД, тис. грн. 70,07691 141,9836
10 Виробнича собівартість продукції, тис. грн. 46326,39 40569,65
11 Поза виробничі витрати, тис. грн. 7007,775 7099,151
12 Ціна імпорту, тис. грн. 14,01605 14,90782
13 Кількість імпорту, т. 3083,421 2839,66
14 Коефіцієнт кредитного впливу 1,433251 1,452008
15 Експортна виручка за умов надання комерційного кредиту, тис. грн. 88374,66 91691,08
Оцінку ефективності ТзОВ "Євротоп" здійснюємо в такій послідовності:
1. Визначимо накладні витрати в аналізованому і базовому році.
CН= CТ + СЗР + ССКЛ + СЕКСПЕД +ССТР + СІН (1),
де
СТ - транспортні витрати за базисом постачання, тис. грн.
СЗР - вантажно-розвантажувальні витрати, тис. грн.
ССКЛ - складські витрати, тис. грн.
СЕКСПЕД - експедиторські витрати, тис. грн.
ССТР - страхові витрати, тис. грн..
СІН - інші витрати на ЗЕД, тис. грн.
СН 2005 = 1561,814+709,915+141,9836+227,1735+56,79378+141,9836 =
= 2839,663 тис. грн.
СН 2004 = 1331,476+700,7775+350,3879+336,3735+84,09296+70,07691 =
= 2873,185 тис. грн.
2. Витрати на імпорт в аналізованому та базовому році.
СЗТ ІМП = CК + CН + СА + СМ (2),
де
СК - контрактна вартість імпортної сировини, тис. грн.
СН - накладні витрати, тис. грн.
СА - акцизні збори, тис. грн.
CМ - мито і митні збори, тис. грн.
СЗТ ІМП 2005 = 17037,96+2839,663+42,59493+99,38871 = 20019,60 тис. грн.
СЗТ ІМП 2004 = 19621,77+2873,185+42,04648+91,10182 = 22628,10 тис. грн.
3. Виручка від експорту за готівку в аналізованому та базовому році.
ВРЕКС Г = ВРЕКС К (3),
ККВ
де
ВРЕКС К - виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту, тис. грн.
ККВ - коефіцієнт кредитного впливу, част.од.
ВРЕКС Г 2005 = 91691,08 = 63147,78 тис. грн.
1,452008
ВРЕКС Г 2004 = 88374,66 = 61660,28 тис. грн.
1,433251
4. Виручка від імпорту в аналізованому та базовому році.
ВРІМП = ЦІМП х NІМП (4),
де
ЦІМП - середня ціна імпорту, тис. грн.
NІМП - кількість імпорту, т.
ВРІМП 2005 = 14,90782 x 2839,66 = 42333,14 тис. грн.
ВРІМП 2004 = 14,01605 x 3083,421 = 43217,38 тис. грн.
5. Витрати на експорт в аналізованому та базовому році.
СЗТ ЕКС = СВИР+ СПВ (5),
де
СВИР - виробнича собівартість, тис. грн.
СПВ - позавиробничі витрати, тис. грн.
СЗТ ЕКС 2005 = 40569,65 + 7099,151 = 47668,80 тис. грн.
СЗТ ЕКС 2004 = 46326,39 + 7007,775 = 53334,16 тис. грн.
6. Прибуток від імпорту в аналізованому та базовому році.
ПІМП = ВРІМП - СЗТ ІМП (6),
де
ВРІМП - виручка від імпорту, тис. грн.
СЗТ ІМП - витрати на імпорт, тис. грн.
ПІМП 2005 = 42333,14 - 20019,60 = 22313,54 тис. грн.
ПІМП 2004 = 43217,38 - 22628,10 = 20589,28 тис. грн.
7. Прибуток від експорту в аналізованому та базовому році.
ПЕКС = ВРЕКС Г - СЗТ ЕКС (7),
де
ВРЕКС Г - виручка від експорту за готівку, тис. грн.
СЗТ ЕКС - витрати на експорт, тис. грн.
ПЕКС 2005 = 63147,78 - 47668,80 = 15478,98 тис. грн.
ПЕКС 2004 = 61660,28 - 53334,16 = 8326,12 тис. грн.
8. Експортно-імпортні витрати в аналізованому та базовому році.
ВЕКС-ІМП = СЗТ ЕКС + СЗТ ІМП (8),
де
СЗТ ЕКС - витрати на експорт, тис. грн.
СЗТ ІМП - витрати на імпорт, тис. грн.
ВЕКС-ІМП 2005 = 47668,80 + 20019,60 = 67688,4 тис. грн.
ВЕКС-ІМП 2004 = 53334,16 + 22628,10 = 75962,26 тис. грн.
9. Прибуток від експортно-імпортних операцій в аналізованому та базове році.
ПЕКС-ІМП = ПЕКС + ПІМП (9),
де
ПЕКС - прибуток від експорту, тис. грн.
ПІМП - прибуток від імпорту, тис. грн.
ПЕКС-ІМП 2005 = 15478,98 + 22313,54 = 37792,52 тис. грн.
ПЕКС-ІМП 2004 = 8326,12 + 20589,28 = 28915,4 тис. грн..
10. Ефективність ЗЕД в аналізованому та базовому році.
Е ЗЕД = ПЕКС-ІМП х 100% (10),
ВЕКС-ІМП
де
ПЕКС-ІМП - прибуток від експортно-імпортних операцій, тис. грн.
ВЕКС-ІМП - експортно-імпортні витрати, тис. грн.
Е ЗЕД 2005 = 37792,52 Х 100% = 56%
67688,4
Е ЗЕД 2004 = 28915,4 Х 100% = 38%
75962,26
Отримані результати зводимо в табл 2.
Згідно проведених розрахунків ефективність ЗЕД фірми в аналізованому періоді склала 156%.
Ефективність ЗЕД зросла за рахунок того, що прибуток від експортно-імпортнихоперацій зріс в порівнянні з базовим періодом на 8877,12 грн. і 131%, а витрати експортно-імпортні знизились на 8273,86 грн., що в порівнянні з базовим роком склало 89%.
Прибуток від експортно-імпортних операцій зріс за рахунок того, що прибуток від експорту зріс в порівнянні з базовим періодом на 7152,86 грн. і 186% та прибутку від імпорту, який теж збільшився на 1724,26 грн. та 108%.
Зменшення експортно-імпортних витрат відбулося за рахунок зменшення витрат на експорт, які становлять менше на 5665,36 грн. та 89 % в порівнянні з базовим роком та зменшення витрат на імпорт 2608,5 грн., що в порівнянні з базовим роком склало 88%.
Прибуток від експорту зріс за рахунок того, що виручка від експорту за готівку збільшилась на 1487,5 грн. і 102%, а також витрат на експорт, які зменшились на 5665,36 грн., що в порівнянні з базовим роком склало 89%.
Прибуток від імпорту зріс на 1724,26 грн.

 
 

Цікаве

Загрузка...