WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Євротоп” (торгівля взуттям) - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ „Євротоп” (торгівля взуттям) - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ "Євротоп" (торгівля взуттям)
ЗМІСТ:
ВСТУП …………………………………………………………………………..4
Розділ1. СУТЬ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНО-
МІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ……………………………………………………………6
Розділ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТзОВ "ЄВРОТОП".........................................10
Розділ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТзОВ "ЄВРОТОП"...............................13
Розділ 4. ПІДГОТОВКА І УКЛАДЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО КОНТРАКТУ
4.1. Встановлення контактів з іноземним партнером………………….18
4.2. Підготовка проекту контракту……………………………………….20
4.3. Пророка базисних та валютно-фінансових умов поставки………21
4.4. Проведення переговорів та укладання контракту………………...26
ВИСНОВОК…………………………………………………………………….27
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.………………………………28
ДОДАТКИ:
Додаток А: Проект контракту
ВСТУП
Визначною особливістю функціонування світового господарства на початку XXI сторіччя є інтенсивний розвиток міжнародних економічних відносин. Одним із найважливіших елементів механізму управління міжнародними економічними відносинами, що здійснюються шляхом проведення комерційних операцій, є зовнішньоекономічна діяльність.
На думку ряду спеціалістів, поняття "зовнішньоекономічна діяльність" (ЗЕД) з'явилось в Україні з початком економічної реформи, в 1987 р. Одним з центральних напрямків даної економічної реформи була децентралізація зовнішньої торгівлі, надання підприємствам права безпосереднього виходу на зовнішній ринок і стимулювання розвитку ЗЕД на рівні господарських суб'єктів.
Розвиток ринкових відносин в Україні, необхідність її входження в світовий інтеграційний процес, лібералізація зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), надання підприємствам і організаціям, що випускають конкурентноздатну продукцію, права виходу на світовий ринок вимагають нових підходів до управління ЗЕД. Тому вивчення різних аспектів управління зовнішньоекономічною діяльністю, особливо на рівні підприємства як основної і першочергової ланки зовнішньоекономічного комплексу країни, викликає сьогодні велику практичну цікавість.
В результаті проведення економічних реформ в зовнішній сфері сформувалось два поняття: "зовнішньоекономічні зв'язки" (ЗЕЗ) і "зовнішньоекономічна діяльність" (ЗЕД).
На відміну від ЗЕЗ, які являють собою різні форми, засоби і методи зовнішньоекономічних відносин між країнами, ЗЕД висвітлює зовнішньоекономічну діяльність на рівні виробничих структур (фірм, організацій, підприємств, об'єднань і т.д.). ЗЕД можна визначити як сукупність виробничо-господарських, організаційно-економічних і оперативно-комерційних функцій підприємства, пов'язаних з його виходом на зовнішній ринок та участю в зовнішньоекономічних операціях.
Сучасний етап розвитку світогосподарських зв'язків характеризується розширенням усіх форм міжнародних економічних відносин на основі швидкого росту продуктивних сил, який обумовлений прискоренням науково-технічного прогресу. Наслідком цього є постійно зростаюча концентрація виробництва й укрупнення його розмірів, що підсилює тенденцію до інтернаціоналізації господарського життя, сприяє розвитку міжнародної спеціалізації і кооперації виробництва.[1]
Основними мотивами розвитку ЗЕД на рівні підприємства можуть
бути:
1 .Розширення ринку збуту своєї продукції за національні межі з метою максимізації прибутку.
2. Закупка необхідної сировини, комплектуючих виробів, нових технологій і обладнання.
3. Залученню інжинірингових та інших послуг для потреб виробництва з урахуванням їх унікальності, більш вищої якості і низьких цін в порівнянні з внутрішнім ринком.
4. Залучення іноземних інвестицій з метою модернізації виробництва, зміцнення експортного потенціалу і конкурентних позицій на світових товарних ринках.
і 5. Участь в міжнародному розподілі праці, спеціалізації і кооперуванні
виробництва з метою успішного розвитку своєї економіки. [2]
Треба підкреслити, що роль ЗЕД як зовнішнього фактора економічного росту в сучасних умовах постійно зростає. Посилюється її вплив на соціально-економічний розвиток не тільки країни але й кожного господарського суб'єкта. ЗЕД - поняття багатогранне. Воно включає наступні види діяльності: зовнішню торгівлю, міжнародне виробниче кооперування, міжнародне науково-технічне співробітництво, міжнародне інвестиційне співробітництво, валютно-фінансові і кредитні операції.
Кожен з видів ЗЕД здійснюється в певних формах. Наприклад, формами зовнішньої торгівлі являється експорт, імпорт, реекспорт, реімпорт. Формами виробничої кооперації - спільне виробництво на основі спеціалізації - спільні підприємства двох чи більше іноземних партнерів, підрядна кооперація та ін.
Мета курсової роботи: оцінити ЗЕД ТзОВ "Євротоп".
Завдання курсової роботи: оцінити ефективність ЗЕД ТзОВ "Євротоп", встановити контакти з новим партнером, підготувати проект контракту, провести переговори та укласти його.
Розділ 1. СУТЬ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ЗЕО
Будь-який вид зовнішньоекономічної діяльності супроводжується здійсненням комерційної операції.
Під зовнішньоекономічною комерційною операцією слід розуміти комплекс дій контрагентів різних країн з підготовки, укладення і виконання торгової, науково-виробничої, інвестиційної чи іншої угоди економічного характеру.
Об'єктами комерційних операцій є товари, послуги, науково-технічні знання і досвід, технології тощо.
Міжнародні комерційні операції поділяються на основні, які здій-снюються між безпосередніми учасниками операції, та забезпечувальні (допоміжні), пов'язані з переміщенням товару до покупця. Великий інтерес становлять основні комерційні операції, кількість яких значно зростає з поглибленням ринкових реформ в Україні.
До зовнішньоторгових операцій належать експортно-імпортні операції, реекспортні та реімпортні операції, операції зустрічної торгівлі.
Експортні операції передбачають продаж і вивезення товарів за кордон для передачі їх у власність іноземному контрагенту.
Імпортні операції - це закупівля і ввезення іноземних товарів для реалізації їх на внутрішньому ринку країни-імпортера або виробничого споживання підприємством-імпортером.
Експортно-імпортні операції здійснюються прямо між контрагентами (прямий експорт та імпорт) або через посередника.
Посередниками можуть бути брокери, дилери, комісіонери, оптові покупці, промислові та торгові агенти, їхні функції полягають у пошуку іноземних партнерів, підготовці документації і оформленні угод, кредитно-фінансовому обслуговуванні і страхуванні товарів, післяпродажному обслуговуванні, рекламуванні товарів тощо.
Під реекспортною операцією слід розуміти продаж та вивезення за кордон раніше ввезеного товару, який не піддавався в реекспортуючій країні жодній обробці. Митною статистикою реекспортними вважаються також операції, при яких попереднє завезення товарів з-за кордону не обов'язкове, а вони відправляютьсяновому покупцю без завезення в реекспортуючу країну. Реекспортні товари, як правило, призначені для торгівлі на міжнародних аукціонах і товарних біржах. Здійснюють реекспортні операції торгові фірми для отримання прибутку

 
 

Цікаве

Загрузка...