WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ “Киянка (косметика) - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ “Киянка (косметика) - Курсова робота

інші витрати на ЗЕД тис. грн.
Сн2007=1561,91+709,9587+141,9924+227,1875+56,79728+141,9924=
=2839,83828 тис. грн.
Сн2006=1331,556+700,8193+350,4088+336,3936+84,09798+70,08109=
=2873,35677 тис. грн.
2) Витрати на імпорт в аналізованому та базовому році.
Сзтімп = Ск + Сн + Са + См (2),
Де Ск - контрактна вартість імпортної сировини і матеріалів тис. грн.
Сн - накладні витрати тис. грн.
Са - акцизні збори тис. грн.
См - мито і митні податки, тис. грн.
Сзтімп2007=17039,01+2839,83828+42,59756+99,39484=20020,84068 тис.грн.
Сзтімп 2006 = 19622,94+2873,35677+42,04899+91,10726=22629,45302 тис. грн.
3) Визначити виручку експорту за готівку в аналізованому та базовому році.
ВРексГ = (3),
де ВРексК - виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту тис. грн.
Ккв - коефіцієнт кредитного впливу. част. од.
ВРексГ 2007 = тис. грн.
ВРексГ 2006 = тис. грн.
4) Визначаємо виручку від імпорту в аналізованому та базисному році.
ВРімп = Цімп x Nімп (4),
Де Цімп - середня ціна імпорту тис. грн.
Nімп - кількість імпорту тони.
ВРімп 2007 = 14,90874*2839,835=42338,3616579 тис. грн.
Врімп 2006 = 14,01689*3083,605=43222,55208895 тис. грн.
5) Визначаємо витрати на експорт в аналізованому та базовому році.
Сзтекс = Свир + Спв (5),
де Св - виробнича собівартість тис. грн.
Спв - поза виробничі витрати тис. грн.
Сзтекс 2007 = 40572,15+7099,589=47671,739 тис. грн.
Сзтекс 2006 = 46329,16+7008,193=53337,353 тис. грн.
6) Визначаємо прибуток від імпорту в аналізованому та базовому році.
Пімп = ВРімп - Сзтімп (6),
де ВР - виручка від імпорту тис. грн.
Сз - витрати на імпорт тис. грн.
Пімп 2007 = 42338,3616579-20020,84068=22317,5209779 тис. грн.
Пімп 2006 = 43222,55208895-22629,45302=20593,09906845 тис. грн.
7) Визначаємо прибуток від експорт у аналізованому та базовому році.
Пекс = ВРескг - Сзтекс (7),
де ВР - виручка від експорту заготівку тис. грн.
Сзт - витрати на експорт тис. грн.
Пекс 2007 = 63147,799355-47671,739=15476,060355 тис. грн.
Пекс 2006 = 61660,308539-53337,353=8322,955539 тис. грн.
8) Визначаємо експортно-імпортні витрати в аналізованому та базовому році.
Векс-імп = Сзтекс + Сзтімп (8),
де Сзт - витрати на експорт, тис. грн.
Сзт - витрати на імпорт, тис. грн.
Векс 2007 = 47671,739+20020,84068=67692,57968 тис. грн.
Векс 2006 = 53337,353+22629,45302=75966,80602 тис. грн.
9) Визначаємо прибуток від експортно-імпортних операцій в аналізованому та базовому році.
Пекс-імп = Пекс+ Пімп (9),
де Піп - прибуток від експорту, тис. грн.
Пім - прибуток від імпорту, тис. грн.
Пекс 2007 = 15476,060355+22317,5209779=37793,5813329 тис. грн.
Пекс 2006 = 8322,955539+2593,09906845=28916,05460745 тис. грн.
10.Визначаємо ефективність ЗЕД в аналізованому та базовому році
Е зед = (10),
Де Пекс - імп прибуток від експортно-імпортних операцій - тис. грн.
Векс - імп експортно-імпортні витрати тис. грн.
Езед 2007 =
Езед 2006 =
Отримані результати зводимо в табл. 3
Таблиця № 3
Показники для аналізу ефективності ЗЕД ВАТ "Веселі ніжки".
Показники Індекс Одиниця виміру Величина Відхилення
Аналізована Базова Абсолютне Відносне %
1 2 3 4 5 6 7
Ефективність ЗЕД ЕЗЄД % 56 38 18 147
Прибуток від експортно-імпортних операцій ПЕКС-ІМП тис. грн. 37793,58 28916,05 8877,5267 131
Експортно-імпортні витрати ВЕКС-ІМП тис. грн. 67692,58 75966,81 -8274,2263 19
Прибуток від експорту ПЕКС тис. гри. 15476,06 8322,96 7153,1048 186
Прибуток від імпорту ПІМП тис. грн. 22317,52 20593,099 1724,4219 108
Витрати на експорт СЗТ ЕКС тис. грн. 47671,74 53337,35 -5665,614 89
Витрати на імпорт СЗТ ІМП тис. грн. 20020,84 22629,45 -2608,6124 88
Виручка від експорту заготівку ВРЕКСГ тис. грн. 63147,80 61660,31 1487,4908 102
Виручка від імпорту ВРІМП тис. грн. 42338,36 43222,55 -884,1904 98
Коефіцієнт
кредитного впливу ККВ част. од. 1,452097 1,43 0,018761 101
Виручка від експорту
за умов надання комерційного кредиту ВРЕКС К тис. грн. 91696,73 88379,94 3316,79 104
Виробнича собівартість СВИР тис. грн. 40572,15 46329,16 -5757,01 88
Поза виробничі витрати СПВ тис. грн. 7099,59 7008,19 91,396 101
Середня ціна імпорту ЦІМП тис. грн. 14,90874 14,02 0,89185 106
Кількість імпорту NІМП т. 2839,84 3083,61 -243,77 92
Контрактна вартість сировини СК тис. грн. 17039,01 19622,94 -2583,93 87
Накладні витрати СН тис. грн. 2839,84 2873,37 -33,51849 99
Акцизні збори СА тис. грн. 42,60 42,05 0,54857 101
Мито і митні збори СМ тис. грн. 99,39 91,11 8,28758 109
Транспортні витрати за базисом постачання СТ тис. грн. 1561,91 1331,56 230,354 117
Вантажно-розвантажувальні витрати СЗР тис. грн. 709,96 700,81 9,1394 101
Складські витрати ССКЛ тис. грн. 141,99 350,40 -208,4164 46
Експедиторські витрати СЕКСПЕД тис. грн.. 227,19 336,40 -109,2061 68
Страхові витрати ССТР тис.грн. 56,80 84,097 -27,3007 68
Інші виграти СІН тис. грн. 141,99 70,08 71,91131 203
Отримані результати показали зростання ефективності ЗЕД. Пов'язано згідно проведених розрахунків з Табличкою 3 можна побачити, що ефективність ЗЕД ВАТ "Киянка" в аналізованому періоді склала 56%, що на 18% менше ніж в базовому році. Це зумовлено тим, що збільшився прибуток від експортно-імпортних операцій на 37793,5813329 грн. і зниження витрат на експортно-імпортні операції на 67692,57968 грн. В аналізованому році прибуток від експорту зріс на 15476,060355 грн. На ріст прибутку вплинуло зниження витрат на експорт в порівнянні з базовим періодом, а саме на 8322,955539 грн. В аналізованому періоді зросла виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту на 91696, 73 грн. Виручка від експорту зросла за рахунок зниження виробничої собівартості продукції на 4057,15 грн.
Прибуток від імпорту зріс на 22317,5209779 грн. Незначне зростання прибутку від імпорту в порівнянні з експортом, пов'язане з зменшенням виручки від імпорту на 42338,3616579 грн. Кількість імпорту також зменшилась в аналізованому періоді на 2839,835 грн. при невеликому збільшенні середньої ціни.
Витрати на імпорт зменшились на 20020,84068 грн., що становить у порівнянні з базовим роком 22629,45302 грн. Витрати зменшились за рахунок зниження:
1. накладання витрат 2839,83828
2. контрактної вартості сировини 17039,01
Накладні витрати зменшились на 283983828 грн. за рахунок складських, експедиторських, страхових витрат. В аналізованому періоді транспортні витрати, навантажувально-розвантажувальні роботи зросли по відношенню до базового періоду, що також вплинули на зниження величини прибутку від імпорту.
?
4. Підготовка і укладання зовнішньоекономічного контракту.
4.1. Встановлення контактів з іноземним партнером.
Безпосередньому встановленню контакту з потенційним контрагентом передувало маркетингове дослідження зовнішнього ринку. Метою такого дослідження було вивчення попиту на товар, що випускається підприємством та вибір країни контрагента. При виборі країни контрагента бралися до уваги такі фактори:
1.Політичні відносини з країною контрагента;
2.Торгово політичні

 
 

Цікаве

Загрузка...