WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ “Киянка (косметика) - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ “Киянка (косметика) - Курсова робота

з майнових гарантій стабільності товариства як ділового партнера. З цією метою ст. 24 Закону України "Про господарські товариства" встановлено мінімальний розмір статутного фонду акціонерного товариства як суму, еквівалентну 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи зі ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення акціонерного товариства. Статутний фонд акціонерного товариства поділений на визначену установчими документами кількість акцій рівної номінальної вартості.
Оскільки статутний фонд у певному розумінні є неподільним майном акціонерного товариства, закон імперативно регулює порядок його зміни - збільшення або зменшення.
Збільшення статутного фонду можливе лише за умови повної оплати акціонерами усіх раніше випущених акцій. Збільшується він у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, зокрема, шляхом випуску нових акцій і реалізації їх за рахунок додаткових грошових, матеріальних або інших внесків акціонерів. Це так звана додаткова підписка на акції. Вона здійснюється у тому самому порядку, що й випуск акцій. Акціонери користуються переважним правом на придбання акцій додаткового випуску перед іншими особами. Збільшення статутного фонду можна здійснювати також завдяки збільшенню номінальної вартості вже випущених акцій, а також шляхом обміну облігацій на акції. Прийняття рішення про збільшення статутного фонду належить до компетенції загальних зборів (статутом товариства може бути передбачено збільшення статутного фонду не більше ніж на 1/3 за рішенням правління товариства).
У голосуванні про затвердження результатів підписки на додатково випущені акції беруть участь особи, які підписалися на ці акції.
Збільшення статутного фонду - це зміна статуту, тому це питання вирішують спеціальні загальні збори "з питання зміни статутного фонду товариства" (ст. 40 Закону України "Про господарські товариства").
Зменшення статутного фонду можливе шляхом зменшення номінальної вартості випущених акцій або зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій. Зменшення статутного фонду неможливе за наявності заперечень кредиторів. Рішення про зменшення статутного фонду приймається у такому самому порядку, як і про збільшення.
Рішення товариства про зміну статутного фонду впливає на майнові інтереси акціонерів, тому діє правило: товариство зобов'язане відшкодувати власникові акцій збитки у зв'язку зі змінною статутного фонду. Порядок відшкодування збитків мають визначати загальні збори з питань зміни статутного фонду. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішує суд або арбітражний суд.
Для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків, позаплановими видатками, товариство створює резервний фонд. Розмір цього фонду встановлює законодавство. Він має бути не менше 25 ? статутного фонду товариства. Резервний фонд формується за рахунок чистого прибутку шляхом щорічного відрахування 3 ? прибутку до отримання необхідної суми.
Інші фонди створюються, якщо це передбачено статутом товариства (наприклад, житловий фонд, валютний фонд, страховий фонд).
Майнові права в акціонерному товаристві. Купуючи акцію, акціонер відчужує своє майно до статутного фонду товариства. За це майно акціонер дістає специфічне право - право участі в акціонерному товаристві. Зміст цього права визначено законами України "Про господарські товариства" (статті 10, 11, 26, 29, 30, 33, 35, 36 і 38) та "Про цінні папери і фондову біржу" (статті 4. 5, 8 і 9).
Право участі в акціонерному товаристві за змістом є комплексним. До нього входять як майнові права та обов'язки акціонера, так і членські (управлінські) права та обов'язки. До майнових прав акціонера належать такі права:
" брати участь у розподілі прибутків товариства;
" отримувати частку прибутку товариства у вигляді дивідендів;
" отримувати частку вартості майна товариства у разі його ліквідації. Ця частка має бути пропорційною вартості акцій, які належать акціонерові;
" розпоряджатися акціями: продавати, передавати, відчужувати іншим способом у порядку, визначеному чинним законодавством та статутом товариства;
" заповідати акції у спадщину;
" купувати додатково випущені акції товариства.
Акціонер несе майнові обов'язки стосовно товариства. Він зобов'язаний оплачувати основні та додаткові акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими установчими документами товариства. Акціонер зобов'язаний сплатити повну вартість акцій у строки, визначені установчими зборами, але не пізніше року після реєстрації товариства. У разі несплати у встановлений строк акціонер сплачує за час прострочення 10 ? річних від суми простроченого платежу, якщо статут товариства не передбачає іншої санкції. При несплаті платежів за акціями протягом трьох місяців після встановленого строку платежу товариство має право реалізувати ці акції в порядку, передбаченому статутом.
Акціонери несуть ризик відповідальності за зобов'язаннями товариства в межах належних їм акцій. До членських (управлінських) та інших прав та обов'язків акціонерів належать такі:
" входити у товариство і виходити з нього;
" брати участь у загальних зборах акціонерів;
" обирати і бути обраними до органів товариства: спостережної ради, правління, ревізійної комісії;
" брати участь в управлінні товариством у порядку, визначеному статутом товариства і законодавством;
" отримувати інформацію про діяльність товариства.
?
3. Оцінка ефективності зовнішньоекономічноїдіяльності ВАТ "Киянка"
Оцінку ефективності ВАТ Коломийського підприємства " Киянка" здійснюється на основі бухгалтерської звітності за 2006-2007 рр. Основні показники експортно-імпортних операцій ВАТ " Киянка " наведено в таблиці №2
Таблиця 2.
Показники експортно-імпортної діяльності ВАТ "Киянка" протягом 2006 - 2007 рр.
№ п/п Показники експортно-імпортної діяльності підприємства Звітний період
2006р. 2007р.
1 Контрактна вартість імпортної сировини,
тис. грн. 19622,94 17039,01
2 Акцизні збори, тис. грн. 42,04899 42,59756
3 Мито і митні збори, тис. грн. 91,10726 99,39484
4 Транспортні витрати, тис. грн. 1331,556 1561,91
5 Вантажно-розвантажувальні витрати. тис. грн. 700,8193 709,9587
6 Складські витрати, тис. грн. 350,4088 141,9924
7 Експедиторські витрати, тис. грн. 336,3936 227,1875
8 Страхові витрати, тис. грн. 84,09798 56,79728
9 Інші витрати на ЗЕД. тис. грн. 70,08109 141,9924
10 Виробнича собівартість продукції, тис. грн. 46329,16 40572,15
11 Поза виробничі витрати, тис. грн. 7008,193 7099,589
12 Ціна імпорту, тис. грн. 14,01689 14,90874
13 Кількість імпорту, тис. грн. 3083,605 2839,835
14 Коефіцієнт кредитного впливу, тис. грн. 1,433336 1,452097
15 Експортна виручка за умов надання комерційного кредиту, тис. грн. 88379,94 91696,73
Оцінку ефективності ВАТ " Киянка " здійснюємо в такій послідовності:
1) визначимо накладні витрати в аналізованому і базовому році
Сн = Ст + Сзр + Сскл + Секспед + Сстр + Сін (1)
Де, Ст - транспорті витрати за базисом постачання, тис. грн.
Сзр - Вантажно-розвантажувальні витрати. тис. грн.
Сскл. - складські витрати тис. грн.
Секспед. - експедиторські витрати тис. грн.
Сстр. - страхові витрати тис. грн.
Сін -

 
 

Цікаве

Загрузка...