WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ “Киянка (косметика) - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ “Киянка (косметика) - Курсова робота

Продавець не несе відповідальності за невиконання строків поставки або за не поставки, що відбулися внаслідок відсутності транспортних засобів.
4. ОПЛАТА
Оплата здійснюється згідно Договору Покупця з Продавцем. Акредитив повинен бути підтверджений банком Продавця і реалізується Продавцем по пред'явленню наступних документів:
- товарно-транспортна накладна в трьох екземплярах;
- коносамент;
- страхове свідоцтво на ім'я Покупця.
5. ЯКІСТЬ
Якість Товарів, що продається за цим Контрактом, повинна підтверджуватися сертифікатом якості Продавця.
6. УМОВИ ЗДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ ТОВАРІВ
Товари вважають такими, що здані Продавцем та прийняті Покупцем за якістю - згідно якості, вказаної в сертифікації якості Продавця; за кількістю - згідно кількості та ваги вказаних в коносаменті.
7. УПАКОВКА ТА МАРКУВАННЯ
7.1. Упаковка, в якій відвантажуються Товари, повинна відповідати встановленим стандартам або технічним умовам і забезпечувати, при належному поводженні з вантажем, схоронність Товарів під час транспортування з урахуванням перевалок, а також убереження Товарів від атмосферного впливу.
7.2. Усі ящики повинні з двох протилежних боків мати наступне маркування фарбою, що не змивається:
Адреса кінцевого отримувача: "Мальта"
Верх
Обережно
Не кантувати
Контракт №
Продавець
Наряд №
Транс №
Ящик №
Вага брутто
Вага нетто
Розміри ящика см (довжина, ширина, висота)
На ящиках, висота яких перевищує один метр, з трьох сторін ящика знаком "0+" повинен бути позначений центр ваги.
7.3. Будь-яка додаткова або нестандартна упаковка має оплачуватися Покупцем.
8. ГАРАНТІЯ
8.1. Продавець дає гарантію, що всі Товари не мають дефектів, пов'язаних з матеріалом, і з якого вони виготовлені, або з процесом його виробництва, на період 12 (дванадцяти) місяців з дати його першого використання та території користувача, тільки в тому випадку, якщо:
а) Товари використовуються згідно відповідних інструкцій, що надсилають Продавцем разом з обладнанням.
б) Обслуговування та ремонт Товарів провадилось включно Продавцем або обслуговуючою організацією, що вповноважена Продавцем.
8.2. Продавець, на свій розсуд, або відремонтує, або проведе безкоштовну заміну Товару Покупцю або його частин, які не будуть відповідати викладеним вище гарантійним умовам.
8.3. Товари чи їх частина, до роботи яких Покупець пред'являє претензії відповідно до п. 7 Контракту, повинні знаходитись у Покупця до перевірки і підтвердження обґрунтованості претензії представником Продавця або іншою повноваженою Продавцем особою.
9. СТРАХУВАННЯ
Продавець зобов'язується застрахувати Товари на ім'я Покупця і підтвердити це відповідним документом.
10. ФОРС-МАЖОР
Жодна відповідальність не може бути наслідком невиконання будь-яких положень цього Контракту, якщо це невиконання явилося наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка не виконує, подібних стихійним лихам, екстремальним погодним умовам, пожежам, війнам, страйкам, військовим діям, втручанню з боку владних структур, ембарго (названі далі "форс-мажор"), на період, що починається з моменту об'явлення Стороною, яка не виконує, про форс-мажор і закінчується, коли форс-мажор закінчиться або закінчився б, якби Сторона, що не виконує, вжила заходів, які вона в дійсності могла б вжити для виходу з форс-мажору. Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов'язань за цим Контрактом. Якщо форс-мажор продовжується більше 6(шести) місяців, то будь-яка зі Сторін може перервати дію цього Контракту стосовно непоставлених на даний момент Товарів.
11. АРБІТРАЖ ТА КЕРІВНИЙ ЗАКОН
11.1. Усі спори, що виникають внаслідок або у зв'язку з-цим Контрактом, повинні вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами.
11.2. Якщо Сторони не можуть дійти згоди протягом 90 (дев'яноста) днів з дня перших переговорів, то ця розбіжність повинна бути урегульована арбітражем. Рішення арбітражу є кінцевим і обов'язковим для обох Сторін, але може бути замінено дружньою угодою між Сторонами.
11.3. Арбітражний суд повинен проводитись відповідно до Правил Арбітражу "ЮНСИТРАЛ", що діють на момент підписання цього Контракту, виключаючи ті випадки, коли вищевказані Правила знаходяться в суперечності з положеннями про арбітраж цього Контракту. В подібних випадках вирішальними є положення цього Контракту.
11.4. Арбітраж має складатися з трьох суддів. Кожна зі сторін має призначити по одному арбітру. Арбітри, що вибрані таким чином, спільно обирають третього арбітра, який буде виконувати обов'язки голови арбітражного суду.
11.5. Арбітраж, включаючи винесення рішення, повинен проходити в Стокгольмі, Швеція і арбітри при вирішенні спорів, представлених на їхній розгляд, повинні керуватись положеннями Шведського матеріального права.
11.6. Усі документи, пов'язані з передачею спорів на розгляд арбітражу і з рішеннями, що приймаються по них, повинні складатись англійською мовою, рівно як судовий розгляд повинен проходити на англійській мові.
11.7.Цей Контракт повинен регулюватись і тлумачитись за допомогою положень Шведського права.
12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Максимальна відповідальність Продавця перед Покупцем, що походить із або пов'язана з продажем або використанням будь-яких Товарів, що доставлені Покупцю згідно цього Контракту, незалежно від того, чи є ця відповідальність наслідком претензії по виконанню умов Контракту, гарантії, делікту, включаючи недбалість і подібні упущення, не повинна ні за яких обставин, виключаючи випадки, коли результатом недбалої роботи і подібних упущень зі сторони Продавця явилась смерть або тілесні пошкодження, перевищувати фактичну суму, виплачену Покупцем Продавцю за дану одиницю Товару, доставленого відповідно до цього Контракту. Покупець висловлює свою згоду з тим, що ні за яких обставин Продавець не може бути відповідальним за втрату прибутку або за будь-які побічні, випадкові або непрямі збитки, незалежно від причини їх виникнення.
13. КОНТРАКТ В ЦІЛОМУ
Цей Контракт, що включає Додаток № 1, №2, складений при повному розумінні Сторонами предмету Контракту і замінює будь-яку іншу угоду по цьому предмету, що укладена в усній або письмовій формі раніше. Будь-які усні обговорення стосовно Товарів цим виключаються.
14. ІНШІ УМОВИ
14.1. При тлумаченні цього Контракту має силу документ Інкотермс 1990 року і Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 року.
14.2.Цей Контракт набирає чинності після його підписання.
14.3.Цей Контракт складено в 2-х екземплярах, по одному для кожної Сторони, українською та англійською мовами, причому обидва тексти аутентичні і мають однакову юридичну силу.
15. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Продавець:
Україна
Івано-Франківська обл.
м.Коломия
вул. С. Петлюри, 80
тел./факс: 26770
р/р 40064795678960
МФО 312345
в АКБ "Аваль"
За Продавця
(Черниш С.В.)
М.П. Покупець:
Мальта
м. Ла-Валетта
вул. Ференц,56
тел./факс: 90676
р/р 26002456453865
МФО 645971
в " Foreverbank"
За Покупця
(Erik Simpson)
М.П.

 
 

Цікаве

Загрузка...