WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ “Киянка (косметика) - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ “Киянка (косметика) - Курсова робота


Курсова робота
на тему:
Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Киянка (косметика)
?
Затверджено
Зав. каф. менеджменту
_______________________________
ЗАВДАННЯ
на курсову роботу з дисципліни
Основи ЗЕД
студентки групи
1. Виконати курсову роботу на тему
2. Основні вихідні дані:
2.1.Варіант
2.2.Об'єкт угоди
2.3.Базисна умова поставки (згідно Incoterms 2000)
2.4.Валюта ціни
2.5.Валюта платежу
2.6.Умови платежу
2.6.1.Вид
2.6.2.Форма
2.7Спосіб встановлення контакту з іноземним контрагентом
2.8Конкурентні матеріали
3. Додаткові вихідні дані
3.1Стиль проведення переговорів - в залежності від ділової культури країни контрагента
3.2Форма проведення переговорів - особиста зустріч.
Строк виконання курсової роботи _____________
Дата отримання завдання _____________________
Підпис студента: _____________________________
Завдання видав
?
ЗМІСТ
ВСТУП. 4
Розділ 1. СУТЬ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ЗДІЙСНЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ. 8
Розділ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ "Киянка". 16
Розділ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕД ВАТ "Киянка". 22
Розділ 4. ПІДГОТОВКА І УКЛАДЕННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО КОНТРАКТУ. 29
4.1. ВСТАНОВЛЕННЯ КОНТАКТІВ З ІНОЗЕМНИМИ ПАРТНЕРАМИ. 29
4.2. ПРОРОБКА БАЗИСНИХ ТА ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВИХ УМОВ КОНТРАКТУ. 31
4.3.ПІДГОТОВКА ПРОЕКТУ КОНТРАКТУ. 32
4.4. ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ ТА УКЛАДАННЯ КОНТРАКТУ 38
ВИСНОВКИ 39
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 41
ДОДАТКИ. 42
Вступ
Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) - діяльність суб'єкта господарської діяльності України, так і за її межами.
ЗЕД являє собою сукупність міжнародних комерційних операцій, спрямованих на організацію проведення і регулювання процесу обміну товарами, послугами, результатами творчої діяльності.
Визначною особливістю функціонування світового господарства на початку ХХІ сторіччя є інтенсивний розвиток міжнародних економічних відносин. Одним із найважливіших елементів механізму управління міжнародними економічними відносинами, що здійснюються шляхом проведення комерційних операцій, є зовнішньоекономічна діяльність.
Сучасний етап розвитку світогосподарських зв'язків характеризується розширенням усіх форм міжнародних економічних відносин на основі швидкого росту продуктивних сил, який обумовлений прискоренням науково-технічного прогресу. Наслідком цього є постійно зростаюча концентрація виробництва й укріплення його розмірів, що підсилює тенденцію до інтернаціоналізації господарського життя, сприяє розвитку міжнародної спецеалізації і кооперації виробництва.
Особливістю сучасного етапу економічного розвитку є швидкий ріст міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями і результатами виробничо-технічного співробітництва, також характерний бурхливий ріст ринку послуг ( страхових, лізингових, транспортних тощо ).
Поступова інтеграція України у світову господарську систему привела до того, що в даний час у ЗЕД беруть участь тисячі підприємців, підприємств і чиновників, більшість з яких не мають уявлення про особливості її здійснення.
Основними мотивами розвитку ЗЕД на рівні підприємства можуть бути:
1. Розширення ринку збуту своєї продукції за національні межі з метою максималізації прибутку.
2. Закупка необхідної сировини, комплектуючих виробів, нових технологій і обладнання.
3. Залученню інжинірингових та інших послуг для потреб виробництва з урахуванням їх унікальності, більш вищої якості і низьких цін в порівнянні з внутрішнім ринком.
4. Залучення іноземних інвестицій з метою модернізації виробництва, зміцнення експортного потенціалу і конкурентних позицій на світових товарних ринках.
5. Участь в міжнародному розподілі праці, спеціалізації і кооперуванні виробництва з метою успішного розвитку своєї економіки.
ЗЕД розглядають як один із аспектів ЗЕЗ. Разом з тим, це самостійна діяльність підприємства, яка являється, з одного боку, складовою частиною господарської діяльності підприємства, а з другої-такою частиною його діяльності, котра здійснюється на іншому, міжнародному рівні, у взаємозв'язку з господарськими суб'єктами інших країн.
Надзвичайно важливо для України, яка шукає своє місце на світових ринках з гідною якісною продукцією, випуск якої ляже на плечі інженерів різних спеціальностей.
Мета та завдання навчальної дисципліни ЗЕД - це засвоєння майбутніми фахівцями теоретичних основа ЗЕД в Україні, а також вирішення конкретних питань щодо управління ЗЕД.
Предмет навчальної дисципліни: основи сучасного механізму ЗЕД в Україні.
Перед Україною стоїть комплексна проблема створення моделі вступу у світові господарські процеси. Стратегічна мета - створеня відкритої економіки і загальноєвропейська економічна інтеграція.
На даний момент ситуація в експортному виробництві на території України не відповідає не тільки експортному потенціалу країни, але й господарсько-технологічній структурі, галузевому розподілу і рівню кадрового корпуса.
При наявності великого наукового потенціалу майже відсутній експорт високотехнологічної продукції наукомісткого виробництва. Нераціонально і територіальне розміщення потужностей, що забезпечують експорт, - більш 50% експорту України дають Донецька, Луганська, Дніпропетровська й Одеська області.
З огляду на світову тенденцію до підвищення питомої ваги послуг у масі експорту, а також наявний в Україні потенціал у цій сфері, необхідно здійснити заходи для реалізації існуючих і створення нових можливостей експорту послуг ( особливо транспортних ).
Неконкурентоздатність базових галузей промисловості - вугільної, металургійної, машинобудівної - обмежує експорт. В основному продукція йде в пострадянські країни. Через високу собівартість і наслідки Чорнобильської катастрофи не користується попитом за кордоном сільськогосподарська продукція.
Неконтрольований імпорт впливає на вітчизняних виробників і витісняє їх навіть на внутрішньому ринку. Поліпшенню механізма зовнішньоекономічної діяльності може сприяти захист споживчого ринку України від неякісної продукції іноземного виробництва шляхом більш чіткого і жорсткого режиму сертифікації та контролю за якістю.
Крім цього створення спеціальних податкових і митних режимів технологічного розвитку у формі технопарків чи технополісів дозволить більш раціонально розмістити експортне виробництво на території України і перебороти сировинну спрямованість експорту.
Мета курсової роботи - вивчення зовнішньоекономічної діяльності ВАТ " Киянка" .
Завдання курсової роботи - здійснити оцінку ефективності ЗЕД підприємства, встановити контакт з новим контрагентом, укласти зовнішньоекономічний контракт.
1. Суть та послідовність здійснення зовнішньоекономічної операції.
Міжнародна практика проведення зовнішньоекономічних операцій припускає здійснення певних видів комерційної діяльності (табл. 1), щоскладається з окремих етапів і стадій, на кожному з яких вирішуються конкретні задачі і виконуються формальності, що пов'язані з оформленням, пересиланням і обробкою документації, необхідної для забезпечення виконання угоди.
Експорт - продаж товарів іноземним суб'єктам і господарської діяльності і вивіз товарів через митний кордон України, крім тих випадків, коли суб'єкт ЗЕД

 
 

Цікаве

Загрузка...