WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ“Ласунка - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ“Ласунка - Курсова робота

між представниками фірми "Ласунка" в особі Голови Правління Козланюк В.М. та представником фірми "Франс" в особі генерального директора Sveta Chernysh, на підприємстві ТзОВ "Ласунка".
Перед зустріччю кожна із сторін готувалась до неї. Наша сторона виробила тактику проведення переговорів, можливий розподіл ролей учасників, послідовність викладання питань, що цікавлять. Підготували довідкові та інші матеріали, які будуть потрібні під час переговорів, розробили шляхи розв'язання розбіжностей та претензій, підготували можливі відповіді на питання партнера.
При проведенні переговорівпредставники фірм розглянули предмет майбутнього контракту, а також затвердили базу договірних цін. Затвердили, що контракт буде написаний, як на українській так і на французькій мові.
Особливо була загострена увага на статті "Строки та умови поставки". Сторонами було узгоджено штрафні санкції за невиконання контрактних обов'язків. Також були внесені зміни до попереднього контракту, стосовно статті "Маркування".
Було проведено взаємне вивчення об'єктивних аргументів сторін та знайдені на цій основі взаємоприйняті компромісні рішення. В результаті переговорів сторони склали спільний проект контракту в якому була врахована фактична домовленість, якої вони досягли під час переговорів. Також було вирішено, що контракт роздруковується у двох оригіналах на українській та французькій мовах. Контроль за виконанням умов контракту покласти на начальника зовнішньоекономічного відділу підприємства Вівчарук С.М. Укладений сторонами контракт ( Додаток А).
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посіб. За заг.ред. А.І. Кредісова. - К.,1997 - 448с.
2 Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності .К. Фінансист, 2000 - 634с.
3.Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
підприємства:" Навч.посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 172с.
4. Герчикова И.Н. Международное комерческое дело. - Учеб. для узов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001. - 671 с.
5. Бутинець Ф.Ф. та ін. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності .
Підручник. - Житомир: ПП "Рута", 2001. - 544с.
6. Циганкова Т.М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - 448с.
7.Руденко Л.В. Розрахункові та кредитні операції у зовнішньоекономічній
діяльності підприємства: Підручник. - К.: Лібра, 2002. - 304с.
8.Н.Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції: Навч.посіб. - К.: КНЕУ, 2002. - 392с.
9.Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 Вісник Верховної Ради України. - 1991. - №29.
10.Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів): Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 06.09.2001р., №201.
1. Закон України "Про власність".
2. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність".
3. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу".
4. Закон України "Про господарські товариства".
КОНТРАКТ №1
м.Коломия "30 "квітня 2007 р.
Фірма ТзОВ ''Ласунка'' названа у подальшому "Продавець", в особі голови правління Козланюк Віри Михайлівни з однієї сторони, і фірма "Франс", названа у подальшому "Покупець", в особі директора Svety Chernush з другої сторони, уклали цей Контракт про подане нижче.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ
Продавець продає, а Покупець купує на умовах поставки: CIF; цукерки (в подальшому названі "Товари"), що перераховані в Додатку № 1 до цього Контракту, який складає його невід'ємну частину, на суму 8 тис. дол. на умовах, вказаних в Контракті.
2. ЦІНИ ТА ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ КОНТРАКТУ
2.1. Ціни на Товари, що продаються за цим Контрактом, вказані в Додатку 1. до цього Контракту і встановлюється в доларах США.
2.2. В ціну включена ціна тари, упаковки та маркування.
2.3. Загальна вартість контракту 8000 доларів США.
3. СТРОКИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ
3.1. Продавець поставляє Покупцю Товари на умовах CIF, місто Париж в строки, вказані в Додатку 1.
3.2. Поставка Товарів повинна початися протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з дня отримання банком Продавця АКБ "Аваль" підтвердження від Покупця про відкриття акредитиву в одному з європейських або американських банків на рахунок Продавця.
Продавець має право поставити Товари раніше, узгодивши час поставки з Покупцем, причому Покупець повинен прийняти Товари і своєчасно оплатити їх вартість на умовах цього Контракту.
3.3. Датою поставки вважається дата по бортовому коносаменту.
3.4. Поставка Товарів, що продається по цьому Контракту, буде здійснюватись за відвантажувальними реквізитами, які вказані в специфікації 2, Додатку 2 до цього Контракту, якій складає його невід'ємну частину.
3.5. Продавець буде сповіщати Покупця про відвантаження Товарів по факсу в 5-денний строк з моменту відвантаження.
3.6. В цьому повідомленні повинні бути зазначені номер товарно-транспортної накладної або коносаменту, дата відвантаження, найменування та кількість Товарів.
3.7. а) У випадку, якщо строки поставки не виконуються, Продавець виплачує Покупцю узгоджені і раніше оцінені збитки в розмірі 0,5% вартості непоставлених Товарів за кожен тиждень, що почався, протягом перших чотирьох тижнів затримки, і 1% за кожен наступний після цього тиждень, що почався, за умови, що розмір погоджених і раніше оцінених збитків не повине привищити 8% від вартості кожної одиниці товарів, для якої були порушені строки поставки.
б) У випадку затримки поставки більше, як на три місяці, Покупець має право перервати дію цього Контракту стосовно непоставлених Товарів без будь-якої компенсації за збитки, які продавець може понести в зв'язку з таким розірванням.
в) Обсяг погоджених і раніше оцінених збитків не підлягає перегляду арбітражем.
г) За будь-яких обставин Продавець не несе відповідальності за побічні збитки
3.8. У тому випадку, якщо при поставці Товарів вони виявляються пошкодженими або виявиться кількісна недопоставка, Покупець зобов'язаний повідомити про це Продавця письмово протягом 30 (тридцяти) днів з дати поставки, в іншому випадку Продавець не несе відповідальності перед Покупцем за такі збитки.
3.9. Незважаючи на всі інші положення цього Контракту, Продавець не несе відповідальності за невиконання строків поставки або за не поставки, що відбулися внаслідок відсутності транспортних засобів.
4. ОПЛАТА
Оплата здійснюється згідно Договору Покупця з Продавцем. Акредитив повинен бути підтверджений банком Продавця і реалізується Продавцем по пред'явленню наступних документів:
- товарно-транспортна накладна в трьох екземплярах;
- коносамент;
- страхове свідоцтво на ім'я Покупця.
5. ЯКІСТЬ
Якість Товарів, що

 
 

Цікаве

Загрузка...