WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ“Ласунка - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ“Ласунка - Курсова робота

в аналізованому і базовому році
Сн = Ст + Сзр + Сскл + Секспед + Ситр + Сін (1)
Де Ст - транспорті витрати за базисом постачання, тис. грн.
Сскл. - складські витрати тис.грн.
Секспед. - експедиторські витрати тис. грн.
Ситр. - страхові витрати тис.грн.
Сін - інші витрати на ЗЕД тис.грн.
Сн 2006 = 1179,355+626,7134+310,356+297,9427+74,48531+62,0706=2544,92301
Сн2007=1377,656+626,2071+125,242+200,3869+50,09708+125,242=2504,83108
2) Витрати на імпорт в аналізованому та базовому році.
Сзтімп=Ск+Сн+Са+См (2),
Де Ск - контрактна вартість імпортної сировини і матер. Тис. грн.
Сн - накладні витрати тис.грн.
Са - акцизні збори тис.грн.
См - мито і митні збори, тис.грн.
Сзтімп 2006 = 17379,97+2544,92301+37,24265+80,69341=20042,8291
Сзтімп 2007 = 150028,97+2504,83108+37,57245+87,66954=152659,043
3) Визначити виручку вді експорту за готівку в аналізованому та базовому році.
ВРексГ = (3),
де ВРексК - виручка від експорту з аумов надання комерційного кредиту тис.грн.
Ккв - коефіцієнт кредитного впливу. част.од.
ВРексГ 2006 =
ВРексГ 2007 =
4) Визначити виручку імпорту в аналізованому та базисному році.
ВРімп = Уінм *Nымп (4),
Де Уімп - середня ціна імпорту тис.грн.
Nімп - кількість імпорту т.
ВРімп 2006 =12,41471*2731,139=33906,2987
Врімп 2007 =13,15*2504,828=32938,4887
5) Визначити витрати на експорт в аналізованому т абазовому році.
Сзтекс = Свир + Спв (5),
де Свир - виробнича собіварітсь тис.грн.
Спв - поз виробничі витрати тис.грн.
Сзтекс 2006 = 41033,58+6207,134=47240,714
Сзтекс 2007 =35785,98+6262,072=42048,052
6) Визначити прибуток від імпорту в аналізованому та базовому році.
Пімп = ВРімп - Сзтімп (6),
де ВРімп - виручка від імпорту тис.грн.
Сзтімп - витрати на імпорт тис.грн.
Пімп 2006 = 33906,2987-20042,8291=13863,4696
Пімп 2007 = 32938,4887-152659,043= -119720,55
7) Визначити прибуток вді експорт у ваналізованому та базовому році.
Пекс = ВРескг - Сзтекс (7),
де ВРекспг - виручка від експорт уз аготівку тис.грн.
Сзтекс - витрати на експорт тис.грн.
Пекс 2006 = 61660,3138-47240,714=14419,5998
Пекс 2007 = 63147,7792-42048,059=21099,7202
8) Визначити експортно-імпортні витрати аналізованому та базовому році.
Векс-імп = Сзтекс + Сзтімп (8),
де Сзтекс - витрати на експорт, тис.грн.
Сзтімп - витрати на імпорт, тис.грн.
Векс-імп 2006 = 47240,714+20042,8291=27197,8849
Векс-імп 2007 = 42048,052+152659,043= -110610,99
9) Визначити прибуток від експортно-імпортних операцій в аналізованому та базовому році.
Пекс-імп = Пекс+ Пімп (9),
Пімп- прибуток від експорту, тис. грн.
Пекс-імп 2006 = 14419,5998+13863,4696=28283,0694
Пекс-імп 2007 = 2109,7202+(-119720,55)= -140820,27
10.Визначити ефективність ЗНД в аналізовому та базовому році
Е зед = (10),
Де Пекс-імп - прибуток від експотно-імпортних операцій - тис.грн.
В екс-імп. - експорно-імпортні витрати тис.грн.
Езед 2006 = 28283,0694/27197,8849=1,039899
Езед 2007 = 140820,27/(-110610,99)=1,273113
Отримані результати зводимо в табл. 3
Таблиця 3.
Показники для аналізу ефективності ЗЕД ТзОВ "Ласунка ".
Показники Індекс Одиниця виміру Величина Відхилення
Аналізована Базова Абсолютне Відносне %
1 2 3 4 5 6 7
Ефективність ЗЕД ЕЗЄД % 1,273113 1,039899 0,233214 546
Прибуток від експортно-імпортних операцій ПЕКС-ІМП тис. грн. -140820,27 -28283,069 -169103,34 498
Експортно-імпортні витрати ВЕКС-ІМП тис. грн. -110610,99 27197,8849 83413,1051 -407
Прибуток від експорту ПЕКС тис. гри. 21099,7202 14419,5998 6680,1204 146
Прибуток від імпорту ПІМП тис. грн. -119720,55 13863,4656 105857,08 -864
Витрати на експорт СЗТ ЕКС тис. грн. 42048,052 47240,714 -5192,662 89
Витрати на Імпорт СЗТ ІМП тис. грн. 152659,043 20042,8291 132616,214 762
Виручка від експорту заготівку ВРЕКСГ тис. грн. 63147,7792 61660,3138 1487,4654 102
Виручка від імпорту ВРІМП тис. грн. 32938,4887 33906,2987 -967,81 97
Коефіцієнт кредитного впливу ККВ част. од. 1,280798 1,269501 0,011297 101
Виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту ВРЕКС К тис. грн. 80879,55 78277,83 2601,72 103
Виробнича собівартість СВИР тис. грн. 35785,98 41033,58 -5247,6 87
Поза виробничі витрати СПВ тис. грн. 6262,072 6207,134 34,938 101
Середня ціна імпорту ЦІМП тис. грн. 13,15 12,41471 0,73529 106
Кількість імпорту NІМП т. 2504,828 2731,139 -226,311 92
Контрактна вартість сировини СК тис. грн. 150028,97 17379,97 132649 863
Накладні витрати СН тис. грн. 2504,83108 2544,92301 -40,09193 98
Акцизні збори СА тис. грн. 37,57245 37,24265 0,2798 101
Мито і митні збори СМ тис. грн. 87,66954 80,69341 6,97613 109
Транспортні витрати за базисом постачання СТ тис. грн. 1377,656 1179,355 198,301 117
Вантажно-розвантажувальні витрати СЗР тис. грн. 626,2071 620,7134 5,4937 101
Складські витрати ССКЛ тис. грн. 125,242 310,356 -185,114 40
Експедиторські витрати СЕКСПЕД тис. грн.. 200,3869 297,9427 -97,5558 64
Страхові витрати ССТР тис. грн. 50,09708 74,48531 -24,38823 67
Інші виграти СІН тис. грн. 125,242 62,0706 63,1714 202
В аналізованому році прибуток від експорту зріс на 21099,7202 грн. На ріст прибутку вплинуло зниження витрат на експорт в порівнянні з базовим періодом, а саме на 42048,052 грн. В аналізованому періоді зросла виручка від експорту за умов надання комерційного кредиту на 63147,7792 грн. Виручка від експорту зросла за рахунок зниження виробничої собівартості продукції на 35785,98 грн.
Прибуток від імпорту знизився на -119720,55 грн. Незначне зниження прибутку від імпорту в порівнянні з експортом, пов'язане з зменшенням виручки від імпорту на 32938,4887 грн. Кількість імпорту також зменшилась в аналізованому періоді на 2504,828 грн. при невеликому збільшенні середньої ціни.
В аналізованому періоді транспортні витрати, навантажувально-розвантажувальні роботи зросли по відношенню до базового періоду, що також вплинули на зниження величини прибутку від імпорту.
РОЗДІЛ 4. ПІДГОТОВКА І УКЛАДАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО КОНТРАКТУ
4.1. Встановлення контактів з іноземним партнером.
Безпосередньому встановленню контакту з потенційним контрагентом передувало маркетингове дослідження зовнішнього ринку. Метою такого дослідження було вивчення попиту на товар, що випускається підприємством та вибір країни контрагента. При виборі країни контрагента бралися до уваги такі фактори:
1.Політичні відносини з країною контрагента;
2.Торгово - політичні умови
3.Транспортні умови
4.Умови платежу та кредиту
5.Правове питання тощо.
Проаналізувавши зібраний матеріал для проведення експортної операції з країною контрагентом, обираємо

 
 

Цікаве

Загрузка...