WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ“Ласунка - Курсова робота

Зовнішньоекономічна діяльність ТзОВ“Ласунка - Курсова робота

вкладу.
У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється статутний фонд, розмір якого має становити не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам, виходячи зі ставки мінімальної заробітної плати, діючої на момент створення товариства.
Однією з особливостей змісту установчихдокументів товариства з обмеженою відповідальністю є те, що вони, крім відомостей, загальних для всіх видів господарських товариств, повинні містити відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та порядок внесення ними вкладів.
До моменту реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю кожен з учасників зобов'язаний внести не менше 30? зазначеного в установчих документах вкладу, що підтверджується документами, виданими банківською установою.
Учасник зобов'язаний повністю внести свій вклад не пізніше одного року після реєстрації товариства.
Учасник товариства з обмеженою відповідальністю може за згодою решти учасників відступити свою частку (її частину) одному чи кільком учасникам цього товариства, а якщо інше не передбачено установчими документами, то і третім особам. Учасники товариства користуються переважним правом придбання частки учасника, який її відступив, пропорційно їхнім часткам у статутному фонді товариства або в іншому, погодженому між ними розмірі.
У разі передачі частки (її частини) третій особі відбувається одночасний перехід до неї всіх прав та обов'язків, що належали учаснику, який відступив її повністю або частково.
Частку учасника товариства (після повного внесення ним вкладу) може придбати саме товариство, яке протягом одного року зобов'язане передати її іншим учасникам або третім особам.
Будь-який з учасників має право вийти з товариства зі сплатою його вартості частини майна товариства, пропорційної його частці у статутному фонді. На вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути повернений повністю або частково в натуральній формі.
Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є збори учасників, що складаються з учасників або призначених ними представників. До компетенції зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю належить:
1) визначення основних напрямів діяльності товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
2) внесення змін до статуту товариства;
3) обрання та відкликання членів виконавчого органу та ревізійної комісії;
4) затвердження річних результатів діяльності товариства, звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку;
5) створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їхніх статутів та положень;
6) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб товариства;
7) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства, визначення його організаційної структури;
8) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових вкладів;
9) вирішення питання про придбання товариством частки учасника;
10) виключення учасника з товариства;
11) визначення умов оплати праці посадових осіб товариства;
12) затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує зазначену в статуті товариства;
13) прийняття рішення про припинення діяльності товариства. Статутом товариства до компетенції зборів учасників можуть
бути віднесені й інші питання.
З питань, зазначених у пунктах 1, 2 і 10, у вищому органі необхідна одностайність. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів (учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їхніх часток у статутному фонді).
Збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю скликаються не рідше як два рази на рік, якщо інше не передбачено установчими документами. Такі збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), які володіють у сукупності більш як 60? голосів, а з питань, що потребують одностайності, - всі учасники.
У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноособовий (директор). Дирекцію очолює генеральний директор. Членами виконавчого органу можуть бути також і особи, які не є учасниками товариства.
Дирекція (директор) вирішує всі питання діяльності товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції зборів учасників, її повноваження при цьому визначено ст. 62 Закону України "Про господарські товариства" та установчими документами товариства.
Контроль за діяльністю виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю здійснює ревізійна комісія, що утворюється зборами учасників товариства з їх числа у кількості не менше трьох осіб. її діяльність регламентовано ст. 63 Закону України "Про господарські товариства".
Правовий статус, аналогічний статусу товариства з обмеженою відповідальністю, має товариство з додатковою відповідальністю. Особливість його (і головна відмінність від товариства з обмеженою відповідальністю) полягає в тому, що учасники товариства з додатковою відповідальністю відповідають за його боргами своїми внесками до статутного фонду, а при недостатності цих сум - додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного учасника.
Граничний розмір відповідальності учасників передбачається в установчих документах.
РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕД ПІДПРИЄМСТВА ТзОВ "ЛАСУНКА "
Оцінку ефективності ТзОВ "Ласунка" здійснюється на основі бухгалтреськогої звітності за 2006-2007 рр. Основні показнки експортно-імпортних операцій ТзОВ "Ласунка" наведено в таблиці 2.
Таблиця 2.
Показники експортно-імпортної діяльності ТзОВ "Ласунка" протягом 2006-2007 рр.
№ п/п Показники експортно-імпортної діяльності підприємства Звітний період
2006р. 2007р.
1 Контрактна вартість імпортної сировини,
тис. грн. 17379,97 150028,97
2 Акцизні збори, тис. грн. 37,24265 37,57245
3 Мито і митні збори, тис. грн. 80,69341 87,66954
4 Транспортні витрати, тис. грн. 1179,355 1377,656
5 Вантажно-розвантажувальні витрати. тис. грн. 620,7134 626,2071
6 Складські витрати, тис. грн. 310,356 125,242
7 Експедиторські витрати, тис. грн. 297,9427 200,3869
8 Страхові витрати, тис. грн. 70,48531 50,09708
9 Інші витрати на ЗЕД. тис. грн. 62,0706 125,242
10 Виробнича собівартість продукції, тис. грн. 41033,58 35785,98
11 Поза виробничі витрати, тис. грн. 6207,134 6262,072
12 Ціна імпорту, тис. грн. 12,41471 13,15
13 Кількість імпорту, тис. грн. 2731,139 2504,828
14 Коефіцієнт кредитного впливу, тис. грн. 1,269501 1,280798
15 Експортна виручка за умов надання комерційного кредиту, тис. грн. 78277,83 80879,55
Оцінку ефективності ТзОВ "Ласунка " здійснюємо в такій послідовності:
1) визначимо накладні витрати

 
 

Цікаве

Загрузка...