WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Валютна інтеграція як сучасна риса розвитку світового господарства - Реферат

Валютна інтеграція як сучасна риса розвитку світового господарства - Реферат

держав у регіональні інтеграційні угруповання із запровадженням нової єдиної валюти, координацією грошово-кредитної та валютної політики й створенням наднаціональних механізмів валютного регулювання. Регіональна валютна інтеграція - це процес удосконалення фінансових відносин та підвищення ефективності грошового обігу і фінансового менеджменту на всіх ланках господарського та державного управління внаслідок запровадження єдиної валюти.
Аналіз досвіду Європейського Союзу дає можливість виокремити такі критерії оформлення валютної інтеграції [4, с. 260]:
o цілковита та незворотна конвертованість валют країн-учасниць;
o тісні межі коливання валютних курсів;
o остаточне визначення співвідношень паритетів;
o повна лібералізація обігу капіталів.
Зазначимо, що валютна інтеграція суттєво впливає на принципи й порядок проведення національної грошової та валютної політики. Створення валютного союзу передбачає значно глибше втручання у внутрішні справи й відмову від національного суверенітету в цій сфері, ніж існування звичайного економічного союзу. Валютний союз вимагає відмови від національної компетенції в галузівалютної й грошової політики. Ця відмова може спровокувати політичний опір деяких країн інтеграційного угруповання. З цього приводу зазначимо, що валютний союз вимагає високого ступеня довіри до політичних рішень у різних сферах.
Потенційні економічні й політичні вигоди та витрати валютного союзу можна розподілити на п'ять аспектів:
1) вплив на ефективність та зростання економіки;
2) вплив на зайнятість;
3) вплив на стабільність цін;
4) вплив на державні фінанси;
5) зовнішньоекономічні або міжнародні наслідки.
Розглянемо коротко кожен із перелічених аспектів [4, с. 285]
Вплив на ефективність та зростання - запровадження єдиної валюти означає ліквідацію курсових коливань та відповідно втрат від пов'язаних з ними валютних ризиків. У зв'язку з цим зникає потреба страхування валютних ризиків, а також ліквідуються транзакційні витрати. У макроеко-номічному аспекті це стимулює додаткове залучення інвестицій у країну і забезпечує економічне зростання. На мікроекономічному рівні це означає зменшення внутрішньовиробничих витрат підприємств, надійність планування, поліпшення загальноекономічних умов для товарообміну для тих підприємств, що здійснюють торгівлю в межах спільного валютного простору. Завдяки усуненню кордонів між національними господарствами відбувається посилення конкуренції між підприємствами, що разом із спрощенням у порівнянні цін спричиняє появу широкої товарної пропозиції, що веде до зростання спільного добробуту країн-учасниць валютного союзу.
Вплив валютного союзу на зайнятість - відомо, що за умов існування курсової невизначеності інвестори під час оцінювання ефективності економічних проектів закладають у загальні витрати можливі фінансові втрати внаслідок коливань валютних курсів. Це зменшує кількість рентабельних проектів і відповідно кількість робочих місць. Проте, якщо розглядати дію цього фактора на прикладі Європейського валютного союзу, зазначимо, що для позитивного впливу євро на зайнятість у ЄВС мають зрости мобільність робочої сили та ефективність її використання. Але й у цьому разі проблема не буде вирішена без проведення структурних реформ ринків робочої сили з метою підвищення їх гнучкості та зменшення зарегульо-ваності.
Вплив на стабільність цін - завдяки виваженій політиці наднаціональних органів регулювання висока стабільність цін робить можливим ефективніший розподіл і використання ресурсів та сприяє раціональній політиці в галузі доходів.
Вплив на державні фінанси - у цій сфері існують економічні переваги та політичні втрати. До економічних переваг належить економія процентних виплат при обслуговуванні боргів завдяки скороченню процентних надбавок за інфляційний та валютний ризики. До політичних належать втрата сеньйоражу, суворіші вимоги у валютному союзі до бюджетної дисципліни та координації бюджетної політики окремих країн.
Зовнішньоекономічні або міжнародні наслідки
- нова валюта інтеграційного угруповання може зайняти на міжнародному валютному ринку більш вагомі і значущі позиції, ніж їх займали до того валюти окремих країн - учасниць інтеграційного угруповання. Зокрема, так сталося з валютою євро, яка склала альтернативу долару США та японській єні на світових валютних ринках.
Процеси валютної інтеграції є складними і суперечливими. Нині існує п'ять типів валютних союзів, кожен з яких має свої передумови виникнення та інструменти функціонування. Основна загроза валютної інтеграції - це часткова втрата національного суверенітету, втрата можливості проведення власної грошово-кредитної, валютної політики, а також можливості кожної країни друкувати гроші. В одному випадку це є платою за більш стійку спільну валюту, більш вагому на світовому валютному ринку, в інших випадках - це ситуація, яку можна пом'якшити участю кожної країни в наднаціональній системі регулювання валютним союзом. Окрема країна, зважаючи на успіхи свого економічного розвитку, зокрема обсягів ВВП, має домагатись якомога більшої кількості голосів у наднаціональній системі прийняття рішень, тоді валютна інтеграція буде працювати на її користь. Тому не кожній країні, особливо Україні, потрібно поспішати зі вступом до валютного союзу і взагалі до регіонального інтеграційного угруповання. Потрібно розбудувати і розвивати власну економічну ідентичність, щоб не стати трофеєм на шляху розширення гегемонії лідерів світового економічного розвитку.
?
Література
1. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підруч. - К.: Знання, 2001.
2. Буторина О. В. Международные валюты: интеграция и конкуренция. - М.: Издат. дом "Деловая литература", 2003.
3. Кузнєцов О. В. Формування комутативної грошової політики в європейському валютному союзі: Дис. канд. екон. наук. - К., 2000.
4. Міжнародна економіка: Підруч. / За ред. А. П. Румянцева. - К.: Знання-прес, 2003.
5. Савчук Ю. А. Проблеми розвитку європейської валютної інтеграції на третьому етапі створення Європейського економічного і валютного союзу: Дис. … канд. екон. наук. - К., 2001.
6. Шишков Ю. В. Европейская интеграция и СНГ: Западный образец и его отражение в восточном зеркале // Развитие интеграционных процессов в Европе и России. - М.: ИНИОН РАН, 1997

 
 

Цікаве

Загрузка...