WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародні розрахунки і платіжний баланс (пошукова робота) - Реферат

Міжнародні розрахунки і платіжний баланс (пошукова робота) - Реферат

надходження.
В платіжному балансі використовується принцип подвійного запису, кожна операція має дві сторони - дебет і кредит. У відповідності з цією обліковою системою загальна сума на дебеті повинна завжди бути рівною загальній сумі на кредиті.
Кредит - це відплив за кордон вартостей, за які мають надійти платежі у певну країну (збільшення пасивів, зменшення активів) (приносять іноземну валюту).
Дебет - це приплив вартостей із-за кордону до даної країни, за які її резиденти мають платити за кордон (збільшення активів, зменшення зобов'язань) (пов'язані з витратами іноземної валюти).
Таблиця 7.1.
Прибуткові (+) та витратні (-) статті балансу міжнародних рахунків
Прибуткові статті (+)
(Джерела грошових коштів) Витратні статті (-)
(Способи використання грошових коштів)
Експорт товарів та послуг Імпорт товарів та послуг
Приток капіталу Вивіз капіталу
" Приватні та державні дари із-за кордону " Дари за кордон
" Транспортні послуги, що надані нерезидентам " Використання транспорту інших держав
" Витрати іноземних туристів в даній країні " Витрати на туризм за рубежем
" Військові витрати інших держав " Військові витрати за кордоном
" Проценти та дивіденди, отримані із-за кордону " Проценти та дивіденди, що виплачуються нерезидентам
" Продаж активів даної країни нерезидентам " Придбання іноземних активів
(наприклад, акцій, облігації та нерухомості)
" Депозити нерезидентів в депозитних установах даної країни " Депозити в іноземних депозитних установах
" Продаж золота нерезидентам " Придбання золота за кордоном
" Продаж національної валюти нерезидентам " Купівля іноземної валюти
Способи використання інформації платіжного балансу:
По-перше, за допомогою записів результатів обміну між країнами легше зробити висновок про стабільність системи плаваючих курсів, оскільки платіжний баланс допомагає виявити акумулювання валют у руках тих людей, які більше зацікавлені в цьому (резиденти) і тих, які намагаються позбутися цих валют (нерезиденти).
По-друге, платіжний баланс незамінний і в умовах фіксованих валютних курсів, оскільки допомагає визначити розміри нагромадження даної валюти в руках іноземців і дає змогу вирішити питання про доцільність підтримування фіксованого курсу валюти, якщо їй загрожує криза.
По-третє, рахунки платіжного балансу надають інформацію про накопичення заборгованості, виплату процентів і платежів з основної суми боргу і можливості країни заробити валюту для майбутніх платежів. Ця інформація необхідна для того, щоб зрозуміти, наскільки країні-боржнику стало важче (або дорожче) погасити борги іноземним кредиторам.
Структура платіжного балансу:
Торговельний баланс
Баланс послуг та некомерційних платежів
Баланс руху капіталів і кредитів
Торговельний баланс - це співвідношення вартості експорту та імпорту.
Економічний зміст активу чи дефіциту торговельного балансу щодо конкретної країни залежить від її положення в світовому господарстві, характеру її зв'язків із партнерами та загальної економічної політики.
Баланс послуг та некомерційних платежів включає:
платежі та надходження за транспортні перевезення, страхування, електронний, телекосмічний та інші види зв'язку, міжнародний туризм, обмін науково-технічним і виробничим досвідом, експортні послуги, утримання дипломатичних, торговельних та інших представництв за кордоном, передачу інформації, культурні та наукові обміни, різні комісійні збори, рекламу, організацію виставок, ярмарків, торгівлю ліцензіями, лізингові операції тощо;
за прийнятими у світовій статистиці правилами у розділ "Послуги" входять, як не дивно, виплати прибутків від інвестицій за кордоном та процентів за міжнародними кредитами, хоча за економічним змістом вони звичайно ближчі до руху капіталу;
за методикою МВФ показують односторонні перекази :
державні операції - субсидії іншим країнам по лінії економічної допомоги, державні пенсії, внески в міжнародні організації;
приватні перекази - перекази іноземних робітників, фахівців, родичів на батьківщину.
Три перелічені вище групи операцій - послуги, надходження від інвестицій, односторонні перекази - називають невидимими операціями на противагу експорту та імпорту реальних цінностей (товарів).
Баланс руху капіталів і кредитів - виражає співвідношення вивозу та ввозу державних і приватних капіталів, наданих і одержаних міжнародних кредитів.
За економічним змістом ці операції поділяються на дві категорії:
міжнародний рух підприємницького капіталу;
міжнародний рух позикового капіталу.
Міжнародний рух підприємницького капіталу включає:
Вивіз капіталу:
Прямі інвестиції за рубіж, проведені національними фірмами.
Придбання національними інвесторами зарубіжних акцій та облігацій.
Придбання національними резидентами банківських депозитів в зарубіжних банках.
Приток капіталу :
Прямі інвестиції в економіку країни, що здійснюються зарубіжними фірмами.
Придбання зарубіжними інвесторами акцій та облігацій іншої країни.
Придбання нерезидентами депозитів банків країни.
Міжнародний рух позикового капіталу включає:
Довго- і середньострокові операції - це державні та приватні запозичення і кредити, які надаються на термін понад один рік.
Короткострокові операції - включають міжнародні кредити терміном до одного року; поточні рахунки національних банків у закордонних банках (авуари); переміщення грошового капіталу між банками.
Помилки і пропуски - включає дані як статистичних похибок так і неврахованих операцій. Показники різко зростають в кризових ситуаціях.
Операції з ліквідними валютними активами - заключна стаття платіжного балансу, відображає операції з ліквідними валютними активами, в яких беруть участь державні валютні органи й у результаті яких відбуваються зміни як величини, так і складу центральних офіційних золотовалютних резервів.
Сучасна класифікація статей платіжного балансу за методикою МВФ:
А. Поточні операції
Товари
Послуги
Доходи від інвестицій
Інші послуги та доходи
Приватні односторонні перекази
Офіційні односторонні перекази
В. Прямі інвестиції та іншийдовгостроковий капітал
Прямі інвестиції
Портфельні інвестиції
Інший довгостроковий капітал
Підсумок А+В відповідає концепції базисного балансу в США
С. Короткостроковий капітал
D. Помилки та пропуски
Підсумок: А + В + С + D відповідає концепції ліквідності в США
Е. Компенсуючі статті
Переоцінка золотовалютних резервів, розподіл і використання СДР (СПЗ).
F. Надзвичайне фінансування
G. Зобов'язання, що складають валютні резерви іноземних офіційних органів.
Підсумок А + В + С + D + Е + F + G відповідає концепції офіційних розрахунків в США
Н. Підсумкова зміна резервів
СДР (СПЗ)
Резервна позиція в МВФ
Інші вимоги
Кредити МВФ
Методологія складання платіжного балансу визначається за допомогою міжнародного стандарту - "Керівництво з платіжного балансу", що розробляється і періодично публікується МВФ. Останнє, п'яте видання Керівництва опубліковано у 1993 р. Прийнята МВФ система класифікацій

 
 

Цікаве

Загрузка...