WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Світова валютна система (пошукова робота) - Реферат

Світова валютна система (пошукова робота) - Реферат

"Укрексімбанк", АППБ "Аваль", "Ощадний банк", АКБ "Укрсімбанк", АКБ "Райфайзерн Україна", АКБ "Надра". Ці банки обслуговують більшу частину міжнародних платежів, володіють більш ніж половиною кредитного портфелю банківської системи у вільноконвертованих валютах (близько 55,2 %) та тримають близько 54,7 % депозитів у валюті. Ці данні свідчать про значний контроль найбільших банків над валютними операціями на Українському ринку .
Слід також розглянути кредити, надані комерційними банками в економіку України в 1998-2001 роках .
Основним напрямком кредитування у ВКВ залишалися кредити на проведення експортно-імпортних операцій. Сьогодні кредити в іноземній валюті стали привабливими не тільки для суб'єктів міжнародної економічної діяльності, а й для фірм, які працюють на внутрішньому ринку. Ця привабливість виходить з основної особливості отримання кредитів в іноземній валюті - вони, на сьогодні, стали набагато дешевшими ніж кредити в національній валюті; це пояснюється тим, що ставки, за якими банки надають кредити в ВКВ, є значно нижчими, ніж ставки по кредитам в іноземній валюті, та і ставки за кредитами у ВКВ падали значно швидше ніж за кредитами в національній валюті (таблиця). Також до цього слід додати, що за останні два роки гривня ревальвувала в номінальному, а особливо в реальному вираженні, що, звісно, сприяло підвищенню привабливості банківських кредитів у ВКВ.
Таблиця 4.
Процентні ставки банків України за кредитами у національній та вільноконвертованих валютах
Період Відсоткова ставка по кредитах в національній валюті Відсоткова ставка кредитах у ВКВ
1 2 3
1992 76
1993 221,1
1994 201,7
1995 107,1
1996 77
1997 49,1
1998 54,5 20
1999 53,4 21
2000 40,3 17
2001 31,9 13,1
2002січень 31,3 10,8
Джерело: Бюлетень НБУ № 1, 2001 рік.
За останній час на українському міжбанківському валютному ринку, пропозиція валюти постійно перевищувала попит, що пов'язано зі значним зростанням експорту Українських товарів після девальвації гривні в 1998-99 роках та відповідно значним позитивним сальдо платіжного балансу України за поточними операціями, а також обов'язковим продажем 50 % валютних надходжень на валютному ринку, що і забезпечило стабільну пропозицію валюти на ринку. Значним чином збільшилися і обсяги міжбанківського валютного ринку 8023,78 млн. грн. в 1999 році до 13053 млн. грн. в 2001 році. Структура міжбанківського валютного ринку відзначалася найбільшою питомою вагою доларів США: з купівлі близько 84 % та з продажу близько 85 % від загального обсягу. Разом з цим. частка російських рублів складала близько 14% як на купівлю так і на продаж . У розрізі сегментів валютного ринку, питома вага міжбанківського ринку дорівнювала з купівлі 93,8 % та з продажу 96,7% , готівкового - 6,2% і 3,3% відповідно.
Також слід відмітити, що постійні інтервенції НБУ, з метою викупити надлишок пропозиції валюти на міжбанківському ринку, зробили валютний ринок основним каналом емісії гривні в економіку, та результатом збільшення обсягу грошей в банківській системі стала не девальвація національної валюти, а зростання ліквідності комерційних банків і суттєве здешевлення кредитних ресурсів. Адже нині у банків залишається один шлях вкладання грошей - кредитування реального сектору економіки.
Підбиваючи підсумок, слід зазначити, що на міжбанківському та готівковому валютних ринках протягом останніх трьох років панували стабільність курсу національної валюти та поступове зростання обсягу ринку, при значній мірі зарегульованості проведення самих операцій .
Характеристика банківських операцій з валютними ціннісними була б неповною якби не розглянути наймолодший сегмент валютного ринку - ринок банківських металів. Він розпочав свою діяльність як організований ринок в 1998 році з відповідної постанови НБУ "Положення про організацію торгівлі банківськими металами на валютному ринку України", яка встановила правила діяльності банків з банківськими металами. Результати роботи "золотого" ринку за цей період експерти оцінюють двояко. З одного боку, оптимістичний варіант розвитку ринку (він передбачав досягнення протягом року з початку роботи обсягів продажу на УМВБ однієї тони золота) реалізувати не вдалося, і обсяги торгівлі залишають бажати кращого. З іншого боку в 2001 році з'явилася тенденція до збільшення кількості банків, які бажають працювати з банківськими металами, і це свідчить про чималий потенціал розвитку даного ринку і можливості отримувати вигоду від операцій на ньому як для банків, так і для клієнтів. На сьогодні ліцензію НБУ мають 14-ть банків.
Практично весь метал, який постачається в Україну - іноземного виробництва. Це пов'язано з невизнанням українських афінажорів на світовому ринку. Загалом, українські банки купують зливки банківських металів в Німеччині.
ЛІТЕРАТУРА
Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. Учеб. пособие. - М.: ИВЦ "Маркетинг", 1998. - с. 157-178.
Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини : Підручник. - 2-ге вид., перероб. й доп. - К.: Т-во " Знання " , КОО, 1999. - 305 с.
Боринець С.Я. Міжнародні фінанси: Підручник. - К.:Знання-Прес,2002.-311с.
Внешнеторговые сделки / Составитель И.С. Гринько. - Сумы: Фирма "Реал",1994. - с.87-125,141-144.
Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини:Навч.посібн.для студентів економічних спеціальностей. Львів: Видавництво Державного університету "Львівська політехніка",1999. - с.166-186.
Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика: Теория и политика. Учебник для вузов: Пер. с англ. - М.: Экономический ф-т МГУ, ЮНИТИ, 1997. - с. 334-633.
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 2000.
Міжнародні валютно-крендитні відносини: Підручник / За ред. А.С. Філіпенка. - К.: Либідь, 1997.
Міжнародні економічні відносини: Сучас. міжнарод. економ. відносини: Підручник для студентів екон. вузів і фак. /А.С.Філіпенко, В.А.Вергун, С.Я.Боринець/, - К.: Либідь, 1992. - с. 15-162.
Овчиников Г.П. Международная економика: Учеб.пособие - спб: из-во Михайлова В.А. "Полиус ", 1998, с. 11-39, 69-259.
Пискулов Д.Ю.Теория и практика валютного дилинга // Foreign Exchange and Money Market Operations: Прикладное пособие. - 3-е изд., испр. доп. -М.: ДИАГРАММА, 1998. - 256 с.
Рязанова Н.С. Міжнародні фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивч.дисц. - К.: КНЕУ, 2001. - 119 с.
Світова економіка: Підручник /А.С. Філіпенко, О.І. Рогач, О.І. Шнирко та ін.- К.: Либідь, 2000.
Шемет Т.С. Міжнародні фінанси: Підручник / За заг.ред. А.А. Мазаракі. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2000. - 336 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...