WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Світова валютна система (пошукова робота) - Реферат

Світова валютна система (пошукова робота) - Реферат

кризи 1998 року.
Валютне котирування і валюта котирування
Торгівля на валютному ринку здійснюється на базі встановлення обмінного курсу валют.
Процес встановлення валютного курсу є котируванням валют.
Існує два метода котирування іноземної валюти до національної:
Пряме котирування
Непряме котирування
Пряме котирування - при якому курс одиниці іноземної валюти (базова валюта) виражається в національній валюті (валюта, що котирується).Це вираження одиниці іноземної валюти у національній:1долар=5,3гривні.
База котирування - базова валюта - валюта, відносно якої котирується інші валюти, (звичайно нею є валюта, яка признається у всьому світі , але деколи з історичних причин базовою є більш мілка валюта ) Переважно долар США використовується у вигляді базової валюти.
Валюта котирування - валюта, що котирується.
Непряме котирування - це вираження одиниці національної валюти в іноземній. Переважно цей метод застосовується у Великобританії та її колишніх колоніях:1фунтстерлінгів=0.7доларів.
Між двома цими методами немає економічної різниці, сутність валютного курсу єдина.
Різні методи котирування створюють практичні зручності для валютних операторів, тому що виключають необхідність в додаткових розрахунках. Котирування по прямому методу на двох ринках повинні бути оберненими, тобто вартість курсового перерахунку валюти рівна 0.
Пряме котирування = 1/ Обернене котирування
Котирування валют для торгово-промислової клієнтури, як правило, базується на крос-курсі. Крос-курс:
Це співвідношення між двома валютами, яке випливає з їх курсів щодо третьої валюти;
Це курс, де долар не є валютою, що торгується;
Це курс обміну між двома валютами за виключенням долара США.
Наприклад:
1долар США=5,3гривні
1німецька марка =2,7гривні
тоді, 1долар США=5,3:2,7=1,96 німецької марки
Банки, які активно котирують валюту на ринку називаються маркет-мейкери.
Ці банки мають значні обсяги валютних угод, як з торговельно-промисловою клієнтурою, так і з банками, мають достатні розміри власних коштів, які дозволяють тримати значні валютні позиції, щоб мати можливості диктувати курси по угодам певного об'єму. Ці банки підтримують ліквідність ринку.
Маркет-юнкери - ці банки, які є пасивними учасниками процесу котирування, тобто вони роблять запит банку-контрагенту про стан валютного курсу і повинні погоджуватись на менш вигідний курс.
Валютні операції на світовому валютному ринку.
Валютна операція - це операція, пов'язана з переходом права власності на валютні цінності, використанням валютних цінностей як засобу платежу в міжнародному обігу; ввезенням, вивезенням, переказом та пересиланням на територію країни та за її межі валютних цінностей.
У вузькому розумінні валютні операції розглядаються як вид банківської діяльності з купівлею - продажем іноземної валюти.
Як правило, виділяють:
- поточні валютні операції(перекази іноземної валюти, отримання і надання фінансових кредитів на строк не більше 180 днів, переказування процентів, дивідендів та інших доходів за вкладами, інвестиціями тощо);
- валютні операції, пов'язані з рухом капіталу ( прямі інвестиції, портфельні інвестиції, придбання цінних паперів, надання і отримання фінансових кредитів на строк понад 180 днів тощо).
КОНВЕРСІЙНІ ОПЕРАЦІЇ:
угоди з негайною поставкою : угоди типу "today", угоди типу "tomorrow", угоди типу "spot";
строкові угоди: форвардні, ф'ючерсні, опціонні;
угоди типу "swap";
валютний арбітраж: просторовий арбітраж, часовий арбітраж, конверсійний валютний арбітраж;
КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ З ІНОЗЕМНИМИ БАНКАМИ:
встановлення прямих кореспондентських відносин з іноземними банками;
самостійне відкриття банком рахунків для міжнародних розрахунків з іноземними банками;
досягнення домовленості про порядок і умови ведення банківських операцій по міжнародним розрахункам;
робота через кореспондентські рахунки Центру міждержавних розрахунків НБУ або через кореспондентські рахунки уповноважених банків;
встановлення кореспондентських відношень і здійснення міжнародних банківських операцій з іноземними банками через кореспондентські рахунки Центру міжнародних розрахунків НБУ або уповноважених банків.
ВІДКРИТТЯ ТА ВЕДЕННЯ ВАЛЮТНИХ РАХУНКІВ
відкриття валютних рахунків юридичним особам (резидентам та нерезидентам), фізичним особам;
нарахування процентів по залишках на рахунках;
надання овердрафтів (особливим клієнтам згідно рішення керівництва банку);
надання виписок по мірі здійснення операції;
оформлення архіву рахунку за любий проміжок часу;
виконання операцій по розпорядженню клієнтів відносно коштів на їх валютних рахунках (оплата наданих документів, купівля та продаж іноземної валюти за рахунок коштів клієнтів);
списання сум, передбачених законодавством;
контроль експортно-імпортних операцій.
НЕТОРГОВІ ОПЕРАЦІЇ
купівля та продаж готівкової іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті ;
інкасо іноземної валюті та платіжних документів в іноземній валюті ;
випуск та обслуговування пластикових карток клієнтів ;
купівля ( оплата ) дорожніх чеків іноземних банків ;
оплата грошових акредитивів та висунення аналогічних акредитивів;
організація роботи і порядку проведення операцій в обмінних пунктах.
ОПЕРАЦІЇ ПО ЗАЛУЧЕННЮ ТА РОЗМІЩЕННЮ ВАЛЮТНИХ КОШТІВ
кредитні операції;
депозитні операції;
операції з цінними паперами;
лізингові операції;
форфейтингові операції;
факторингові.
МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ
міжнародний банківський переказ;
передоплата;
підтверджений безвідзивний акредитив;
відкритий банківський рахунок;
консигнація.
ІНШІ ОПЕРАЦІЇ
трастові операції;
-консультаційно-інформаційні операції;
спільна діяльність;
страхові операції;
управління грошовими коштами та іншим майном;
угоди про переуступку права вимоги
операції з монетарними металами:
купівля і продаж ( в тому числі на термін)
прийняття в депозити,
відповідальне зберігання,
використання на умовах застави під виданий кредит монетарних металів або цінних паперів номінал, яких висловлений в монетарних металах.
Валютні операції здійснюються з метою:
Продати іноземну валюту чи, навпаки, придбати необхідну іноземну валюту для проплати імпорту, погашення валютного кредиту і процентів по ньому і т.п.;
Запобігти можливих збитків, пов'язаних з несприятливими змінами курсів валют (операції хеджування)
Отримати спекулятивні прибутки на різниці курсів валют.
Види валютних операцій , що здійснюються на світовому валютному ринку.
З теоретичної точки зору найбільш цікавими є конверсійні операції - угоди агентів валютного ринку по купівлі-продажу

 
 

Цікаве

Загрузка...