WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародна торгівля (пошукова робота) - Реферат

Міжнародна торгівля (пошукова робота) - Реферат

"International commercial Terms", чи скорочено "Інкотермс", що широко використовуються в торгівельній практиці. Остання редакція Інкотермс вийшла в 2000 році.
При визначенні контрактної ціни можуть бути враховані також різноманітні знижки:
Знижки Умови надання Середній розмір, %
Загальна (проста)
- при укладенні угод на машини та стандартне обладнання з довідкової ціни (прейскурантної);
при поставках промислової сировини з довідкової ціни (коли довідкова ціна передбачає короткостроковий кредит, а покупець згоден платити готівкою) 20-40
(в деяких випадках
30-40)
2-5
Сконто При покупці товару за готівковий рахунок 2-3
Бонусна
(за оборот) Постійним покупцям на основі спеціальної домовленості. В контракті встановлюється шкала знижок в залежності від досягнутого обороту, впродовж визначеного терміну (як правилу року), а також порядок виплати сум на основі цих знижок. 15-30
За к-сть чи серійність (прогресивна) При покупці завчасно визначеного збільшуючої к-сті товару. -
Дилерська Постійним представникам чи посередникам по збуту. 15-20
Спеціальні Привілегійованим покупцям, в замовленнях яких особливо зацікавлені продавці
Знижки на пробні партії і закази. 5-8
Експортні При продажу товару іноземним покупцям поверх знижок, діючих для покупців внутрішнього ринку -
Сезонні За покупку товару поза сезоном До 15
Приховані - знижки на фрахт
- пільгові чи безготівкові кредити шляхом надання безкоштовних послуг. -
-
За повернення раніше купленого товару При поверненні покупцем раніше купленого товару у даної фірми застарілої моделі 25 - 30
При продажу раніше використовуваного обладнання При покупці раніше використовуваного обладнання До 50
Регулювання міжнародних торговельних відносин
Розрізняють такі види державного регулювання міжнародної торгівлі:
одностороннє;
двостороннє;
багатостороннє.
Одностороннє регулювання полягає у застосуванні методів впливу урядами країн в односторонньому порядку без погодження або консультацій з торговими партнерами. Такі заходи вживають здебільшого під час загострення політичних відносин.
Двостороннє регулювання передбачає, що заходи торгової політики попередньо узгоджуються країнами - торговими партнерами. Кожна зі сторін попереджує свого торгового партнера про вживання будь-яких заходів, які, як правило, не вносять суттєвих змін у торгові відносини, а лише сприяють їм.
Багатостороннє регулювання передбачає узгодження і регулювання торгової політики багатосторонніми угодами.
Найважливіше значення в регулюванні торгово-економічних відносин країн світової співдружності має Генеральна угода про тарифи та торгівлю (ГАТТ).
В залежності від масштабів втручання в міжнародну торгівлю розрізняють протекціоністську торгову політику і політику вільної торгівлі.
Вільна торгівля (free trade) - політика мінімального державного втручання в зовнішню торгівлю, що розвивається на основі вільних ринкових сил попиту і пропозиції. Така політика базується на усуненні будь-яких перешкод до ввезення та вивезення іноземних та вітчизняних товарів. Митні органи виконують лише реєстраційні функції. Цю політику проводять країни з високим рівнем розвитку продуктивних сил, що дає змогу місцевим підприємцям витримувати конкуренцію.
Протекціонізм (protectionism) - державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції шляхом використання тарифних і нетарифних інструментів торговельної політики.
Проводячи політику протекціонізму, держава захищає національних виробників, стимулює розвиток національного виробництва. З іншого боку, така політика може призвести до застійних явищ, оскільки послаблюються стимули до технічного прогресу, що, своєю чергою, веде до падіння конкурентоспроможності національних товарів. За такої політики посилюється нелегальне ввезення товарів контрабандою. Крім того, торгові партнери можуть вжити відповідних заходів щодо експорту товарів цієї країни, що завдасть її економіці збитків. Протекціонізм переважає в зовнішньоторговельній політиці країн, що розвиваються.
Виділяють декілька форм протекціонізму:
селективний - скерований проти окремих країн або окремих видів товарів;
галузевий - скерований на захист окремих галузей, найчастіше сільського господарства;
колективний - проводиться об'єднаннями країн щодо країн, які не входять у ці об'єднання;
прихований - здійснюється методами внутрішньої економічної політики.
Стосовно того, що і для якої країни краще - політика вільної торгівлі чи протекціонізм, єдиної думки немає. Сучасний протекціонізм концентрується, в основному, у відносно вузьких галузях. Політика вільної торгівлі є привабливішою. Тому здебільшого країни проводять гнучку зовнішньоторговельну політику, використовуючи як методи протекціонізму, так і політику вільної торгівлі.
Рівні регулювання міжнародної торгівлі
Фірмовий - це угода між фірмами про розподіл ринку сировини, матеріалів, збуту товарів, сфер впливу, цінової політики.
Національний - при якому зовнішня торгівля кожної країни здійснюється у відповідності з національно-правовим забезпеченням регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
Міжнаціональний - проявляється в укладенні відповідних угод між державами,групами держав.
Наднаціональний - здійснює стратегію світового співтовариства чи заходів з регулювання міжнародної торгівлі шляхом створення міжнародних спеціальних інституціональних структур, відповідних угод (Всесвітні торгові організації - ГАТТ/СОТ, міжнародна торгова палата - МТП).
Міжнародні торгові відносини регулюються за допомогою двох груп інструментів:
тарифне регулювання;
нетарифне регулювання.
Тарифне регулювання міжнародної торгівлі
Митний тариф (customs tariff) у залежності від контексту може визначатися як:
інструмент торгової політики і державного регулювання внутрішнього ринку країни при його взаємодії зі світовим ринком;
перелік ставок мита, що застосовуються до товарів, що переміщуються через митний кордон, систематизований відповідно до товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності;
конкретна ставка мита, що підлягає сплаті при вивозі або ввезенні певного товару на митну територію країни. У цьому випадку поняття митного тарифу цілком збігається з поняттям мита.
Мито (customs duty) - обов'язковий податок, що стягується митними органами при імпорті або експорті товару і є умовою імпорту або експорту.
Мито виконує три основні функції:
фіскальну, що відноситься як до імпортного, так і до експортного мита, оскільки воно є однією зі статей доходної частини державного бюджету;
протекціоністську (захисну), що відноситься до імпортного мита, оскільки з його допомогою держава захищає місцевих виробників від небажаної іноземної конкуренції;
балансуючу, що відноситься до експортного мита, встановленого з метою запобігання небажаного експорту товарів, внутрішні ціни на які з тих або інших причин нижче світових. Існує декілька класифікацій мита.
По засобу стягування:
адвалорні - начисляються у відсотках до митної вартості товарів, що обкладаються митом (наприклад, 20%

 
 

Цікаве

Загрузка...