WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародна торгівля (пошукова робота) - Реферат

Міжнародна торгівля (пошукова робота) - Реферат

зразків, яка незалежно від її назви у відповідності з традиціями країни, на території якої він проводиться, являє собою великий ринок товарів широкого вжитку та /або обладнання, діє у визначені терміни протягом обмеженого періоду в одному і тому ж місті та на якій експонентам дозволяється представляти зразки своєї продукції для укладання торговельних угод у національному та міжнародному масштабах.
Ціноутворення в міжнародній торгівлі.
Міжнародна (світова) ціна - це грошовий вираз інтернаціональної вартості виробництва.
У більш практичному плані міжнародна ціна - це ціна, за якою здійснюються великі комерційні роздільні експортно-імпортні операції з оплатою у вільноконвертованій валюті. Ключовою особливістю міжнародної ціни на відміну від внутрішньої є множинність, коли по одному й тому ж товару можуть встановлюватися різні ціни або ціна різного рівня.
Множинність міжнародних цін обумовлена наступними факторами:
відмінностями торгової політики по відношенню як до конкретних ринків, так і до тих чи інших імпортерів;
валютною державною та міждержавною політикою;
політикою протекціонізму;
відмінностями в методології та методиці розрахунку цін;
іншими факторами.
За напрямками
Товарних потоків За умовами розрахунків За повнотою урахування витрат
Експортні Комерційних Нетто
Імпортні Програм допомоги Споживання
Трансфертні
ЦІНИ
За характером реалізації За мірою фіксації
(контракти) За рівнем інформованості
Оптові Тверді Такі, що публікуються
Довідкові
Рухомі Біржове котирування
Аукціонів
роздрібні Змінні Статистичні
Фактичних угод
З наступною фіксацією Пропозицій великих фірм
Розрахункові
Рис. 2.4. Систематизація цін у міжнародній торгівлі
Виходячи з особливостей ціноутворення як правило виділяють дві основні групи цін:
на продукцію обробної промисловості;
на сировину.
Ціни в МТ систематизуються за наступними ознаками:
За напрямком товарних потоків:
Експортна ціна - ціна за якою товар реалізується зарубіжному контрагенту.
Імпортна ціна - ціна по якій товар купується у зарубіжного контрагента.
За умовами розрахунків:
Ціна комерційних угод - відображає інтернаціональну ціну виробництва при звичайному порядку здійснення угоди купівлі-продажу.
Ціна клірингових розрахунків - ціна товару, в якій враховані умови і особливості клірингу.
Кліринг - це система безготівкових розрахунків за товари та послуги, заснована на заліку взаємних вимог та обов'язків.
Ціна програм допомоги - ціна товару, в якій враховані умови і особливості реалізації програм допомоги.
Трансфертна ціна - ціна товару, по якій здійснюються внутрікорпораційні операції.
За повнотою врахування витрат:
Ціна нетто - чиста ціна товару на місці його купівлі-продажу.
Ціна споживання - сума затрат покупця, включаючи витрати на придбання та використання товару в нормативний строк.
За характером реалізації:
Оптова ціна - ціна товару при продажу його крупними партіями.
Роздрібна ціна - ціна товару при продажу його індивідуальному споживачу.
За мірою фіксації:
Контрактна ціна - ціна, яка встановлюється в контракті і виражається у валюті країни експортера, імпортера або третьої країни.
Тверда (firm, fixed price)- встановлюється в момент підписання контракту та не підлягає ніякому коригуванню впродовж терміну його дії. Тверда ціна використовується, в основному, при негайних поставках (від 1 до 14 днів), рідше при поставках на більш тривалі терміни. В контракті в цьому випадку робиться запис: "ціна тверда, зміні не підлягає".
Рухома - фіксується в момент укладання контракту і може бути переглянута в подальшому, якщо ринкова ціна даного товару до моменту його поставки зміниться.
Змінна (sliding price) - ціна, що встановлюється в момент виконання контракту шляхом перегляду договірної ціни з урахуванням змін в виробництві, в період виконання тривалого термінового контракту (велике промислове обладнання, будівельні об'єкти, суднобудування і т. ін.).
З наступною фіксацією (price to be fixed) - ціна за якою в контракті обговорюються умови фіксації та принципи визначення її рівня.
Ціна, яка публікується - ціна, яка повідомляється в спеціальних та фірмових джерелах інформації. Вони, як правило, відображають рівень світових цін. До них відносяться:
Довідкова ціна - ціна товару у внутрішній оптовій чи зовнішній торгівлі промислово розвинутих країн, що опубліковується в різних виданнях. Довідкові ціни грають роль відправного пункту, з якого починається процес узгодження ціни при укладанні угоди.
Біржове котирування - ціна товару, що являється об'єктом біржової торгівлі.
Аукціонна ціна - ціна товару, що являється об'єктом аукціонної торгівлі і відображає реальні угоди.
Статистична ціна - середня експортна ціна, на основі даних зовнішньоторговельної статистики шляхом ділення вартості товару на його кількість.
Ціни фактичних угод - ціни, що виражають окремі фактичні комерційні операції.
Ціни пропозицій крупних фірм - початковий рівень ціни товару, запропонований продавцем.
Довідкові ціни в більшості випадків являють собою так звані базисні ціни, тобто ціну товару визначеної кількості і якості в тому чи іншому раніш визначеному географічному базисному пункті. Базисні ціни встановлюються у відповідності з так званими базисними умовами постачання.
Класифікація умов "Інкотермс" з точки зору обов'язків продавця
Обов'язки продавця Умова "Інкотермс"
Група
назва український еквівалент
Відправлення товару EXW
Ex Works
Франко-завод
Е
Основні витрати з перевезення не сплачені FCA
Free Carrier
FAS
Free Alongside Ship
FOB
Free On Board
Франко-перевізник
Франко вздовж борту судна
Франко-борт
F
Основні витрати з перевезення сплачені CFR
Cost and Freight
CIF
Cost, Insurance and Freight
CPT
Carriage Paid To
CIP
Carriage and Insurance Paid To
Вартість і фрахт
Вартість, страхування і фрахт
Перевезення сплачене до
Перевезення і страхування сплачені до
С
Постачання товару DAF
Delivered At Frontier
DES
Delivered Ex Ship
DEQ
Delivered Ex Quay
DDU
Delivered Duty Unpaid
DDP
Delivered Duty Paid
Поставлено на кордон
Поставлено франко-судно
Поставлено франко-пристань
Поставлено, мито не сплачене
Поставлено, мито сплачене
D
Базисними умовами в зовнішньо-торгівельному (базисні умови у внутрішній торгівлі не використовуються) контракті купівлі-продажу називають спеціальні умови, які визначають обов'язки продавця і покупця і покупця по доставці товару і встановлюють момент виконання продавцем своїх обов'язків по поставці товару і перехід ризику випадкової загибелі чи пошкодженні товару з продавця та покупця, а також витрат, які виникають за таких умов.
Використання базисних умов постачання спрощує складання і узгодження контрактів, допомагає відповідальності і вирішення суперечок, які Міжнародна торгівельна палата розробила і випустила збірники тлумачення базисних умов, так звані

 
 

Цікаве

Загрузка...