WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародна торгівля (пошукова робота) - Реферат

Міжнародна торгівля (пошукова робота) - Реферат

послугами:
виробничими;
транспортними;
експедиторськими;
консультаційними;
консигнаційними;
посередницькими;
туристичними;
маркетинговими;
обліковими;
орендними;
ліцензійними;
іншими послугами.
За специфікою взаємодії суб'єктів:
традиційна (проста) торгівля - експортні та імпортні операції товарів і послуг, які не зумовлені коопераційними зв'язками та зобов'язаннями щодо збалансованого обміну товарів;
торгівля кооперованою та спеціалізованою продукцією, яка здійснюється на основі довготермінових угод;
зустрічна (компенсаційна) торгівля - торгівля, що ґрунтується на зустрічних зобов'язаннях експортерів по закупівлі у імпортерів частини чи повністю експортованих товарів.
За специфікою регулювання:
звичайна торгівля і відповідний торговельний режим виникають в умовах відсутності торговельних, торговельно-економічних угод і домовленостей між країнами. Крім підвищеної ставки митного оподаткування, у торговельних відносинах за умовами звичайної торгівлі застосовуються і жорсткіші інструменти регулювання товарних потоків - кількісні обмеження, адміністративні формальності, звичайна (непільгова) система оподаткування імпортних товарів тощо;
торгівля за режимом найбільшого сприяння передбачає, що держави, які домовляються, на взаємній основі надають одна одній привілеї та пільги щодо ставок мита і митних зборів, а також інших правил і механізмів здійснення зовнішньоторговельних операцій. Режим найбільшого сприяння є одним з головних принципів діяльності країн, що приєдналися до ГАТТ-СОТ.
дискримінаційна торгівля виникає у результаті застосування в торговельно-економічних відносинах жорстких обмежувальних заходів (ембарго, торговельний бойкот, торговельна блокада) або інших інструментів, що дискримінують права торговельного партнера;
преференційна торгівля передбачає надання однією державою іншій на взаємній основі або в односторонньому порядку пільг у торговельному режимі. Особливу групу утворюють преференції, які застосовуються стосовно країн, що розвиваються.
В сучасних умовах особливої уваги потребує зустрічна торгівля, основні різновиди якої представлені в таблиці:
Таблиця 2.1.
Різновиди міжнародної зустрічної торгівлі
1. Товарообмінні операції та компенсаційні угоди на безвалютній основі 1.1. Угоди з єдиноразовою поставкою 1.1.1. Бартерні угоди
1.1.2. Пряма компенсація
1.2. Угоди з тривалими термінами виконання.
Глобальні угоди 1.2.1. Базові угоди
1.2.2. Угоди про товарообмін на основі листа зобов'язання
1.2.3. Протоколи
2. Компенсаційні угоди на комерційній основі 2.1. Короткочасні компенсаційні угоди 2.1.1. Часткова компенсація
2.1.2. Повна компенсація
2.1.3. Трьохстороння компенсація
2.1.4. Короткочасні зв'язані угоди
2.2. Зустрічні закупки 2.2.1. Паралельні угоди
2.2.2. Джентельменські угоди
2.2.3. Угоди з доданням фінансових зобов'язань
2.3. Довгострокові авансові закупки
3. Компенсаційні угоди на основі домовленостей про виробниче співробітництво 3.1. Великомасштабні довгострокові компенсаційні угоди із зворотньою закупкою товарів 3.1.1. Угоди з зобов'язаннями про компенсації вартості обладнання, яке поставляється
3.1.2. Угоди з зобов'язаннями по компенсаційним закупкам рівними чи нижчими за вартістю обладнання, яке поставляється
3.2. "Угоди про розподіл продукції"
3.3. Угоди "розвиток-імпорт"
5. Методи міжнародної торгівлі
Метод торгівлі - це засіб здійснення торговельного обміну (торговельної операції чи торговельної угоди). В міжнародній торговельній практиці використовується два основні методи торгівлі:
1) торгівля напряму (здійснення операції безпосередньо між виробником і споживачем)
А і В - суб'єкти МЕВ
2) через посередників
А і В - суб'єкти МЕВ,
П - посередник
При торгівлі напряму виникає визначена фінансова користь, оскільки скорочуються витрати на суму комісійної винагороди посереднику, знижується ризик і залежність результату комерційної діяльності від можливої недбалості чи недостатньої компетенції посередницької організації. Цей метод також дозволяє постійно знаходитись на ринку, враховувати його зміни і своєчасно на них реагувати. В той же час використання торгівлі напряму передбачає наявність комерційної кваліфікації і торгового досвіду. В протилежному випадку фінансові витрати не тільки не скоротяться, але можуть сильно зрости. Крім того, міжнародна торгівля в порівнянні з внутрішньою є більш ризикованою, що обумовлено економічними, політичними, правовими та соціальними умовами в різних країнах, їхніми традиціями та звичаями, а також великими відстанями між партнерами. В результаті часто буває доцільним, а іноді просто необхідно використовувати посередників для проведення міжнародних торговельних операцій.
В результаті часто буває доцільно, а іноді просто необхідно, використовувати посередників для проведення міжнародних торговельних операцій.
Переваги залучення посередників:
- підвищують оперативність збуту;
- підвищення прибутку за рахунок прискорення обігу капіталу;
- посередники знаходяться ближче до покупця, тому оперативніше реагують на зміни в ринковій кон'юнктурі, це дозволяє реалізувати товар на більш сприятливих для експортера умовах;
- підвищується конкурентоспроможність товарів за рахунок можливості післяпродажного сервісу;
- являються джерелом первинної інформації про рівень якості і конкурентоспроможності товарів.
У межах торгівлі через посередників визначають такі види посередницьких операцій і відповідні їм види угод:
- операції з перепродажу (договір купівлі-продажу). Коли посередник викуповує товар у виробника і підписує угоди від свого імені і за свій рахунок (купці, дистриб'ютори, дилери);
- комісійні операції (договір комісії, договір консигнації). Коли посередник не викуповує товар у виробника, а підписує угоди від свого імені, але за рахунок виробника і за це отримує винагороду (до 10% від суми угоди). Посередники називаються - комісіонер, консигнатор;
- агентські операції (агентські угоди). Мета угоди - одна сторона доручає іншій (агенту) виконувати дії, пов'язані з продажем (частіше за все) чи купівлею товарів, а також з пошуком замовників івиконавців для надання тих чи інших послуг на обумовленій території в погоджений термін за рахунок та від імені виробника (принципала). І посередники при цьому називаються - агенти-повірені, торговельні агенти;
- брокерська операція. Посередник - спеціалізований професійний агент, що працює на одному сегменті і здійснює контракт між продавцем і покупцем і за цю послугу отримує винагороду до 2-3%. Підписувати угоду при цьому не має права. Назва - агент-представник, брокер, маклер.
Як правило, ті чи інші посередницькі операції виконують ті чи інші посередницькі фірми. Серед них:
- торгові дома;
- експортні фірми;
- імпортні;
- оптові;
- роздрібні фірми;
- дистриб'ютори;
- комісійні;
- агентські;
- брокерські
- фектори тощо.
Сучасними особливостями діяльності посередницьких фірм в МТ є:
- укрупнення, транснаціоналізація;
- спеціалізація (за

 
 

Цікаве

Загрузка...