WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародна торгівля (пошукова робота) - Реферат

Міжнародна торгівля (пошукова робота) - Реферат

світу;
інституційна торгівля - розподіл торгівлі за суб'єктами і методами товарного обміну;
видова структура - розподіл торгівлі за видами товарного обміну.
Показники динаміки:
темпів росту:
темпи росту експорту
Тр.е. = Ез.р. / Еб.р. * 100%,
де Тр.е. - темпи росту експорту;
Ез.р. - обсяг експорту в звітному році;
Еб.р. - обсяг експорту в базисному році.
темпи росту імпорту
Тр.і. = Із.р. / Іб.р. * 100%,
де Тр.і. - темпи росту імпорту;
Із.р. - обсяг імпорту в звітному році;
Іб.р. - обсяг імпорту в базисному році.
темпи росту зовнішньоторговельного обігу
Тр.зт.об. = ЗТОз.р. / ЗТОб.р. * 100%,
де Тр.зт.об. - темпи росту зовнішньоторговельного обігу;
ЗТОз.р. - обсяг зовнішньоторговельного обігу за звітний рік;
ЗТОб.р. - обсяг зовнішньоторговельного обігу за базисний рік.
темпи приросту:
темпи приросту експорту
Тпр.е. = Тр.е.з.р. / Тр.е.б.р. * 100%,
де Тпр.е. - темпи приросту експорту;
Тр.е.з.р. - темпи росту експорту за звітний рік;
Тр.е.б.р. - темпи росту експорту за базисний рік.
темпи приросту імпорту
Тпр.і. = Тр.і.з.р. / Тр.і.б.р. * 100%,
де Тпр.і. - темпи приросту імпорту;
Тр.і.з.р. - темпи росту імпорту за звітний рік;
Тр.і.б.р. - темпи росту імпорту за базисний рік.
темпи приросту зовнішньоторговельного обігу
Тпр.зто = Тр.зто.з.р. / Тр.зто.б.р. * 100%,
де Тпр.зто - темпи приросту зовнішньоторговельного обігу;
Тр.зто.з.р. - темпи зовнішньоторговельного обігу за звітний рік;
Тр.зто.б.р. - темпи зовнішньоторговельного обігу за базисний рік.
Показники результатів:
сальдо торгового балансу - це різниця між вартісним обсягом експорту та імпорту товарів окремої країни;
сальдо балансу послуг - це різниця між вартістю послуг, які надає країна, і вартістю послуг, які вона імпортує;
сальдо некомерційних операцій - це різниця між прибутками від інвестицій, грошових переказів, внесків, переміщення грошових засобів по спадщині, при вирішенні сімейних проблем. По кожному з цих напрямків руху грошових засобів складається баланс;
сальдо балансу поточних операцій - це сума сальдо торгового балансу, балансу послуг, некомерційних операцій;
індекс "умови торгівлі" - відношення індексу середніх цін експорту певного товару, країни в цілому, групи країн до індексу середніх цін імпорту за певний період часу.
"Умови торгівлі" відображають співвідношення взаємного попиту і взаємної пропозиції на експорт та імпорт кожної країни. Цей показник є важливим орієнтиром для зовнішньоекономічної політики країни. Для розрахунків "умов торгівлі" певної країни порівнюються індекси її експортних та імпортних цін, що публікуються в зіставленій для всіх формі в щомісячному виданні МВФ "International Financial Statistics".
експорт на душу населення
Ед.н. = Ез.р. / населення,
де Е д.н. - обсяг експорту на душу населення в звітному році;
Ез.р. - обсяг експорту в звітному році.
імпорт на душу населення
Ід.н. = Із.р. / населення,
де І д.н. - обсяг імпорту на душу населення в звітному році;
Із.р. - обсяг імпорту в звітному році.
експортна квота (відношення експорту до ВВП)
Ек.в. = Ез.р. / ВВП * 100%,
де Ек.в. - експортна квота;
Ез.р. - обсяг експорту в звітному році;
ВВП - валовий внутрішній продукт.
імпортна квота
Ік.в. = Із.р. / ВВП * 100%,
де Ік.в. - імпортна квота;
Із.р. - обсяг імпорту в звітному році;
ВВП - валовий внутрішній продукт.
квота зовнішньоторговельного обігу
ЗТОк.в. = ЗТОз.р. / ВВП * 100%,
де ЗТОк.в. - квота зовнішньоторговельного обігу;
ЗТОз.р. - обсяг зовнішньоторговельного обігу в звітному році;
ВВП - валовий внутрішній продукт.
3. Еволюція теорій міжнародної торгівлі
Основою зовнішньоторговельних політик держав завжди були концепції міжнародної торгівлі як спроби теоретичного осмислення та пояснення причин міжнародного товарного обміну, його динаміки, структури, ефективності та перспектив розвитку. На сьогодні можна виокремити п'ять груп концепцій розвитку міжнародної торгівлі:
меркантилізму (раннього та пізнього);
переваг (абсолютних і відносних);
факторів виробництва;
неотехнологічні;
конкурентоспроможності.
Першою спробою теоретичного обґрунтування причин, напрямів, ефективності міжнародної торгівлі та розробки рекомендацій щодо зовнішньоторговельної політики була концепція меркантилізму (від італ. mercante - торгівля). Ранній меркантилізм, ідеологами якого були У.Стаффорд (Англія), Г.Скаруффі (Італія), виник наприкінці ХУ ст. та ґрунтувався на доктрині "грошового балансу" - нагромадженні грошей внаслідок вивезення товарів при забороні (або суб'єктивному обмеженні) вивезення грошей. Прихильники цієї концепції дотримувались поглядів, згідно з якими державі слід продавати на зовнішньому ринку якомога більше будь-яких товарів, а купувати - якомога менше. При цьому в країні повинно накопичуватися золото, яке за тих часів ототожнювалось із багатством нації.
Теорія пізнього меркантилізму (Т.Мен (Англія), А.Серра (Італія), А.Мокрет'єн (Франція)) розвивалась з другої половини ХУІ ст. Основним змістом цього напряму є доктрина "активного торговельного балансу", який можна було забезпечити шляхом активізації зовнішньої торгівлі при перевищенні доходів від експорту порівняно із витратами на імпорт, а також у результаті розвитку посередницької торгівлі (перепродаж іноземних товарів, надання транспортних послуг, кредитів з метою одержання додаткових надходжень від операцій на зовнішніх ринках). З цією метою держава повинна була обмежувати ввезення іноземних товарів шляхом підвищення ставок мита, а також сформулювати правила вивезення вітчизняних товарів, використовуючи переважно фінансові методи заохочення експорту.
Розвиток міжнародної торгівлі в епоху після Великих географічних відкриттів і переходу провідних країн до крупного машинного виробництва зумовив появу теорії абсолютних переваг. Її автором став Адам Сміт, який, використовуючи трудову теорію вартості, у відомій праці "Дослідження про природу та причини багатства народів" (1776 р.) піддав критиці меркантилізм. Учений стверджував, що для держави можуть бути вигідними не тільки продаж, а й купівля товарів на зовнішньому ринку. Крім того, була зроблена спроба визначити, які саме товари вигідно експортувати, а які - імпортувати. Необхідною умовою застосування теорії абсолютних переваг є вільна торгівля.
Однак А.Сміт не розглядав ситуацію, за якої яка-небудь країна має абсолютну перевагу з усіх товарів. Це зробив Давід Рікардо, який у праці "Початки політичної економії та оподаткування" (1817 р.) сформулював принцип взаємовигідної торгівлі таміжнародної спеціалізації, що включає як окремий випадок модель А.Сміта.
Д.Рікардо створив модель міжнародної торгівлі, в якій показав, що недотримання принципу А.Сміта не є перешкодою для взаємовигідної переваги: країна повинна спеціалізуватися на експорті товарів, у виробництві яких вона має найбільшу абсолютну перевагу (тобто абсолютні переваги щодо кількох товарів) або найменшу абсолютну неперевагу (тобто абсолютні непереваги щодо жодного з товарів). Як і

 
 

Цікаве

Загрузка...