WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародна економічна система (пошукова робота) - Реферат

Міжнародна економічна система (пошукова робота) - Реферат

конструкторських робіт, прискорення темпів морального зносу, збільшення оптимальних розмірів підприємств, технологічна диверсифікація.
Взаємодія різних факторів в умовах цивілізаційного розвитку визначає роль країни у МПП та її місце у світогосподарських зв'язках. Значення та роль окремих факторів на тому чи іншому етапі глобального розвитку може мати різноспрямований вплив або неоднакову силу цього впливу.
Рис. 1.3. Міжнародний поділ праці
Таблиця 1.2
Сучасна міжнародна спеціалізація промислово розвинутих країн
Основні галузі міжнародної спеціалізації Країни за рейтингом у світовій торгівлі, 1994 р.
США Німеччина Японія Франція Великобританія Італія Канада Гонконг Нідер-ланди Бельгія Сінга-пур Південна Корея Тайвань Іспанія Швей-царія Австра-лія Швеція
Загальне машинобудування
Верстатобудування та інжиніринг
Автомобілебудування
Суднобудування
Авіація, космос, оборона
Електротехніка
Електроніка
Виробництво ЕОМ
Виробництво побутовихприладів
Телекомунікації
Інформатика
Енергоресурси
Нафтогазова
Нафтопереробна
Хімічна
Фармацевтична
Гірничорудна. Видобуток золота
Чорна металургія
Кольорова металургія
Будівництво та виробництво будівельних матеріалів
Лісна та целюлозно-паперова
Виробництво меблів
Легка
Харчова
Послуги
Банківська справа
Важливою категорією міжнародної економіки є світове господарство (СГ) - сукупність національних економік, які знаходяться в тісній взаємодії та взаємозалежності.
В своєму розвитку СГ пройшла довгий шлях. Можна виділити 4 основних етапи цього розвитку:
Великі географічні відкриття ХУ-ХУІ століть - промислова революція (кінець 18 - початок 19 ст.).
Промислова революція - кінець ХІХ-початок ХХ ст.
Кінець ХІХ-початок ХХ ст. - 60-ті роки ХХ ст.
60-ті роки ХХ ст. - теперішній час.
До особливостей сучасного етапу розвитку світового господарства відносяться:
лібералізація зовнішньоекономічних зв'язків країн. Зняття бар'єрів на шляху переміщення капіталів, робочої сили, товарів між державами.
активно проявляється тенденція до уніфікації та стандартизації в різних галузях міжнародного соціально-економічного життя. Все ширше застосовуються єдині для усіх країн стандарти на технологію, екологію, діяльність фінансових організацій, бухгалтерську і статистичну звітність. Міжнародні економічні установи впроваджують єдині критерії макроекономічної політики, відбувається уніфікація вимог до податкової політики, до політики в галузі зайнятості та ін.;
розвиток процесу транснаціоналізації виробництва. Економічна діяльність все більше зосереджується в транснаціональних, багатонаціональних підприємствах, що багато в чому визначає напрямки міжнародного руху факторів виробництва, міжнародної торгівлі; впливає на економіку і політику окремих країн;
в системі управління світовою економікою поступово втрачається колишня роль ООН. Її функції переходять до урядів країн "великої сімки". Крім того, управління світовим господарством починає концентруватися у тріаді: Світова організація торгівлі - Міжнародний валютний фонд - Світовий банк.
подальший розвиток процесу глобалізації господарського життя. На макроекономічному рівні глобалізація означає загальне прагнення країн до економічної активності поза своїми межами. Ознаками такого прагнення є лібералізація, перехід від замкнутих національних господарств до економіки відкритого типу. На мікроекономічному рівні під глобалізацією розуміється розширення діяльності підприємства за межі внутрішнього ринку, зокрема для використання переваг великомасштабного спеціалізованого виробництва.
Процеси лібералізації, відкриття національних економік приводять до таких наслідків: а) посилення конкуренції між національними та закордонними виробниками, банкрутств вітчизняних підприємств; б) зміни відносних цін; в) структурних зрушень. Не завжди лібералізація зовнішньоекономічних відносин країни із зовнішнім світом обумовлює підвищення ефективності функціонування національної економіки. Наприклад, в Чилі в результаті великомасштабної лібералізації, замість того, щоб модернізуватись, значна частина промислового сектору практично зникла.
Основними формами МЕВ є (рис. 4):
Міжнародна торгівля - обмін товарами та послугами між державно оформленими національними господарствами;
Міжнародний рух капіталу - переміщення капіталу між країнами світу в пошуках сфери найбільш вигідного його вкладання.
Міжнародна міграція робочої сили - переміщення між країнами працездатного населення переважно з економічних причин.
Слід відзначити тісний взаємозв'язок між формами МЕВ. Історична первинність міжнародної торгівлі у сучасних МЕВ врівноважена значенням, динамікою та масштабами розвитку інших форм. На практиці досить важко провести чітку межу між різними формами МЕВ, тому в літературі є інші підходи щодо класифікації форм реалізації міжнародних економічних відносин. Так, наприклад, торгівля технологіями може виділятися як самостійна форма МЕВ. Інші автори формою МЕВ вважають міжнародні валютні відносини. Щодо останніх, то необхідно загострити увагу на особливому значенні світової валютної системи для розвитку сучасних відносин між країнами. Сучасні валютні ринки, валютні відносини перетворились із суто обслуговуючих товарні операції та операції руху капіталу у самостійну форму МЕВ.
Рис. 1.4. Елементи системи міжнародних економічних відносин
Реалізація різноманітних форм МЕВ їх суб'єктами здійснюється на тому чи іншому рівні, які розрізняються, зокрема, залежно від ступеню інтенсивності їх взаємодії (рис.4):
Економічні контакти - це найпростіші економічні зв'язки, які мають епізодичний характер і регулюються переважно одиничними угодами, контрактами;
Взаємодія - стійкі економічні зв'язки на основі міжнародних угод і домовленостей, які складені на тривалий час;
Співробітництво - міцні економічні зв'язки, на основі спільних, попередньо вироблених і узгоджених намірів, які закріплені в угодах довгострокового характеру;
Міжнародна економічна інтеграція - це рівень розвитку МЕВ, коли в

 
 

Цікаве

Загрузка...