WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Функції конкуренції та її підтримка - Реферат

Функції конкуренції та її підтримка - Реферат

розрізняються характером своєї конкурентної стратегії: комутанти, патієнти, віоленти, експлеренти. Кожний з них приведений до певного типу біологічної поведінки і має відповідну ана-логію.
° зрілість, насиченість ринків (ця ситуація сьогодні характерна для світового комп'ютерного ринку, що зіштовхнувся з насиченням потреб покупців).
Метод порівняльних переваг за А. Юдановим [68]
Назва Характеристика Конкурентна стратегія
Комутанти (сірі миші) Маленькі, гнучкі, легко адаптуються до змін ринкового попиту фірми
Гнучкість і здатність пристосовуватися
Часто пропонують товари-імітатори; не прив'язані міцно до певної області діяльності, легко перемі-щуютвся з одного ринку на інший; мають низьку
Патієнти (хитрі лиси) Вузькоспеціалізовані фірми, що добре освоїли одну з ніш ринку Засновані на вузькій спеціалізації незначні витрати та висока якість товару Випускають продукцію певного типу протягом ряду років
Віоленти (слони, леви) Гіганти Незначні витрати за рахунок економії на масштабі та задоволення масового попиту покупців Здійснюють контроль над ринком, а саме над його значною часткою
Експлеренти
(ластівки,
метелики) Глабо пов'язані з ринком, не мають достатньо коштів для його освоєння Інновації, нові технології га товари Діють як венчурні (ризи-кові підрозділи великих |зірм або їх дочірні органі-ації)
4. Сила впливу постачальників. Фірма конкурує, тобто веде економічну боротьбу, не тільки із собі подібними виробниками, а й зі своїми контрагентами-постачальниками, конкурентами.
Сильні постачальники можуть:
а підвищувати ціни на свої товари;
° знижувати якість продуктів і послуг, що постачаються.
Сила постачальників визначається:
° наявністю великих комианій-постачальників;
° відсутністю замінників товарів, що постачаються;
° ситуацією, коли галузь, куди здійснюються постачання, -один із неголовних замовників;
° вирішальним значенням товарів, що постачаються, в переліку необхідних економічних ресурсів;
а здатністю приєднати фірму-покупця шляхом вертикальної
інтеграції.
5. Сила впливу покупця. Конкуренція з боку покупців має
прояв:
п у тиску на ціни з метою їх зниження;
° у вимогах більш високої якості;
а у вимогах кращого обслуговування;
° у зіткненні внутрішньогалузевих конкурентів один з одним.
Сила покупця залежить від:
° згуртованості та сконцентрованості групи споживачів;
° ступеня важливості продукції для покупців;
° діапазону її застосування;
° ступеня однорідності продукції;
° рівня інформованості споживачів;
а інших факторів.
Значення кожної з п'яти сил визначається структурою галузі, тобто її основними економічними та технічними характеристиками. Структура галузі є важливою для міжнародної конкуренції через низку причин.
По-перше, з огляду на різну структуру в різних галузях, для успішної конкуренції треба виконувати різні вимоги. Для конкуренції в такій роздробленій галузі, як випуск одягу, потрібні зовсім інші ресурси та навички, ніж у літакобудуванні. Умови в країні для конкуренції більш сприятливі в одних галузях, аніж в інші.
По-друге, найчастіше галузі, що є важливими для високого рівня життя, - це саме ті, які мають привабливу структуру. Галузі з привабливою структурою та з прийнятними умовами для нових конкурентів (щодо технології, спеціалізованих навичок, доступу до каналів збуту, репутації торгової марки тощо) часто пов'язані з високою продуктивністю праці і дають великий прибуток від вкладеного капіталу. Рівень життя значною мірою залежить від здатності фірм країни успішно впроваджуватися в галузі з вигідною структурою. Надійними індикаторами "привабливості" галузі можуть служити не масштаб, швидкість зростання чи новизна технології (цим рисам часто надають великого значення бізнесмени чи державні чиновники, що займаються плануванням), а структура галузі. Націлившись на структурно невиграшні галузі, країни, що розвиваються, часто неправильно використовують ресурси, яких у них не так уже й багато.
Нарешті, ще одна причина важливості структури галузі в міжнародній конкуренції полягає в тому, що зміна структури створює реальні можливості для країни впровадитися в нові галузі. Так, японські фірми, що випускають копіювальну техніку, стали успішно конкурувати з американськими лідерами в цій області (конкретно - "Ксерокс" і IВМ) за рахунок того, що звернулися до сектора ринку, що залишився майже без уваги (малогабаритні копіювальні апарати), застосували новий підхід до покупця (продаж через дилерів замість прямого продажу), змінили виробництво (масове виробництво замість дрібно-серійного) та підхід до ціноутворення (продаж замість здачі напрокат, яка дорого обходилася замовнику). Ця нова стратегія полегшила впровадження в галузь і звела нанівець переваги колишнього лідера. Те, як умови в країні вказують фірмам шлях або змушують їх розпізнати зміни структури та реагувати на них, украй важливо для розуміння "моделей успіху" в міжнародній конкуренції.
Конкуренція в перекладі з латинської мови означає "зіштовхуватися" і як уже зазначалося, є боротьбою між товаровиробниками за найбільш вигідні умови виробництва та збуту продукції. Конкуренція виконує роль регулятора темпів і обсягів виробництва, спонукуючи при цьому виробника впроваджувати науково-технічні досягнення, підвищувати продуктивність праці, вдосконалювати технологію, організацію праці й ін.
Конкуренція є визначальним чинником упорядкування цін, стимулом інноваційних процесів (впровадження у виробництво нововведень: нових ідей, винаходів). Вона сприяє витісненню з виробництва неефективних підприємств, раціональному використанню ресурсів, запобігає диктату виробників (монополістів) щодо споживача.
Конкуренцію можна умовно розділити на добросовісну та не-добросовісну.
Добросовісна конкуренція. Основними її методами є: - підвищення якості продукції;
- зниження цін ("війна цін");
- реклама;
- розвиток перед- і післяпродажного обслуговування;
- створення нових товарів і послуг з використанням досягнень НТР та ін.
Більш ефективною та більш сучасною формою конкурентної боротьби є боротьба за якість товару, що пропонується на ринок. Надходження на ринок продукції більш високої якості чи нової споживної вартості ускладнює заходи у відповідь з боку конкурента, тому що "формування" якості проходить тривалий цикл, який починається з нагромадження економічної та науково-технічної інформації. Як приклад можна навести той факт, що відома японська фірма "sony" здійснювала розробку відеомагнітофонів одночасно за десятьма конкуруючим напрямками [26].
Однією з традиційних форм конкурентної боротьби є маніпулювання цінами. Вона здійснюється багатьма способами:
° зниженням цін;
° локальними змінами цін;
° сезонними розпродажами;
0 наданням більшого обсягу послуг за діючими цінами;
° подовженням термінів споживчого кредиту.
В основному цінова конкуренція використовується для виштовхування з ринку більш слабких суперників або проникнення на вже освоєний ринок.
У даний час одержали дуже великого розвитку різного роду маркетингові дослідження. Метою цих досліджень є вивчення запитів споживача, його відношення до тих чи інших товарів, тому що знання виробником подібного роду інформації дає змогу йому більш точно уявляти майбутніх покупців його продукції, прогнозувати ситуації на ринку в результаті його дій, зменшувати ризик невдачі тощо.
Велику роль відіграє перед- і післяпродажне обслуговування покупця, тому Що необхідною є постійна присутність виробників у сфері обслуговування споживачів. Передпродажне обслуговування містить у собі задоволення вимог споживачів за умовами постачань: скорочення, регулярність, ритмічність постачань (наприклад, комплектуючих деталей і вузлів). Післяпродажне обслуговування -

 
 

Цікаве

Загрузка...