WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Платіжний баланс держави - Реферат

Платіжний баланс держави - Реферат

постачальників аміачної селітри. Одночасно відзначимо, що з 12 жовтня 2000 р. Україні надано статус країни зі спеціальним режимом ринкової економіки в антидемпінгових розслідуваннях, що істотно розширить її можливості в то-ргівлі товарами з країнами ЄС.
Товарна структура експорту в 2000 р. не відчула значних змін, частка основних груп товарів у загальному обсязі експорту майже не змінилася. Питома вага продукції чорної та кольорової металургії -найважливішої експортної позиції України - зросла з 39 % у 1999 р. до 42 % у 2000 р. Ці товари є в основному енергоємними продуктами з низьким ступенем переробки. Торік цінова кон'юнктура на ринку металопродукщї була сприятливою та виявилася навіть кращою, ніж очікувалося. За таких умов українські підприємства продовжували нарощувати фізичні обсяги постачань металопродукції. Так, у 2000 р. рівень використання квот у країни ЄС на експорт металопродукції, з моменту набуття чинності в 1995 р. угоди про спільну роботу з цими країнами, був найвищим. На 12.07.2000 року українські металургійні підприємства використовували річну квоту на експорт металопродукції в країни ЄС на 98 %.
Другою за значенням експортною статтею є продукція хімічної промисловості, частка якої в загальному обсязі експорту виросла з 11 % у 1999 р. до 12,4 % у 2000 р. Обсяги експорту цієї продукції були стабільно високими та мали слабкий щоквартальний зростаючий тренд.
У структурі експорту, відзначимо, продовжує домінувати продукція проміжного вживання, що складає майже 2/3 від загального обсягу. Частка товарів з високою додатковою вартістю в загальному обсязі експорту залишається незначною - на машини й устаткування в структурі експорту припадає 12 %. Але продукція машино-та приладобудування, особливо сільськогосподарська техніка, має певний потенціал для деякого пожвавлення експорту, тому що в 2000 р. спостерігалася позитивна динаміка зростання обсягів виробництва продукції машинобудівної та металообробної промисловості (на 16,8 %). У 2000 р. значно збільшився попит на українську машинобудівну продукцію в країнах СНД і Балтії (у 2000 р. постачання в ці країни зросли в 1,33 раза).
До основних споживачів продукції вітчизняних підприємств, як і раніше, відносяться Російська Федерація, частка якої в загальному обсязі експорту складає 22,8 %, Туреччина (5,6 %), Німеччина (4,8 %), США (4,7 %), Італія та Китай (по 4,1 %), Польща (2,7 %) (табл. 9.4).
1. В експорт 1999 р. не включена вартість кораблів і розщеплених матеріалів на суму 726 млн дол США, що були передані Російській Федерації в рахунок погашення державного зовнішнього боргу України, згідно з угодою від 28.05.1997 р. про взаємні розрахунки, зв'язані з розділом Чорноморського флоту.
2. В експорт 2000 р. не включена вартість товарів, переданих у власність Російської Федерації в рахунок погашення заборгованості НАК "Нафтогаз України" перед ВАТ "Газпром5' на суму 274 млн дол США згідно з угодою між. Російською Федерацією та Кабінетом Міністрів України від 8 жовтня 1999 р.
Тепер докладніше проаналізуємо ситуацію, що склалася з імпортом товарів у 2000 р. порівняно до 1999 р. У 2000 р. обсяг імпорту склав 14,9 млрд дол США, що на 15,4 % перевищує показники імпорту 1999 р. (або на 2 млрд дол США) (табл. 5).
Таблиця 5
Товарна структура імпорту
Найменування грун товарів 1999 рік 2000 рік 2000 р. до 1999 p.,
%
млн дол США % до за-гального обсягу мли дол США % до за-гального
обсягу
Усього 12945 100,0 14943 10090 154,4
в тому числі: Продовольчі товари та сировина для їх ви" робництва 902 7,0 908 6,1 100,7
Продукція паливо-енергетичного ком-плексу в тому числі енергоносії 5441 5214 42,0 40,3 6419 5997 43,0 40,1 118,0 115,0
Продукція хімічної та зв'язаних з нею галузей промисловості 1459 11,3 1647 11,0 112,9
Деревина
та вироби з неї 397 зд 436 2,9 109,8
Промислові вироби 635 4,9 741 5,0 116,7
Чорні та кольорові ме-тали і вироби з них 409 3,2 681 4,6 166,5
Найменування груп товарів 1999 рік 2000 рік 2000 р. до 1999 р.,
%
млн дол США % до за-гального обсягу млн дол США % до за-гального обсягу
Машини й обладнання 2255 17,4 2625 17,6 116,4
Різне * 1447 11,2 1486 9,9 102,7
*3 урахуванням неформальної торгівлі
Слід зазначити, що до основних причин збільшення обсягів імпорту відносяться пожвавлення в реальному секторі економіки та відповідно зростання внутрішнього попиту на імпортні товари, а також надходження в прямих іноземних інвестиціях. Крім того, стабільна динаміка обмінного курсу національної валюти протягом року та реальна його ревальвація також створили умови для зростання обсягів імпорту.
Географічна структура імпорту наведена в таблиці 6.
Таблиця 6
Географічна структура імпорту товарів
Країни 1999 рік 2000 рік 2000 р. до і 999 р., %
млн дол США % до за-гального обсягу млн дол США % до за-гального обсягу
Усього 12945 100,0 14943 100,0 115,4
Країни світу 5530 42,7 6237 41,7 112,8
Німеччина 943 7,3 1 Г^ 7,6 120,3
США 402 3,1 360 2,4 89,6
Італія 276 2,1 346 2,3 125,4
Польща 258 2,0 313 2,1 121,3
Франція 237 ' 1,8 236 1,6 99,6
Швейцарія 92 0,7 216 1,4 234,8
Великобританія 143 1,1 203 1,4 142,0
Австрія 133 1,0 185 1,2 139,1
Угорщина 124 1,0 165 1,1 131,1
Чехія 131 1,0 163 1,1 124,4
Туреччина 143 1,1 160 1,1 111,9
Швеція 114 0,9 150 1,0 131,6
Нідерланди 134 1,0 147 1,0 109,7
Бельгія 101 0,8 135 0,9 133,7
Китай ПО 0,8 132 0,9 120,0
Країни СНД і Балтії 7415 57,3 8706 58,3 117,4
Країни 1999 рік 2000 рік 2000 р. до 1999 р., %
млн дол США % до за-гального обсягу млн дол США % до за-гального обсягу
Російська Федерація 5592 43,2 5825 39,0 104,2
Туркменистан 481 3,7 946 6,3 196,7
Республіка Бєларусь 343 2,6 602 4,0 175,5
Казахстан 165 1,3 413 2,8 у 2,5 р. б.
Узбекистан 87 0,7 178 1,2 204,6
Литва 83 0,6 135 0,9 162,7
Естонія 59 0,5 46 0,3 78,0
Латвія 55 0,4 43 0,3 78,2
Молдова 25 ^ 0,2 35 0,2 140,0
Азербайджан 34 0,3 24 0,2 70,6
Відзначимо також, що продовжується процес скорочення об-сягів неформальної торгівлі. У 1999 р. обсяги цих товарів у загальному товарообігу складали 7,6 %, у 2000 р. - лише 5,9 %, частка неформальної торгівлі в загальному обсязі експорту скоротилася з 6,1 % до 4,8 %, в імпорті - відповідно з 9 % до 7,1 %.
Зміна сальдо балансу послуг у 2000 р. зменшилася в 2,5 рази і склала 627 млн дол США, що зумовлено збільшенням обсягів імпорту послуг на 38 %.
Обсяг експорту послуг залишився майже на рівні 1999 р. і склав 3,8 млрд дол США. Як і раніш, експорт послуг формується в основному за рахунок транспортних і туристичних послуг (стаття "подорожі"). Майже 50 % від загального обсягу експорту послуг і 60 % транспортних послуг складають послуги за транзит природного газу з Російської Федерації в Європу, за рахунок яких відбувається передплата за імпорт природного газу.
Імпорт послуг склав 3,2 млрд дол США. У 2000 р. спостерігалося збільшення послуг по статті "Подорожі" (майже на 30 %), транспортних послуг (на 9 %) і зменшення обсягів будівельних послуг (на 29,6 %), послуг зв'язку (на 15,4 %), фінансових послуг (майже на 11 %).
По статті "Доходи" дефіцит склав за 2000 р. 942 млн дол США, що на 8,5 % більше 1999 р., і визначався необхідністю обслуговування зовнішнього боргу за довгостроковими гарантованими та негарантованими кредитами. Як і в 1999 р., основну частину в загальному обсязі поточних трансфертів займала технічна допомога, що була отримана державним сектором економіки, та приватні грошові перекази

 
 

Цікаве

Загрузка...