WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародне науково-технічне співробітництво - Реферат

Міжнародне науково-технічне співробітництво - Реферат

прикордонної та прибережної торгівлі.
У широкому змісті - це означає включення в співробітництво всього економічного простору країни. Базисом для нього є збільшення розмаїтості та гнучкості підприємницької діяльності по всій території. На цьому рівні ще мають бути визначені загальні принципи інтеграційного співробітництва, розроблене та введене в дію законодавство, що регулює відносини юридичних і фізичних осіб у зовнішньоекономічній сфері й економічні механізми для заохочення розвитку регіонального співробітництва.
Безсумнівно, найбільший інтерес до створення чорноморської інтеграції буде виявлений з боку місцевої влади прилеглих до Чорного моря територій. Найважливішою їх функцією має стати збільшення частки експортного виробництва на місцевих підприємствах. Вони мають також усіляко сприяти регіоналізації, активно залучаючи закордонні банківські структури до реалізації великих проектів у сфері промисловості, транспорту, телекомунікацій, туризму, охорони навколишнього середовища.
Роль місцевих органів правління у формуванні ЧЕС може бути також зміцнена шляхом створення асоціації чи союзу чорноморських портів і регіонів. Адже морські міста завжди тяжіли один до одного, проте до останнього часу зв'язки між ними були вкрай обмеженими. Сьогодні ж прагнення об'єднатизусилля міст і країн у вирішенні найбільш гострих проблем регіону Чорного моря стало основою для створення міжнародної неурядової комерційної організації "Міжнародний Чорноморський клуб" (МЧК). У грудні 1992 р. в Одесі представники Бурґаса та Варни (Болгарія), Іплічів-ська, Миколаєва, Одеси, Херсона (Україна), Констанци (Румунія), Пірей і Салоніків (Греція), Таганрогу (Росія) прийняли статут Міжнародного Чорноморського клуба і підписали установчий договір про його створення та принципи діяльності.
Свою головну задачу нова співдружність вбачає у створенні стабільного економічного простору, особливо сприятливого для взаємодії в сфері бізнесу, торгівлі, екології, науки, культури, туризму й інших областях. Засновники МЧК закликали міста та регіони Чорного моря стати його активними членами та взяти участь у реалізації загальних проектів і програм соціально-економічного розвитку регіону й вирішенні екологічних проблем Чорного моря.
ЧЕС - живий організм, який постійно змінюється та створює нові можливості для ділового світу України.
Висновки
На підставі викладеного можна зробити такі висновки.
1. Метою програми ТRАСЕСА є розвиток мережі трансєвро-пейських магістралей, їх продовження на Схід слідами Шовкового шляху, що існував раніше. Ця програма містить у собі ряд проектів, які перебувають у стадії виконання й орієнтовані на залучення як приватного, так і суспільного сектора до роботи зі створення дорожньої інфраструктури та розвитку кооперації на регіональних рівнях. ТRАСЕСА ставить своєю метою створення за участю всіх транспортних секторів - від автомобільних доріг і залізниць до судноплавних ліній і трубопроводів - транспортного коридору з Центральної Азії через Каспійське море, Кавказ у Європу.
2. Програма науково-технічного співробітництва провідних європейських країн "Еврика" народилася в 1985 р. як відповідь на зростаюче технологічне відставання Західної Європи від її головних конкурентів - США й Японії. Дев'ятьма пріоритетними напрямками в рамках програми були названі: медицина та біотехно-логія, комунікаційні технології, технології енергетики, технології з дослідження навколишнього середовища, інформаційні технології, лазерні технології, нові матеріали, робототехніка й автоматизація виробництва, транспортні технології. В даний час найважливішою областю досліджень у рамках програми "Еврика" стали інформаційні технології.
3. Програма "Зелена революція" - це розвиток сільського господарства на основі агротехніки. Вона включає три складові частини: виведення нових сортів культур, насамперед зернових; розширення площ зрошуваних земель; підвищення рівня механізації сільського господарства, масове застосування мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин. У результаті "зеленої революції" врожайність зернових культур зросла в 2-3 рази, вийшли на рівень самозабезпечення Китай, Індія, Індонезія, Пакистан, Таїланд і деякі інші країни.
Чорноморське економічне співробітництво було створене 25 червня 1992 р. в м. Стамбулі 11 країнами Причорномор'я. Предметом співробітництва є спільна діяльність в областях: транспорт і зв'язок, інформатика, обмін економічною та комерційною інформацією (включаючи статистичну), стандартизація та сертифікація товарів, енергетика, видобуток і переробка мінеральної сировини, туризм, сільське господарство й агропромисловий комплекс, ветеринарний і санітарний захист, охорона здоров'я, фармацевтика, наука і техніка. Діяльність організації досить швидко стала предметом уваги за межами регіону. І до початку XXI ст. вже майже ЗО держав виявили зацікавленість до ЧЕС та в тій чи іншій формі бе-руть участь у її діяльності або готові до неї підключитися.
Література:
1. АлешинД. Роль зкспорта вооружений во внешней торговле // Зкспорт обмч-ньіх вооружений. - 1996. - № 7-8. - С. 36.
2. Акинцев С. Мировой рынок вооружений // Зарубежное военное обозрение. -1997.-№ 7.-С. 10.
3. Андрийчук В.Г. Для інтеграції в систему світогосподарських відносин // Політика і час. - 2000. - № 4. - С. 25.
4. Антипина О. Диалектика стоимости в постиндустриальном обществе // Мировая зкономика и международньїе отношєния. - 1998. -№ 5. -С. 48-59.
5. Арзумапян Г, Гончаренко С. Зкономическое сотрудничество в Черноморском регионе и интеграция инновационньїх технологий // Мировая зкономика и международньїе отношєния. - 2001. - № 4. - С. 96-100.
6. Бепдерский Е. Реалии мирохозяйственньїх процессов и место в них Украинм // Зкономика Украинм. - 2000. - № 1. - С. 30.
7. Білорус ОТ. Глобальні трансформації і стратегії розвитку. - К.: НАН України, 1998. -416 с.
8. Болотин Б. Мировая зкономика за 100 лет: статистика // Мировая зкономика и международньїе отношєния. - 2001. - № 9. - С. 23.
9. БуглайВ.Б., ЛженцевН.Н. Международньїе зкономические отношєния. - М.: Маркетинг, 1998.- 153 с.
10. Булатов Т. Мировая зкономика. - М., 2001. - 734 с.
11. Бункипа М.К., Семенов В.А. Макрозкономика: Учебное пособие. - М.: Зльф К-пресе, 1995.-242 с.
12. Вісник Національного банку України. - № 7. - 2000. - С. 41.
13. Гнибиденко Н. Проблеми трудовой миграции в Украине и их решение // Економіка України. - 2001. - № 4. - С. 19-22.
14. Григорьевич Н. Трудовме ресурси и их использование в Украине // Информа-ционньїй бюллетень Государственного Комитета статистики Украинм. - 1999. №10-12.-С. 12.
15. Гришко С, Благодарньїй А. Интеграция Украинм в мировое хозяйство // Биз-нес-информ. - 2000. - № 1. - С. 12.

 
 

Цікаве

Загрузка...