WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародне науково-технічне співробітництво - Реферат

Міжнародне науково-технічне співробітництво - Реферат

умовно названі порами року - "Осінь", "Зима", "Весна" і "Літо". Вже у 1999 р. на щорічній Конференції міністрів вони були запропоновані до розгляду всім членам програми.
Варіант "Осінь" передбачав поступове призупинення діяльності програми. Визначення "Поступове загасання" було сформульоване з позицій розгляду програми як "звичайного бізнесу". Сценарій "Зима" припускав негайне припинення діяльності. В сценарії "Весна" був намічений план реалізації нових поставлених задач для подальшого ефективного розвитку. Варіант "Літо" розглядався експертами з позиції, що всі очікувані результати з незначною часткою "погрішності"були виправдані.
В результаті експертного аналізу й активного обговорення найбільш перспективним був визнаний варіант "Весна". Головними задачами, які були поставлені перед представниками країн-учасниць для подолання кризової ситуації, стали:
п сприяння прискоренню запуску проектів;
а концентрація зусиль для ефективної реалізації продукції;
° зміна взаємодії з національними та загальноєвропейськими науково-технічними проектами;
° перегляд політики державної фінансової підтримки;
° визначення ролі держави;
° забезпечення необхідних умов не тільки для комерціалізації результатів прикладного характеру, а й для підтримки фундаментальних досліджень;
° активне залучення представників малого та середнього бізнесу.
Про правильність обраної стратегії розвитку програми свідчать дані, наведені в звіті Секретаріату на Конференції міністрів у червні 2000 р. Якщо в 1999 р. бюджет 692 діючих проектів становив 8,3 млрд євро, то в 2000 р. вартість 630 проектів була встановлена в розмірі 12,4 млрд євро [22].
Крім того, за два роки були досягнуті такі результати:
- скорочення термінів реалізації проектів;
- створення державами-членами програми "клімату сприяння";
- здійснення заходів підтримки та непрямого стимулювання проектів; мобілізація коштів з боку урядів;
-досягнення промисловими учасниками технологічних і комерційних цілей;
-розробка та застосування в промисловості нових виробів і нових процесів;
- тенденція збереження та збільшення робочих місць;
- встановлення єдиних норм і стандартів.
Таким чином, програмі "Еврика" значною мірою вдалося вирішити поставлену перед нею задачу - налагодити тісне співробітництво між промисловими та дослідницькими організаціями і забезпечити науково-технічний прорив на стратегічних напрямках науково-технічного прогресу.
В даний час найважливішою областю досліджень у рамках програми "Еврика" стали інформаційні технології, тоді як ще в 1998 р. на першому місці за ступенем пріоритетності стояли комунікаційні технології. В 1999 р. на 122 проекти в області інформаційних технологій було виділено 6,3 млрд євро, а в 2000 р. сума 107 проектів інформаційних технологій визначалася в розмірі 10,6 млрд євро, тобто близько 98 % загальної суми, спрямованої на фінансування проектів за всіма технологічними областями програми "Еврика" [22].
У списку учасників програми "Еврика" явним лідером є ФРН. Вона бере участь у 200 проектах. Сума виділених коштів з бюджету становила 1,8 млрд євро [22].У роботі над проектами брала участь 371 організація, з яких 126 - малі та середні підприємства [22]. За всю історію існування програми це стало своєрідним рекордом. На реалізацію 159 триваючих проектів уряд Франції виділив близько 1,9 млрд євро. У розробках під егідою програми "Еврика" з боку Франції беруть участь понад 300 промислових організацій. Англійська сторона бере участь у 106 проектах, відрахування з бюджету становили 1,7 млрд євро. Нідерланди виділили 1,2 млрд євро на реалізацію 116 проектів. Найбільш істотною зміною можна назвати наближення до групи лідерів Італії. її уряд заявив про участь у 88 проектах, виділивши на їх реалізацію 1,1 млрд євро [22].
У ході науково-технічної інтеграції європейських країн намітилася тенденція збільшення кількості МСП, зайнятих у кожному проекті: в 1993 р. заінтересованість у комерційному результаті своїх інвестицій виявили 757 МСП, а в 1997 р. їх число зросло до 1180. У 2000 р. з 3 тис. різних організацій, що беруть участь у проектах програми "Еврика", 2/3 припадало на промислові фірми, більше половини з яких є представниками малого та середнього бізнесу [22].
Підвищений інтерес МСП до участі в програмі пояснюється низкою моментів. По-перше, більшість проектів програми "Еврика" мають вузькоцільове призначення та спрямовані на створення конкретного продукту з більш високими, у порівнянні з наявними аналогів якісними характеристиками. По-друге, з'являється можливість реалізації продукції на провідних ринках високих технологій. По-третє, одержання статусу учасника програми "Еврика" дає змогу МСП не тільки знайти партнерів, а й зміцнити позиції, підвищити престиж власної фірми. Як визнають учасники програми, вони підключилися до неї не в останню чергу з цих міркувань.
Разом з тим керівники програми "Еврика" думають, що в ній має дотримуватися ліевний баланс між МСП і великими фірмами, оскільки тільки великим компаніям під силу реалізувати стратегічний проект. Участь великих підприємств у стратегічно важливих проектах для розвитку науки та технології країн ЄС, безумовно, сприяла технологічному прориву і завоюванню Європою нових позицій на світовому ринку високотехнологічної продукції. Дванадцять проектів з участю найбільших фірм Європи вже завершені.
Одним із прикладів успішного впровадження розробок у життя став проект Е!328 AMADEUS . У проекті був задіяний потенціал п'яти європейських країн - Німеччини, Франції, Швеції, Данії й Іспанії. Загальна сума витрат на розробку новітньої глобальної інформаційної системи транспортної індустрії становила 350 млн євро. Засновниками цієї великомасштабної операції стали чотири комерційні авіалінії - "Ер Франс", "Іберія", "Люфтганза" та "САС" [22]. Відповідно до міжнародних стандартів і вимог була розроблена автоматизована інформаційна система.
Суть її роботи полягає в узагальненні інформації з питань ре-зервування та придбання квитків на повітряний і наземний транспорт, оформлення платежів та одержання повної інформації про готелі, автомобільні компанії й інші взаємозалежні з транспортною Індустрією послуги через базу даних цієї мережі. Система здатна надати користувачу максимально повну інформацію як на території країн ЄС, так і за її межами. Оцінюючи результати проведеної роботи, можна впевнено сказати, що за допомогою створення глобальної інформаційної мережі "технологічна" Європа зробила крок у нове тисячоріччя.
В іншому проекті Е!888 РIDЕА спільні зусилля представників 10 європейських країн були спрямовані на захист навколишнього середовища шляхом удосконалення технологій пакувального матеріалу. Вартість проекту становила 400 млн євро, з яких частка Франції склала 25 %, Німеччини - 13

 
 

Цікаве

Загрузка...