WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародне науково-технічне співробітництво - Реферат

Міжнародне науково-технічне співробітництво - Реферат

ферментів, у 1995 р. - Е!ТRАІLIN в області транспорту, у 1996 р. була надана фінансова підтримка проекту Е!РОWЕRМАС зі створення нового економічного електричного мотора. В 1997 р. відзначені два проекти Е!DЕРOSА і Е!СLАIR. Один стосувався використання біотехнологій при переробці сміття, інший репрезентував нову технологію очищення матеріалів без високотоксичних розчинників. Переможцем 1998 р. став проект E!EUROVIRN-RECAP з розробки схеми виробничого циклу вавтомобілебудуванні, що дає змогу значно знизити кількість відходів [22].
На конференції міністрів у червні 1999 р. було оголошено про присудження щорічного призу фонду новому проекту Е!CLEF, у рамках якого були розроблені нові технології зі стабілізації та запобігання економічному збитку в результаті роботи ливарних заводів. У 2000 р. проектом-переможцем став Е!943 РАСК-ЕЕ з удосконалення процесу виробництва пакувальних матеріалів і їх переробки, що дає змогу мінімізувати негативний вплив на навколишнє середовище [22].
Ще одним важливим джерелом фінансування є державні асигнування.
За правилами програми "Еврика" учасники робіт можуть одержувати фінансову підтримку з боку держави в розмірі до 50 % вартості проекту. Національні уряди партнерів, що беруть участь у проекті, вирішують, у якому розмірі надавати їм фінансову підтримку. Сума державного фінансування визначається залежно від значущості напрямку проекту та від прийнятої в країні практики фінансування подібних проектів.
Важливо відзначити, що на початковому етапі роботи програми роль держави полягала в прямій фінансовій підтримці. Сьогодні жодна з країн не дотримується принципу "тотальної" фінансової підтримки проектів за рахунок коштів бюджету, заміняючи її значною мірою "непрямим сприянням". Воно включає:
а відкриття національних ринків для виробів, які випускаються в рамках програми, та встановлення для них митних пільг;
° організацію системи урядових закупівель;
° законодавче прийняття пільг;
° створення режиму найбільшого податкового сприяння в країнах-учасницях.
Ці заходи дають можливість задіяти в рамках програми потенціал провідних спеціалістів і великих наукових центрів для проведення дорогих досліджень, які складно здійснити силами однієї країни. Така підтримка найбільш прийнятна і для фірм-учасниць, оскільки забезпечує їм проведення довгострокової техніко-економічної політики.
Велику роль у фінансовій підтримці ряду крупно масштабних проектів відіграє Європейський Союз. Щорічно КЕС виділяє велику суму на розвиток пріоритетних напрямків, що мають стратегічне значення для науково-технологічної політики. До числа подібних спільних робіт відносяться проекти ЕURIMUSS, EUROFOREST, SCARE.
Витрати на реалізацію стратегічного проекту Е!1884 ЕURIMUSS були встановлені в розмірі 400 млн євро [22]. До роботи підключилися представники 13 країн. Е!1884 ЕURIMUSS - "кущовий" проект. Він включає близько сотні різних напрямків - від автомобілебудування до фармацевтики.
Інший аналогічний проект Е!2144 ЕUROFOREST ініційований 24 учасниками [22]. Метою цієї широкомасштабної роботи стало освоєння нових технологій у європейському секторі лісівництва. Проект має свою підструктуру, що включає організаційний комітет, конструкторські та аналітичні лабораторії, міжнародні координаційні центри. Робота розрахована на 16 місяців. Бюджет склав 0,5 млн євро. Іспанія взяла на себе зобов'язання в розмірі 20 % загальної вартості проекту, Австрія, Туреччина, Нідерланди - по 8 %. Частка участі ЄС, що виступає заінтересованою стороною, дорівнює 4 % [22].
У рамках групового проекту Е!2009 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ" SCARE, бюджет якого був встановлений у розмірі 101 млн євро, вивчалися проблеми економічної безпеки при використанні новітніх систем енергопостачання. З фонду КЕС на підтримку проекту виділено близько 8,5 млн євро [22]. Участь у подібних проектах не тільки забезпечує міцні фінансові гарантії з боку ЄС, великих інвесторів і урядів країн-учасниць, а й сприяє підвищенню престижу фірм, задіяних у спільній роботі.
Багатобічний підхід до проблем фінансування, яким характеризуються два останніх роки розвитку програми "Еврика", дав змогу значно розширити число учасників програми і менше ніж за два роки збільшити обсяг фінансування робіт з 8,3 до 12,4 млрд євро [22]. Безумовно, у програми залишаються проблеми пошуку нових джерел фінансування та збільшення його обсягів. Подальше вирішення цих проблем вбачається керівництву програми "Еврика" у двох взаємодоповнюючих напрямках. З одного боку, мова йде про розвиток механізму страхування інноваційних проектів. З іншого -про подальшу гармонізацію в міжнародному плані державного фінансування.
Останніми роками програма "Еврика" все частіше критикується. Ейфорія від успіхів перших років пройшла, і виявилося, що в програмі "Еврика" як у формі організації міжфірмового співробітництва є недоліки. Одним із найбільш істотних є те, що, будучи значною мірою незалежними, партнери по проектах можуть приймати неоптимальні рішення в плані інтересів програми в цілому. В результаті процес розробки погодженої стратегії подальшого розвитку ускладнився, сповільнилися інтеграційні процеси програми.
Криза для програми "Еврика" мала прояв насамперед у зниженні показників економічної ефективності, збільшенні часу здійснення інноваційного циклу та термінів реалізації продукції, зниженні рентабельності науково-технічного виробництва продукції "Еврика".
Ретельно проведений аналіз виявив невирішені проблеми. З'ясувалося, що багато починань, проектів і технологій були нерентабельними, тому що не відповідали вимогам ринку: Той факт, що результати багатьох розробок не знайшли застосування на світовому ринку і не змогли витримати конкуренції, вказував на:
- недосконалість діяльності учасників програми в області ма
ркетингу;
-непогодженість державної політики країн-учасниць щодо фінансування проектів;
- недостатню фінансову підтримку в просуванні товарів на ринок високих технологій;
- необхідність встановлення чітких норм і стандартів виробленої продукції.
Крім того, на діяльність у рамках програми "Еврика" негативно впливала політика "домашнього ринку", що проводилася країнами ЄС. Як показав досвід Америки й Японії, тільки при перегляді політики в області інновацій можна підтримувати конкурентоспроможність своєї продукції і таким чином значно збільшити частку присутності на міжнародному ринку високих технологій.
У такій ситуації в 1998 р. було прийнято рішення про підготовку "Стратегічного огляду" шляхів виходу програми "Еврика" з кризи. За дорученням керівництва Секретаріату група експертів з різних європейських університетів розробила чотири можливих сценарії розвитку програми "Еврика",

 
 

Цікаве

Загрузка...