WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародне науково-технічне співробітництво - Реферат

Міжнародне науково-технічне співробітництво - Реферат

програм "Еврика" виділяється динамічністю структури і політикою "відкритих дверей". Основна організаційна ідея полягала у створенні максимально централізованої та вільної від бюрократичних перепон інституціо-нальної структури, що складається з трьох рівнів.
До першого рівня відносяться самі учасникипроектів. їм надається повна самостійність на всіх стадіях науково-технічного співробітництва. Партнери поєднуються в групи за своїм вибором, самі визначають форми співробітництва, методи керівництва, технічний зміст проекту, розподіляють фінансову відповідальність і права власності на продукцію чи технологічні процеси. Після схвалення проекту всіма безпосередніми учасниками група підприємств і наукових центрів кожної країни передає набір усіх необхідних документів Національному координатору, що перевіряє пропозицію на відповідність критеріям приналежності проекту до "клубу" програми "Еврика".
Другим рівнем структури "Еврика" є організаційна ланка в особі представника Міністерства з науки та технологій і Координаційного центру (NРС) під керівництвом Національного координатора. До задач координатора входить не тільки формування робочої групи NPC, а й інформування відповідних відомств з питань проведення проектів за участю даної країни.
В даний час у спектр напрямків діяльності координаційних центрів програми "Еврика" входять такі види робіт, як добір партнерів, надання гарантій з питань фінансування (до 50 %) з боку держави, допомога в оформленні договорів про партнерство між учасниками проектів, сприяння в доступі до приватних джерел фінансування, налагодження зв'язків з науково-дослідницькими інститутами та компаніями, проведення додаткових технологічних експертиз, забезпечення інформацією щодо джерел фінансування та фінансових установ. "Зверху" програма задає лише основні напрямки співробітництва, що наповнюються змістом "знизу".
Третій рівень - Секретаріат програми "Еврика" та група висо-копоставлених представників країн-учасниць програми. Секретаріат виступає з'єднуючою ланкою між координаційними центрами та вищим органом програми "Еврика" - Конференцією міністрів з науки та технологій країн-учасниць. У його задачі входить узагальнення даних, отриманих від національних представників. Допомога проектам "зверху" на рівні урядів і Секретаріату програми обмежується лише комплексом заходів сприяння. Щорічно відбувається зміна складу Секретаріату, і керівництво передається від однієї країни-учасниці до іншої.
Конференція міністрів - вища інстанція, що виконує координаційні функції в політичних і законодавчих питаннях діяльності програми. На щорічній конференції міністрів за участю представників Комітету ЄС (КЕС) розробляється загальна стратегія розвитку. Саме на вищому рівні затверджуються нові проекти, список яких представляється національними координаторами. Тоді ж проводяться оцінки досягнутих результатів на підставі складеного Секретаріатом річного звіту. На заключному етапі кожному зі схвалених проектів надається номер із символікою програми "Еврика" -"Е!..." і назва, зазначена в договорі між усіма учасниками проекту.
Вищий орган управління розглядає також питання, що стосуються включення до складу програми нових членів. Сучасні інтеграційні процеси в Європі сприяли розширенню науково-технічної взаємодії за рахунок прийняття в члени програми "Еврика" країн Центральної та Східної Європи. На сьогоднішні в неї входять Європейський Союз і 16 європейських держав, включаючи Україну.
Для програми характерною є продумана фінансова політика. Головна її особливість - відсутність централізованого джерела фінансування проектів, а також широка розмаїтість методів фінансової підтримки залежно від змісту та способів реалізації проекту.
Фінансування програми здійснюється за рахунок трьох джерел - державних бюджетів країн-учасниць, приватного капіталу та коштів КЕС. Основну частину коштів складає приватний капітал -компанії, національні банківські та кредитні системи, фонди сприяння програми і фонди підтримки венчурних проектів.
Використання приватного ринку капіталу передбачає залучення в реалізацію проектів не тільки активів приватних великих компаній, а й фінансових ресурсів малого та середнього бізнесу. Однак учасники, як правило, самостійно забезпечують фінансування своєї частини роботи з НДДКР і виробництва продукції відповідно до своєї частки в проекті, тому активна участь малих і середніх підприємств (МСП) у програмі з самого початку стримувалася відсутністю у них необхідних коштів і гарантованих джерел фінансування, неможливістю залучення приватних кредитів у зв'язку з об'єктивно високими комерційними ризиками, що супроводжували програму "Еврика" на перших етапах її розвитку.
Першим кроком у вирішенні цієї проблеми стало укладення наприкінці 80-х років спільної декларації про співробітництво програми "Еврика" із низкою найбільших європейських банків.
Для представників великих компаній і учасників широкомасштабних проектів одним із варіантів фінансової підтримки стало залучення позикових коштів. Для фінансування "кущових" проектів кредити беруться компаніями-учасницями пропорційно до участі, об'єднуються в інтересах спільної діяльності й управляються єдиним фінансовим менеджментом проекту. "Кущові" проекти включають близько сотні різних за спрямованістю субпроектів, які мають свою підструктуру, організаційні та координаційні комітети. Забезпеченням боргів і зобов'язань учасників проекту виступають активи його членів у відповідних пропорціях. Кредити повертаються за рахунок виплат певного відсотка надходжень від реалізації розробленої продукції.
З іншого боку, для представників малого та середнього під-приємництва більш прийнятним є венчурне інвестування, а не залучення кредитів під забезпечення активами. МСП є мобільними і фокусують свою увагу на мало - витратних, обмежених задачах. Вони здатні швидше, ніж великі фірми, задіяти наявні фінансові кошти, створити новий продукт, вийти з ним на ринок і отримати високий комерційний результат. Для МСП важливо, що залучення ризикового капіталу не вимагає якої-небудь застави. Щоправда, венчурний капітал надається під більш високий відсоток, зазвичай з розрахунку 25-35 % річних.
Важливу роль у фінансуванні в ризиковій частині проектів у країнах-учасницях відіграють спеціально засновані фонди сприяння програмі. З 1994 р. "Еврика" почала присуджувати спеціальну нагороду кращим проектам. Конференція тоді проводилася в норвезькому місті Ліллехаммер, і фонд вирішили назвати на честь цього міста (Lillehammer Award ). За 7 років існування фонд надав фінансову підтримку восьми великомасштабним проектам в області освоєння сучасних технологій для захисту навколишнього середовища. Щорічно фонд виділяє проекту-переможцю 10 тис. євро.
У 1994 р. нагороду одержав проект Е1FERМSЕ, пов'язаний з виробництвом

 
 

Цікаве

Загрузка...