WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Особливості формування світових цін - Реферат

Особливості формування світових цін - Реферат

торгівлі нафтою в результаті зростання кількості нафтовидобувних країн і помітного посилення економії енергоресурсів у виробництві умови для подорожчання нафти виявилися вичерпаними; у результаті світові ціни на нафту помітно знизилися, зводячи нанівець попереднє абсолютне та відносне подорожчання енергоресурсів.
Економічна теорія дає два пояснення помилковості теорії "по-рівняльних витрат" щодо довгострокових перспектив подорожчання сировинних і сільськогосподарських товарів. Перше і найбільш поширене пояснення сформульоване критиками (включаючи і марксистських) закону "продуктивності, що убуває" у сировинних і аграрних галузях (стосовно сільського господарства закон, що познаається часто як "родючості, що убуває"). Суть зазначеної критики зводиться до заперечення чи спростування основного постулату, що лежить в основі закону "продуктивності, що убуває". Відповідно до цього твердження, розширення сировинного та сільськогосподарського виробництва неминуче має зіштовхуватися з всезрос-таючою обмеженістю природного фактора (необхідністю залучення в сільськогосподарське виробництво менш родючих земель; виснаженням дешевих не відтворюваних ресурсів сировини й ін.), що призведе до дефіциту і відповідно подорожчання сировинних і сільськогосподарських товарів. Вирішальний аргумент критики цього постулату зводиться до твердження, що науково-технічний прогрес здатний перебороти подібну обмеженість природного фактора. І, як ми бачимо, дотепер подібна критика доводила свою обґрунтованість.
Друге пояснення помилковості теорії "порівняльних витрат" щодо передбачуваного відносного подорожчання сировинних і аграрних товарів дають деякі критики цієї теорії, що ставлять під сумнів таку її передумову, як наявність досконалої чи вільної конкуренції на всьому світовому ринку. У цьому відношенні найбільш цікаві роботи відомого аргентинського економіста Л. Пребиша, що взяв за основу ідею про наявність різних ринкових структур у світовій торгівлі - монополістичної структури для продукції обробної промисловості та більш конкурентної - для сировинних і сільськогосподарських товарів. На основі цієї передумови Л. Пребиш при-йшов до висновку, що експортні ціни на сировинні й аграрні товари повинні в перспективі знижуватися порівняно до експортних цін продукції обробної промисловості, що і є причиною погіршення умов торгівлі для країн, що розвиваються. Подібні розробки Л. Пребиша були спрямовані на захист економічних інтересів країн, що розвиваються, особливо латиноамериканських, і служили аргументом на користь їх прискореної індустріалізації.
Висновки
Описаний механізм формування світових цін показує, що вони лише умовно й обмежено можуть трактуватися як деякий орієнтир для рівнів внутрішніх цін, особливо для країн з ємним внутрішнім ринком (а за деякими товарними групами подібне трактування сумнівне).
Це підтверджується й основними кількісними характеристиками взаємозв'язку рівнів вітутрішніх і світових цін на однорідні товари. Найважливіші з цих характеристик:
1. Збіг внутрішніх і світових (або ширше - зовнішньоторговельних, тобто експортних і імпортних) цін зустрічається доволі рідко.
2. Переважним варіантом цінових розбіжностей є те, що внутрішні ціни вищі за світові (для періодів відносно "спокійної"" динаміки світових цін, і в меншій мірі - для періодів бурхливого зростання світових цін, що було характерним, наприклад, у 70-і роки XX ст.).
3. Формування більш високого рівня внутрішніх цін порівняно зі світовими цінами на однорідну продукцію є характерним для всіх країн незалежно від рівня їх розвитку.
4. Перевищення внутрішніх цін над зовнішньоторговельними здебільшого властиве для імпортних і в меншій мірі - для експортних, тобто власне світових, цін.
5. За окремими сировинними товарами, виробниче використання яких має найбільше значення для економіки країн-експортерів, типовою виявляється зворотна картина - більш низький рівень внутрішніх цін порівняно зі світовими. Яскравий приклад - більш низький порівняно до світового рівень внутрішніх цін на нафту та нафтопродукти в більшості країн, що виступають у якості великих виробників і експортерів нафти.
Вирішальними причинами подібних розбіжностей між внутрішніми та світовими цінами є:
1. Між окремими національними ринками та світовим ринком існують значні економічні - тарифні та нетарифні - бар'єри (мита; компенсаційні збори; субсидії; амортизаційні, податкові, кредитні та інші пільги тощо). Чим сильніше національний ринок відособлений від світового субсидування експорту своїх товарів, тим більш низький рівень їх світових (експортних) цін порівняно з внутрішніми.
2. Постачання на світовий ринок здійснюється найбільш кон-курентоспроможними виробниками країн-експортерів. Причому в багатьох випадках ці поставки складають лише частину продукції, що випускається в країні, а решта йде на внутрішній ринок. При великому обсязі внутрішнього ринку, наприклад у США, подібні виробники одержують можливість "компенсувати" низькі світові ціни за рахунок більш високих внутрішніх цін.
3. Наявність більш гострої цінової конкуренції на світовому ринку порівняно з національними ринками часто призводить до того, що світові ціни на промислові та сировинні товари утворюються не шляхом усереднення витрат усіх постачальників світової торгівлі, а шляхом вирівнювання цін за найбільш ефективними (з меншими витратами) виробниками, що грають, по суті, роль деяких цінових "лідерів".
Література:
1. АлешинД. Роль зкспорта вооружений во внешней торговле // Зкспорт обмч-ньіх вооружений. - 1996. - № 7-8. - С. 36.
2. Акинцев С. Мировой рынок вооружений // Зарубежное военное обозрение. -1997.-№ 7.-С. 10.
3. Андрийчук В.Г. Для інтеграції в систему світогосподарських відносин // Політика і час. - 2000. - № 4. - С. 25.
4. Антипина О. Диалектика стоимости в постиндустриальном обществе // Мировая зкономика и международньїе отношєния. - 1998. -№ 5. -С. 48-59.
5. Арзумапян Г, Гончаренко С. Зкономическое сотрудничество в Черноморском регионе и интеграция инновационньїх технологий // Мировая зкономика и международньїе отношєния. - 2001. - № 4. - С. 96-100.
6. Бепдерский Е. Реалии мирохозяйственньїх процессов и место в них Украинм // Зкономика Украинм. - 2000. - № 1. - С. 30.
7. Білорус ОТ. Глобальні трансформації і стратегії розвитку. - К.: НАН України, 1998. -416 с.
8. Болотин Б. Мировая зкономика за 100 лет: статистика // Мировая зкономика и международньїе отношєния. - 2001. - № 9. - С. 23.
10. БуглайВ.Б., ЛженцевН.Н. Международньїе зкономические отношєния. - М.: Маркетинг, 1998.- 153 с.
11. Булатов Т. Мировая зкономика. - М., 2001. - 734 с.
12. Бункипа М.К., Семенов В.А.Макрозкономика: Учебное пособие. - М.: Зльф К-пресе, 1995.-242 с.
13. Вісник Національного банку України. - № 7. - 2000. - С. 41.
14. Гнибиденко Н. Проблеми трудовой миграции в Украине и их решение // Економіка України. - 2001. - № 4. - С. 19-22.
15. Григорьевич Н. Трудовме ресурси и их использование в Украине // Информа-ционньїй бюллетень Государственного Комитета статистики Украинм. - 1999. №10-12.-С. 12.

 
 

Цікаве

Загрузка...