WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Особливості формування світових цін - Реферат

Особливості формування світових цін - Реферат


Реферат на тему:
Особливості формування світових цін
У міжнародному економічному і статистичному аналізі прийнято виділяти дві основні групи світових цін: на продукцію обробної промисловості та на сировину.
Світові ціни продукції обробної промисловості. В якості світових цін продукції обробної промисловості, як правило, виступають експортні ціни великих компаній-виробників і експортерів цієї продукції. Базою імпортних цін є ціни, що формуються цими компаніями на внутрішньому ринку.
Неоднорідність внутрішніх цін великих компаній обробноїпромисловості визначає і значні розходження заснованих на них світових цін.
Проілюструємо це на прикладі найбільш складного світового ринку кінцевої продукції - ринку машин та устаткування.
Насамперед треба підкреслити, що світовий ринок продукції машинобудування - поняття досить умовне: воно приховує безліч у тій чи іншій мірі взаємозалежних ринків різних машин та устаткування зі своїми відмінностями й особливостями. Загальне в цих ринків - формування світових цін на базі експортних цін великих компаній - основних виробників і експортерів відповідних видів машин та устаткування. Основні виробники, як правило, зосереджені, насамперед, у розвинутих, особливо у провідних капіталістичних країнах. Внутрішні ринки більшості машин і устаткування відрізняються високим ступенем концентрації пропозиції, у тому числі і на базі розвинутої системи спеціалізації. Однак у масштабі всього світового ринку машин і устаткування через значні якісні відмінності та велику кількість виробників спостерігається дуже сильна конкуренція (гостріша, ніж на внутрішніх ринках).
Інша характерна риса світових ринків машин і устаткування -істотні розходження у світових цінах на однорідну продукцію залежно від вибору виробника-експортера (через великі розходження в їх витратах), наприклад, цінові переваги японських компаній при високій якості їх продукції.
У посиленні неоднорідності світових цін на машини й устаткування важливу роль відіграють такі три фактори.
Перший - врахування у ціні (і внутрішній, і тим більше світовій) окремих фаз життєвого циклу, що проходить виробництво того чи іншого виробу. Найчастіше виділяються три фази: впровадження, зростання та зрілості. У період впровадження рівень цін зазвичай високий і його еластичність за попитом (тобто залежність від зміни попиту) низька. На фазі зростання найбільшою мірою виявляється цінова конкуренція; цим обумовлюється велике поширення відносно низьких цін. На фазі зрілості відбувається підвищення цін через зростання витрат і посилення нецінової конкуренції. Відзначені закономірності мають загальний характер і на окремих ринках помітно видозмінюються під впливом тих чи інших факторів (наприклад, якщо компанія може досить тривалий період миритися зі збитковістю нових видів машин і устаткування у фазі їх впровадження або за рахунок коштів від продажу іншої продукції, або найчастіше у випадках великих науково-технічних новинок - за рахунок фінансової підтримки держави).
Другий - ступінь універсальності відповідних машин і устаткування. При універсальному характері машинобудівної продукції формується масове виробництво, що веде до зниження витрат виробництва та відповідно цін. При спеціалізованому характері продукції виробництво обмежується дрібними серіями чи окремими екземплярами, що призводить до підвищення витрат виробництва та цін. Тому світові ринки машин і устаткування, виробництво яких є універсальним, характеризуються більшою ціновою конкуренцією та відповідно повільнішим зростанням цін (наприклад, машини й устаткування споживчого призначення, електротехнічні вироби тощо).
Третій - взаємозв'язок значної частини світової торгівлі машин і устаткування з інвестиційними процесами в країнах-імпортерах. Це додає деяких особливостей функціонуванню відповідних ринків і процесів ціноутворення на них. Також це сприяє поширенню фінансування купівлі машин і устаткування за допомогою надання покупцям кредитів, умови яких пов'язані з конкуренцією, а іноді і з укладенням угод міждержавного характеру. Це сприяє також формуванню двоканального характеру міжнародної торгівлі машинами й устаткуванням. Перший канал - кон'юнктурний, пов'язаний зі звичайними торговими угодами, і другий - торгівля машинами, вже включеними у сформовану систему виробничо-інвестиційного кооперування. Коли машини й устаткування реалізуються в рамках інвестиційних потоків, це викликає ряд своєрідних наслідків.
Серед них можна виділити: по-перше, у країни-імпортера з'являється довгострокова потреба в закупівлі запчастин і послуг, пов'язаних з експлуатацією устаткування. По-друге, імпорт машин і устаткування інвестиційного призначення часто супроводжується формуванням необхідної для інвестицій інфраструктури. В результаті торгівля машинами й устаткуванням інвестиційного призначення розширює старі та формує нові ринки в країнах-імпортерах. По-третє, у структурі цін машин і устаткування, зв'язаних з інвестиціями, значну питому вагу займають такі витрати, яких немає в структурі цін машин, що йдуть по кон'юнктурному каналу. Напри-клад, у контрактній ціні на постачання комплексного устаткування для нафтохімічного підприємства 10 % складає вартість робіт з проектування устаткування, 40 % - вартість самого устаткування, 35 % - вартість будівництва та монтажу устаткування, 3 % - доход генерального підрядчика, 3 % - вартість ліцензій, передача "ноу-хау", інженерно-консультаційні послуги, 2 % - вартість послуг з реалізації проекту й ін. Для країн, що розвиваються, частка витрат, супутніх вартості самого устаткування ("ноу-хау", консультаційні послуги, створення інфраструктури тощо), значно вища, ніж для розвинутих. Тому й загальна ціна машин і устаткування, імпортованих по інвестиційному каналу, помітно перевищує ціни на анало-гічну продукцію для розвинутих країн.
Ми бачимо, що світові ціни навіть однорідної продукції обробної промисловості істотно розрізняються за величиною різниці у витратах і внутрішніх цінах великих компаній - основних виробників і експортерів цієї продукції по внутрішньому та зовнішньоторговельних каналах і в результаті постачання однієї і тієї ж продукції й т.ін. Інакше кажучи, світові ціни продукції обробної промисловості мають множинний характер, тому оцінки єдиного рівня світових цін на їх основі в тих чи інших розрахунках або публікаціях деякою мірою умовні.
Відзначимо, що основні риси формування світових цін на сировину полягають у тому, що вирішальну роль у визначенні їх рівня відіграють не внутрішні витрати та ціни, а співвідношення попиту визначає той рівень витрат, що виступає в якості регулятора світових (експортних) цін; виробники-експортери з подібним "регулюючим" рівнем витрат отримують нормальний прибуток; виробники-експортери з більш високим рівнем витрат змушені задовольнятися меншою прибутковістю (якщо взагалі їх виробництво рентабельне).
Друга особливість - сполучення цін основних виробників і імпортерів, з одного боку, і біржовихкотирувань - з іншого, в якості світових цін для більшості сировинних товарів. Правда, відносна значущість цих двох груп світових цін для окремих

 
 

Цікаве

Загрузка...