WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Економічні основи МПП - Реферат

Економічні основи МПП - Реферат

кожноїланки продуктивної системи, яка створюється, активно використовуються постійно зростаючим числом учасників кооперації, що приводить, урешті-решт, до посилення цілісності цієї системи. Остання все більшою мірою набуває специфічних властивостей, що виділяють її з загальної орбіти світогосподарських зв'язків, і потенціалу, що перевищує суму потенціалів складових її частин.
При всій складності та суперечливості сучасний світ у економічному відношенні є певною доцільною системою, що об'єднується міжнародно-усуспільненим виробництвом, досягненням відносно високого рівня розвитку. МПП - це той "інтегратор", що утворив з окремих елементів всесвітню економічну систему - світове господарство. Виступаючи функцією розвитку продуктивних сил і виробничих відносин, МПП створив об'єктивні умови для зростаючих взаємозв'язку та взаємозалежності відтворювальних процесів усіх країн, розширив межі інтернаціоналізації до загальносвітових.
При розгляді світового господарства як системи варто враховувати також породжувану МПП взаємо вигідність економічного спілкування між різними країнами, що є рушійною силою цієї системи. Спільність економічних відносин, що додає їм всесвітній характер і всесвітній масштаб, полягає в збігу об'єктивних потреб і глибинних економічний інтересів усіх країн. Збіг ні якою мірою не означає їх однорідності, так само як і єдиної політико-економічної природи відносин, з яких проявляються ці інтереси.
Наявні дані та розрахунки свідчать про те, що МПП і в перспективі буде неухильно поглиблюватися, на його основі випереджальними темпами буде зростати міжнародний обмін товарами та послугами (табл. 3.1).
Таблиця 3.1 Коефіцієнти темпів зростання МПП
Показники 1971-1980 рр. 1981-1990 рр. 1991-2000 рр.
Світ у цілому 1,08 1,21 1,08
Промислово розвинуті країни 1,11 1,31 1,15
Країни, що розвиваються 0,99 1,03 0,80
наведені в таблиці коефіцієнти темпів МПП отримані в результаті розподілу індексів обсягу експорту товарів на індекси обсягів валового продукту за певний період.
У перспективі виробництво економічно розвинутих країн усе в більшій мірі буде орієнтуватися на зовнішніх споживачів, внутрішній попит - на імпорт. У країнах, що розвиваються, передбачається порівняно швидке, проте екстенсивне, розширення внутрішнього ринку. Тому, незважаючи на очікувані досить високі темпи збільшення виробництва в них, можливе відносне зниження ступеня (але не масштабів) залучення країн, що розвиваються, у МПП у найближчі роки.
У 80-90-і р. у світі відбулися масштабні економічні, політичні, соціальні процеси величезної перетворюючої сили, що здійснили та продовжують здійснювати свій вплив на світове господарство, його якісні характеристики. Суспільно-політичні й економічні процеси викликають істотні зрушення у світовому господарстві, формуючи його нові, більш різноманітні та багатоваріантні ступені та шляхи розвитку. Змінюється не тільки світ, а і його розуміння. Нині вже досить складно провести чітку границю, що зовсім недавно поділяла його на протилежні системи. У світі, особливо в Європі, відбулися такі кардинальні перестановки сил і переоцінка цінностей, що положення та стереотипи, що формувалися у нас і за кордоном десятиліттями, аж до 90-х років, щодо проблем світового господарства, МПП і міжнародних економічних відносин, вичерпали себе.
В перехідний період, у який вступив увесь світ, мало розуміння неможливості жити більше в умовах конфронтації. Потрібне конструктивне творче мислення, що відповідає новим реаліям. Довгі роки в нас ігнорувалася західноєвропейська (як, утім, і інша, крім соціалістичної) інтеграція. Зневажання фактів лише збільшує наслідки для тих, хто їх ігнорує чи не помічає. Ми нарешті не тільки визнаємо ефективність "чужих" інтеграційних процесів, а й починаємо співробітництво з Європейським Союзом (ЄС) і готові прийняти його допомогу.
Найважливішою проблемою все більш взаємозалежного світу стає не співробітництво різних систем, а взаємодія різнорівневих структур. Вони характеризуються не тільки ступенем розвинутості, а й мірою залучення в МПП і світове господарство. Знамення часу -інтеграція, до того ж інтеграція загальна а не тільки міжнародна. Відбувається інтеграція капіталів, виробництв, праці. Особливістю цього процесу є те, що він, виникнувши спочатку в Європі (Європейське економічне співтовариство - ЄЕС, СЕВ), за наступні роки охопив нові країни та регіони.
Або взяти Азіатсько-Тихоокеанський регіон (АТР), що заслуговує на увагу до себе головним чином як зона найбільш динамічного в світі економічного розвитку. Саме випередження інших районів земної кулі за темпами зростання в сполученні зі стрімким підвищенням міжнародної конкурентоспроможності групи країн, що розвиваються, АТР дає підстави говорити про наближення "тихоокеанської ери", чи періоду, коли регіон стане центром світового економічного розвитку.
Інше потужне економічне об'єднання - Північноамериканська зона вільної торгівлі, створення якої проголошене в серпні 1992 р. після двох з половиною років переговорів між США, Канадою та Мексикою. Утворюється єдиний економічний простір з 360 млн споживачів і сукупним обсягом виробництва в 7 трлн дол.
На якісно новий етап розвитку виходить Європейський Союз. Відповідно до Єдиного європейського акта, прийнятого країнами -членами ЄС у 1992 р., був завершений процес створення єдиного внутрішнього ринку цього об'єднання. Ліквідовані практично всі бар'єри на шляху вільного переміщення товарів, послуг, капіталів і людських ресурсів. Скасовуються митні формальності у взаємній торгівлі, інтенсифікуються розробка і впровадження загальних європейських стандартів, скасовуються останні валютні обмеження та введена єдина європейська валюта "євро" із січня 2002 р. Зняття всіх цих бар'єрів може підвищити темпи економічного зростання ЄС, знизити рівень цін на низку послуг, зменшити витрати вироб-ництва та, врешті-решт, підсилити економічні позиції ЄС у світі, їх конкурентоспроможність.
Рівень розвитку виробничих сил - важливий фактор, який визначає інтенсивність участі країн у МПП. На нього впливають природно-географічні фактори, відмінності у масштабах виробництва національних економік, у досягнутих рівнях і наявних можливостях вну-трішньодержавного поділу праці. Відносна вузькість внутрішніх ринків, обмежені можливості поділу праці в рамках національних господарств стимулюють малі країни, їх компанії до більш активної участі в МПП, підвищують значення спеціалізації національного виробництва, орієнтованого на світовий ринок.
Ступінь розвитку МПП визначає участь окремих компаній,
країн, співтовариств у міжнародному обміні. Він є найбільш високим у промислово розвинутих країнах (табл. 3.2).
Таблиця 3.2 Частка підсистем у світовому експорті, %
Підсистеми 1980 р. 1985 р. 1995 р.
Промислово розвинуті країни 66,9 68,8 65,3
Країни, що розвиваються 25,6 24,1 29,4
Країни з перехідною економікою 4,9 5,5 4,0
Показниками участі в МПП

 
 

Цікаве

Загрузка...