WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Структура та стратегії розвитку інформаційного комплексу ООН - Реферат

Структура та стратегії розвитку інформаційного комплексу ООН - Реферат

план об'єктивно виходить ООН, саме для рішення таких задач і створена.
Взагалі, тема "Інформаційні системи ООН" є практично не розробленою. Більшість дослідників говорить про загальну роль інформації в світі, чи торкаються цієї теми у зв'язку з іншими областями аналізу, деякі приділяють увагу діяльності ЮНЕСКО в області комунікацій. Глибинних комплексних досліджень, пов'язаних з ООН в інформаційному контексті, нема.
Інформаційна діяльність ООН визначається характером, основними цілями і задачами, що стоять перед нею. Її інформаційні служби з самого початку були націлені на те, щоб висвітлювати такі закріплені у Статуті питання як: підтримка міжнародного миру і безпеки, повага принципів рівноправності і самовизначення народів, сприяння економічному, соціальному, культурному і гуманітарному розвитку, положення в області прав людини і його основних свобод.
Еволюція інформаційної структури.
З перших кроків розбудови ООН проблемі інформації, її впливу на суспільство і використання комунікаційних технологій для поліпшення життя людей надавалося першочергове значення. Генеральна Асамблея ООН (ГАООН) в одній зі своїх перших резолюцій відзначила, що свобода інформації входить у число основних прав людини, а це "припускає право збирати, передавати і публікувати зведення всюди і без перешкод". Відповідно до цілей і принципів Статуту ООН право "шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами" було урочисто закріплене в Загальній декларації прав людини 1948р.
Інформаційний механізм Секретаріату ООН формувався у 1946 р., коли була визначена загальна Організаційна структура Секретаріату ООН. Вона складалася з 8 департаментів і управлінь. Інформаційний механізм ООН і пов'язаних з нею міжнародних організацій із самого початку мав досить складну структуру і систему зв'язків. Він складався з ряду підрозділів: інформаційної служби Генерального секретаря ООН і його найближчого оточення, що грає в інформаційних справах дуже активну роль; інформаційних служб ряду головних департаментів і управлінь - політичного, економічного і т.п., спеціалізованих установ ООН - ЮНЕСКО, ПРООН, ЮНІТАР, МОП та інш. Координація їх дій здійснюється Об'єднаним інформаційним комітетом ООН (ОІКООН), заснованим в 1974 р., що включає в себе керівників усіх цих інформаційних підрозділів. Відповідно до мандата, ОІКООН відповідає також за розробку єдиного підходу до суспільної інформаційної діяльності в рамках системи ООН.
Треба відзначити, що практично кожний з департаментів Секретаріату ООН має в своєму складі ланку, яка тим чи іншим чином має відношення до інформаційної діяльності. Генеральний Секретар ООН (Генсек) К. Аннан величезну увагу приділяє розвитку сектора комунікацій та технологій, і після його реформи 1997р. в багатьох департаментах додалися інформаційні підрозділи чи робота старих була реорганізована таким чином, щоб відповідати стратегії Генсека в цій області. Наприклад, Департамент з Питань Роззброєння має ланку Моніторингу, Баз Даних та Інформації. В Офісі Координації Гуманітарних Справ діє підрозділ Політики, Адвокатури та Інформації. Крім того, в Департаменті Економічних та Соціальних Справ є підрозділ Аналізу Стратегій Розвитку; в Департаменті по справах Генеральної Асамблеї та Конференційних Служб - підрозділ Перекладу, Зустрічей та Публікацій; в Департаменті Управління таких ланок відразу три: Проект Об'єднаного Управління Інформаційними Системами, Служба Інформаційних Технологій та Секція Управління Архівами та Записами.
У доповіді про роботу Організації 1997р. Генсек визначив переорієнтування діяльності ООН в області суспільної інформації як одну з найбільш невідкладних вимог, запропонованих до процесу реформ. На чолі зусиль по здійсненню нової стратегії в області комунікації, згідно доповіді, стоїть Департамент публічної інформації. Крім того, для надання заступнику Генсека сприяння у визначенні цілей і стратегій, а також у налагодженні зв'язків із ЗМІ, НУО, навчальними закладами, діловими колами і молоддю в 1997р. в ДПІ була створена Група стратегічного планування в області комунікації. Вона сформована з відомих експертів в області комунікації для розгляду всіх аспектів мандатів, механізмів і діяльності Департаменту.
Основна функція групи полягає в представленні заступнику Генсека рекомендацій з найважливіших міждисциплінарних питань, що визначають вигляд Організації. Група консультує Генсека з питань: загального формування політики, координації, визначення пріоритетів і взаємодії з управліннями, департаментами і програмами Секретаріату і системою ООН; нагляду за впровадженням комунікаційних технологій, включаючи використання Інтернету; розробки з доручення ООН багатогалузевих міжустановчих планів, що передбачають використання різних комунікаційних засобів, і проведення кампаній по пріоритетних темах; виявлення моментів, що могли б породити критику чи ввести в оману, і мобілізації загальних ресурсів різних відділів і департаментів з метою усунення відповідних причин і наслідків за допомогою того, що можна було б визначити як "випереджаюча комунікація"; виконання функцій координаційного центра, відповідального за одержання інформації про здійснення програм і їхню оцінку; взаємодії з ГАООН і її головними комітетами, з департаментами Секретаріату й установами системи ООН; підготовки разом з Управлінням людських ресурсів програм навчання і підвищення кваліфікації всіх співробітників в області комунікації.
Групі надає підтримку підрозділ у складі Канцелярії заступника Генсека. Результатом цього нового підходу став більш чіткий взаємозв'язок і погодженість дій у рамках Департаменту одночасно з можливістю одержувати вказівки у відношенні стратегічних напрямків діяльності й обговоренні з боку старших керівників Організації.
Визначивши пріоритети істотної ролі комунікації "як складової частини основної програми ООН" та впровадження в структурі Організації культури комунікації, Генсек заклав основи для переорієнтації діяльності в області суспільної інформації і комунікації. Загальні цілі, визначені Генеральним секретарем у його доповіді 1998р. "Здійснення заходів в області інформації і комунікації". Вони містять у собі: необхідність формування уяви про Організацію як про відкриту і транспарентну публічну установу; необхідність посилення здатності Організації здійснюватикомунікацію на рівні країн і регіонів в усьому світі і підвищувати її здатність використовувати у цих цілях новітні інформаційні технології; необхідність створення потенціалу гнучкого використання виділених ресурсів для рішення невідкладних проблем; необхідність подальшого посилення здатності Департаменту працювати в тісному співробітництві з іншими компонентами Організації над формуванням і здійсненням стратегій в області комунікації й інформації, що відповідали б їх основним і тематичним задачам; і необхідність виконання стратегічних рекомендацій і установок ГАООН у відношенні виконання мандатів.
Значна увага приділяється також проблемі ефективності управління, що значною мірою залежить від наявності інформації. Комплексна система управлінської інформації (англ. - ІМІС), охоплюючи всі адміністративні процеси Організації - персонал, фінанси, закупівлі, - швидко стає адміністративною опорою операцій, здійснюваних в усьому світі. В якості могутнього інструменту

 
 

Цікаве

Загрузка...