WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Регресійний аналіз в системі міжнародних відносин (лабораторна) - Реферат

Регресійний аналіз в системі міжнародних відносин (лабораторна) - Реферат


Лабораторна робота
на тему:
"Регресійний аналіз в системі міжнародних відносин"
Завдання 5.1.: побудувати регресійне рівняння, якщо за величину X приймається "кількість місць у найбільш важливих комітетах ВР (комітети з питань: бюджету, нац. безпеки і оборони, боротьби з орг. злочинністю і корупцією, законодавчого забеспечення правоохоронної діяльності, свободи слова і інформації, Єврпейської інтеграції)", а за величину Y - "кількість народних депутатів у фракціях ВР". Величина n=108 (кількість депутатів в проаналізованих фракціях).
Дані спостережень наведені в таблиці:
Х
4 7 10 15 20 nj
У
15 3 6 0 0 0 9
20 11 19 0 0 0 35
40 0 0 9 13 0 22
60 0 0 0 14 0 14
100 0 0 0 0 33 33
ni 14 25 9 27 33 108
Mx= 4*(14/108) + 7*(25/108) + 10 (9/108) + 15*(27/108) + 20(33/108) = 12.83
My=15*(9/108) + 20*(35/108) +
+ 40*(22/108) + 60*(14/108) + 100*(33/108) = 54.21
Dx = ((4-12.83)2*(14/108))+((7-12.83)2*(25/108))+((10-12.83)2*(9/108))+
+((15-12.83)2*(27/108))+((20-12.83)2*(33/108)) = 35.53
Dx = ((15-54.21)2*(9/108))+((20-54.21)2*(35/108))+((40-54.21)2*(22/108))+
+((60-54.21)2*(14/108))+((100-54.21)2*(33/108)) = 1193
b = My - a "Mx =54.21-(0.24108 " 12.83) =51.12
Відповідно регресійне рівняння має вигляд: y= 0.24108x+51.12
Завдання 5.2.: побудувати регресійне рівняння, якщо за величину X приймається "кількість народних депутатів у фракціях ВР ", а за величину Y - "кількістю місць у найбільш важливих комітетах ВР (комітети з питань: бюджету, нац. безпеки і оборони, боротьби з орг. злочинністю і корупцією, законодавчого забеспечення правоохоронної діяльності, свободи слова і інформації, Єврпейської інтеграції)". Величина n=14 (кількість проаналізованих фракцій)

Фракція Кількість народних депутатів Кількість місць у комітетах ВР Xi"Yi Xi2
Xi Yi
1 Наша Україна 103 33 3399 10609
2 КПУ 60 14 840 3600
3 СПУ 20 6 120 400
4 БЮТ 19 7 133 361
5 Регіони Укр. 47 13 611 2209
6 ППУ і Труд.Укр. 42 9 378 1764
7 СДПУ(о) 37 3 111 1369
8 Народовладдя 21 3 63 441
9 Євр.вибір 18 0 0 324
10 Дем. ініціативи 18 4 72 324
11 Агр. партії 16 1 16 256
12 НДП 15 6 90 225
13 Народний вибір 14 3 42 196
14 Поза фракційні 20 6 120 400
Сума 450
108
5995
22478
Відповідно регресійне рівняння має вигляд: y=0.315x - ( - 2.4)
Для перевірки ідентичності формул розраховується:
математичне очікування Mx=((103*(1/14))+(60*(1/14))+(20*(1/14))+
+(19*(1/14))+(47*(1/14))+(42*(1/14))+(37*(1/14))+(21*(1/14))+(18*(1/14))+
+(18*(1/14))+(16*(1/14))+(15*(1/14))+(14*(1/14))+(20*(1/14)) = 32,14
математичне очікування My=((33*(1/14))+((14*(1/14))+((6*(1/14))+
+((7*(1/14))+((13*(1/14))+((9*(1/14))+((3*(1/14))+((3*(1/14))+((0*(1/14))+
+((4*(1/14))+((1*(1/14))+((6*(1/14))+((3*(1/14))+((76*(1/14)) = 7,71
Dx = (((103-32.14)^2)*(1/14))+(((60-32.14)^2)*(1/14))+(((20-32.14)^2)*(1/14))+
+(((19-32.14)^2)*(1/14))+(((47-32.14)^2)*(1/14))+(((42-32.14)^2)*(1/14))+
+(((37-32.14)^2)*(1/14))+(((21-32.14)^2)*(1/14))+(((18-32.14)^2)*(1/14))+
+(((18-32.14)^2)*(1/14))+(((16-32.14)^2)*(1/14))+(((15-32.14)^2)*(1/14))+
(((14-32.14)^2)*(1/14))+(((20-32.14)^2)*(1/14)) = 572,4082
Dy = (((33-7.71)^2)*(1/14))+(((14-7.71)^2)*(1/14))+(((6-7.71)^2)*(1/14))+
+(((7-7.71)^2)*(1/14))+(((13-7.71)^2)*(1/14))+(((9-7.71)^2)*(1/14))+
=(((3-7.71)^2)*(1/14))+(((3-7.71)^2)*(1/14))+(((0-7.71)^2)*(1/14))+
+(((4-7.71)^2)*(1/14))+(((1-7.71)^2)*(1/14))+(((6-7.71)^2)*(1/14))+
+(((3-7.71)^2)*(1/14))+(((6-7.71)^2)*(1/14)) = 64,489796
середньоквадратичне відхилення Sx=23,92
середньоквадратичне відхилення Sy=8,03
коефіцієнт кореляції Rxy =(1/(23.92*8.03))*(1/14)*
*(((103-32,14)*(33-7,71))+((60-32,14)*(14-7,71))+((20-32,14)*(6-7,71))+
+((19-32,14)*(7-7,71))+((47-32,14)*(13-7,71))+((42-32,14)*(9-7,71))+
+((37-32,14)*(3-7,71))+((21-32,14)*(3-7,71))+((18-32,14)*(0-7,71))+
+((18-32,14)*(4-7,71))+((16-32,14)*(1-7,71))+((15-32,14)*(6-7,71))+
+((14-32,14)*(3-7,71))+((20-32,14)*(6-7,71)) =
= (1/(23.92*8.03))*(1/14)*2523,571 = 0,93
b = My - a "Mx =7.71 - (0.315*32.14) = 2.4
Відповідно регресійне рівняння маєтой же вигляд: y=y=0.315x - ( - 2.4)

 
 

Цікаве

Загрузка...