WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Опис та моделювання систем в міжнародних відносинах (лабораторна) - Реферат

Опис та моделювання систем в міжнародних відносинах (лабораторна) - Реферат

балансу сил, жорстка біполярна система, гнучка біполярна система, універсальна система, ієрархічна система, система одиничного вето. Р.Арон, в свою чергу, критикує М.Каплана, відокремлюючи лише два типи систем, які існували в історичній ретроспекції, - система багатополярної рівноваги і система біполярної рівноваги.
1.4. ТИПОВЕ НАВЧАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
Приклад 1.1: охарактеризувати систему - "Україна, як майбутній член Європейського союзу".
Прикладні параметри системи:
Зовнішнє середовище: система міжнародних відносин.
Вхідні дані: норми та відповідні нормативні акти ЄС, щодо прийняття нового члену.
Вихідні дані: поліпшення міжнародних відносин України з країнами ЄС, підписання угод, отримання інвестицій і. т.п.
Внутрішні дані: прийняття відповідного національного (українського) законодавства, принципи та власні методи поліпшення економічного росту (ВВП, підвищення соцстрахування, добробуту, та ін.)
Стани системи: стадії відносин (економічних, політичних) між Україною та ЄС.
Ціль системи: входження України до Європейського Союзу.
Цільова функція: оптимальна (найбільш ефективна) стратегія входження України до Європейського Союзу.
Класифікація системи: складна, багатополярної рівноваги.
За структурою: мережева.
По відношенню до навколишнього середовища: відкрита.
По походженню: соціальна.
По опису змінних системи: зі змішаними змінними.
По типу опису закону функціонування системи: параметризована.
По способу керування системою (у системі): з комбінованим керуванням.
По залежності відпередісторії: динамічна.
По залежності від часу: нестаціонарна.
За передбачуваністю поведінки: стохастична.
За режимом діяльності: що функціонує та розвивається, не стійка.
Приклад 1.2.: зробити морфологічний опис системи, якщо досліджується наявність кордонів між восьма країнами. Така модель має трофічну структуру типу "хто чий сусід?". Ця структура однорівнева, тобто наявність зв'язку визначається наявністю кордонів між країнами (множини X- "кордони є" із властивостями S(X)), а відсутність зв'язку визначається відсутністю кордонів між країнами (множина Y-"кордонів немає" із властивостями S(Y)).
Кортеж S = , буде мати наступну інтерпретацію:
Q - мова: українська з елементами алгебри.
А - множина елементів: {Україна, Польща, Бєларусь, Росія, Молдова, Румунія, Угорщина, Словаччина}
B - множина відносин з навколишнім середовищем: {наявність морських кордонів, екологічний стан,...}; R - множина зв'язків в А: {X, Y};
V - структура системи, тип цієї структури: трофічну структуру системи можна описати таблицею:
Україна Польща Бєларусь Росія Молдова Румунія Угорщина Словач-чина
Україна 1 1 1 1 1 1 1
Польща 1 1 0 0 0 0 1
Бєларусь 1 1 1 0 0 0 0
Росія 1 0 1 0 0 0 0
Молдова 1 0 0 0 1 0 0
Румунія 1 0 0 0 1 1 0
Угорщина 1 0 0 0 0 1 1
Словаччина 1 1 0 0 0 0 1
де 1 демонструє наявність зв'язку (множина X), а 0 його відсутність (множина Y).
Граф інформаційного опису системи зображено на малюнку:
Мал. Граф інформаційного опису системи.
де 1-Україна, 2-Польща, 3-Бєларусь, 4-Росія, 5-Молдова, 6-Румунія, 7-Угорщина, 8-Словаччина.
Приклад 1.3.: побудувати когнітивну структурну схему для аналізу системи енергоспоживання.
1.5. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ.
1. Запропонувати та самостійно проаналізувати систему в галузі міжнародних відносин за схемою типового завдання (Приклад 1.1.).
2. Описати підсистеми запропонованої системи.
3. Зробити морфологічний опис запропонованої системи, визначити її трофічну структуру, побудувати граф інформаційного опису.
4. Побудувати структурну когнітивну схему для аналізу запропонованої системи.
1.6. ПИТАННЯ ДОПУСКУ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ
1. Визначити основні ознаки системи.
2. Проаналізувати загальну характеристику системи.
3. Охарактеризуйте великі системи. Навести приклади.
4. Охарактеризуйте складні системи. Навести приклади.
5. Охарактеризувати типи складності систем.
6. Сформулюйте основні принципи системного аналізу.
7. Сформулюйте основні процедури системного аналізу.
8. Охарактеризувати функції та загальну схему морфологічного опису систем.
9. Визначити місце когнітології в системному аналізі.
10. Проаналізуйте когнітивний інструментарій, що використовує системний аналіз.
1.7. ПИТАННЯ ДО ЗАХИСТУ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ
1. Обґрунтувати вибір системи для виконання індивідуального завдання.
2. Визначити ціль та задачу дослідження проведеного в індивідуальному завданні.
3. Обґрунтувати кількість підсистем обраних та описаних в індивідуальному завданні.
4. Обґрунтувати морфологічний опис системи проведений в індивідуальному завданні.
5. Обґрунтувати причинно-наслідкові зв'язки в когнітивній схемі системи, що запропонована в індивідуальному завданні.
6. Охарактеризувати основні структури системи міжнародних відносин.
7. Охарактеризувати класифікацію держав запропонованою І. Луардом.
8. Охарактеризувати основні типи моделей міжнародних відносин.
9. Визначити основні типи керування (контролю) в системі міжнародних відносин
10. Визначити особливості системного аналізу системи міжнародних відносин.
Джерела інформації : [1, 3, 5, 9, 10, 13, 15, 17]
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
1. Гондюл В.П., Добржанська О.Л. Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з нормативної дисципліни "Системний аналіз". - К.:ІМВ, 2003.- 57 с.
2. Копель О. А., Пархомчук О.С. Міжнародні системи. Світова політика. - К.: ФАДА, ЛТД, -2001. - 224 с.
3. Система, структура и процесс развития современных международных отношений/отв. ред. Гатман В.И. - М.:Наука, 1984.-422 с.
4. Циба В.Т. Математичні основи соціальних досліджень: кваліметричний підхід. - К.:МАУП, 2002. - 248 с.
5. Гондюл В.П., Литвиненко Н.П., Мельничук Н.Б., Майстренко П.П. Математичне моделювання та прогнозування політичних конфліктів у Європі. К.: ІМВ, 1999. - 106 с.
6. Зернецька О.В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини. - К.: Освіта, 1999. - 351 с.
7. Ивахненко А. Г. Долгосрочное прогнозирование и управление сложными системами. К.: "Техника", 1975-312с.
8. Корнилов Г.И. Основы теории систем и системного анализа. Кривой Рог.: Институт делового администрирования, 1996. - 76 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...