WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Опис та моделювання систем в міжнародних відносинах (лабораторна) - Реферат

Опис та моделювання систем в міжнародних відносинах (лабораторна) - Реферат

випадку лінійної структури ускладнення деякої підсистеми системи приведе до ускладнення всієї системи. Математичний опис (модель) систем з лінійною структурою за звичай є лінійне рівняння. При коректному поєднанні двох лінійних структур, як правило утворюється нова лінійна структура.
2. Ієрархічні (деревоподібні) структури:
Ієрархія - це структура з наявністю підпорядкованості, тобто нерівноправних зв'язків між елементами, коли дія в одному напрямку спричиняє значно більший вплив на елемент, ніж дія віншому напрямку. Існує різні види ієрархічних структур, але в практиці найчастіше застосовується деревоподібна. В деревоподібній структурі легко визначати ієрархічні рівні, це групи елементів рівновіддалених від верхнього (головного) елемента.
Складність ієрархічних структур можна визначати як число рівнів ієрархії. Збільшення складності при цьому вимагає великих ресурсів для досягнення цілі. При коректному поєднанні двох ієрархічних структур, як правило утворюється нова ієрархічна структура. Комбінація ієрархічної і лінійної структури може привести як до ієрархічної так і до складної невизначеної структури.
3. Мережеві структура:
В мережевих структурах діють як послідовні так і паралельні зв'язки, їх складність можна визначати як максимальну зі складностей усіх лінійних структур відповідних різним стратегіям досягнення цілі (шляхів ведучих від початкової підсистеми до кінцевої). При коректному поєднанні двох мережевих структур, як правило утворюється нова мережева структура.
Приклад: система "військові сили", якщо її розкласти на три підсистеми: "авіація", "наземні сили", "морські сили", "розвідка", та ін., буде мати мережеву структуру, бо деякі з цих підсистем можна активізувати паралельно, а деякі послідовна.
4. Матричні структури:
В матричних структурах складність можна визначати кількістю підсистем системи, а математичний опис (модель) таких систем за звичай є система лінійних рівнянь. При коректному поєднанні двох матричних структур, як правило утворюється нова структура - просторова матриця. Такого виду структури часто використовуються в системах з тісно зв'язаними і рівноправними ("по вертикалі" і "по горизонталі") структурними зв'язками.
Крім зазначених основних типів структур використовуються й інші, що утворяться за допомогою їхніх коректних комбінацій - з'єднань і вкладень.
Якщо структура системи погано описувана чи визначена, то такі системи називаються погано структурованими.
Всі елементи та підсистеми системи підпорядковані однієї головної цілі, виконання якої є рушійною силою функціонування всієї системи. Взагалі система - це засіб досягнення цілі чи все те, що необхідно для досягнення цілі (елементи, відносини, структура, робота, ресурси) у деякій заданій множині об'єктів (операційному середовищу).
Ціль - найкращій стан системи, тобто такий, що дозволяє вирішувати проблему при даних ресурсах.
Цілеспрямоване поводження системи - поводження системи (послідовність прийнятих нею станів), що веде до цілі системи.
Ціль системи тісно пов'язана з її ефективністю.
Ефективність системи - здатність системи оптимізувати деякий критерій ефективності.
Як правило для досягнення цілі існує багато альтернатив, вибрати оптимальну з них є головною задачею дослідника.
Задача - опис можливих стратегій досягнення цілі системи чи можливих проміжних станів досліджуваного об'єкта.
Вирішити задачу - означає визначити чітко ресурси і шляхи досягнення зазначеної цілі при вихідних посилках.
Рішення задачі - опис того стану задачі, при якому досягається зазначена ціль; рішенням задачі називають і сам процес пошуку опису цього стану.
Якщо вхідні посилки, ціль, умова задачі, чи рішення, можливо, навіть саме поняття рішення погано описувані, формалізовані, то ці задачі називаються поганоформалізовані.
Діяльність системи може відбуватися в двох режимах: розвиток (еволюція) і функціонування.
Еволюцію систем можна розуміти як цілеспрямований (на основі вибору) рух, зміну цих систем по деякій траєкторії розвитку.
Розвиток - це діяльність системи зі зміною цілей.
При розвитку інфраструктура системи якісно змінюється. Розвиток, це боротьба організації і дезорганізації в системі.
Функціонування - це діяльність системи без зміни цілі.
При функціонуванні явно не відбувається якісної зміни інфраструктури системи.
Системи де кількісний ріст елементів, підсистем та зв'язків веде до якісних змін структури називають системами, що розвиваються. Такі системи можуть мимовільно змінювати свій стан (як детерміновано, так і стохастично), а їх життєздатність (стійкість) залежить від зміни зв'язків між елементами (підсистемами) системи.
Система називається стійкою, якщо вона зберігає тенденцію прагнення до того стану, що найбільше відповідає її цілям, цілям що зберігають якість без зміни структури та не приводить до сильних змін системи на деякій заданій множині ресурсів (наприклад, на тимчасовому інтервалі).
Стійкість систем - здатність системи зберігати свій рух по траєкторії.
Траєкторія системи - послідовність прийнятих системою станів, що розглядаються як деякі точки в множині станів системи.
Стійкість може бути структурною, обчислювальною, алгоритмічною чи інформаційною, динамічною, еволюційною та ін.
Асимптотична стійкість системи складається з можливості системи повернутися до рівноважного стану (при t прагнучому до нескінченності) із будь-якого не рівноважного стану.
Гнучкість системи - здатність до структурної адаптації системи у відповідь на впливи навколишнього середовища.
Будь-яка система має внутрішні стани, внутрішній механізм перетворення вхідних сигналів, даних у вихідні (внутрішній опис) і зовнішні прояви (зовнішній опис). Внутрішній опис подає інформацію про поводження системи, про відповідність (невідповідності) внутрішньої структури системи цілям, підсистемам (елементам) і ресурсам у системі, зовнішній опис - про взаємини з іншими системами, з цілями і ресурсами інших систем. Внутрішній опис системи визначає зовнішній опис.
1.3.4. Опис систем
Опис (специфікація) системи - це опис усіх її елементів (підсистем), їхніх взаємозв'язків, цілій, функцій при деяких ресурсах, тобто всіх припустимих станів.
Морфологічний опис системи - опис чи будівлі структури системи: опис сукупності А елементів цієї системи і необхідного для досягнення цілі

 
 

Цікаве

Загрузка...