WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Опис та моделювання систем в міжнародних відносинах (лабораторна) - Реферат

Опис та моделювання систем в міжнародних відносинах (лабораторна) - Реферат


Лабораторна робота
на тему:
"Опис та моделювання систем в міжнародних відносинах"
1.1. МЕТА РОБОТИ
Ознайомитись з базовими поняттями системи та системності. Оволодіти навичками системного аналізу, різними видами опису систем, принципами морфології та когнітології, когнітивного моделювання систем.
1.2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ
1. Попереднє опрацювання теоретичного матеріалу.
2. Отримання допуску до виконання лабораторної роботи.
3. Опрацювання типового навчального завдання.
4. Виконання індивідуального завдання.
5. Оформлення звіту.
6. Захист роботи.
1.3. КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ
1.3.1. Основні принципи та процедури системного аналізу
Система - сукупність (множина) окремих об'єктів з неминучими зв'язками між ними.
Підсистема - частина системи з деякими зв'язками і відносинами. Будь-яка система складається з підсистем, кожна підсистеми будь-якої системи може бути розглянута сама як система.
Основні принципи системного аналізу:
1. Вимога розглядати сукупність елементів системи як одне ціле, чи більш жорстко, - заборона на розгляд системи як простого об'єднання елементів.
2. Визнання того, що властивості системи не просто сума властивостей її елементів. Тим самим підтверджується можливість того, що система має особливі властивості, яких може і не бути в окремих елементів.
3. Кожна система має свій максимум ефективності, бо завжди існує функція цінності системи у виді залежності її ефективності від умов побудови і функціонування. Така функція обмежена, а значить існує її мінімум і максимум.
4. Заборона розглядати систему у відриві від навколишнього середовища - як автономну, відособлену. Це означає обов'язковість обліку зовнішніх зв'язків, чи у більш загальному виді, вимога розглядати аналізовану систему як частину (підсистему) якоїсь більш загальної системи.
5. Можливість (а іноді і необхідність) розподілу системи на частини, підсистеми. Якщо останні виявляються недостатньо прості для аналізу, з ними поводяться так саме. Але в процесі такого розподілу не можна порушувати попередні принципи - поки вони дотримані, розподіл виправданий.
Таки принципи дозволяють формалізувати визначення терміна система у виді - багаторівнева конструкція з елементів, що взаємодіють для досягнення єдиної цілі функціонування (цільової функції).
Основні процедури системного аналізу:
1. Формулювання цілей, їхніх пріоритетів і проблем дослідження.
2. Визначення й уточнення ресурсів дослідження.
3. Відокремлення системи від навколишнього середовища.
4. Визначення меж досліджуваної системи.
5. Визначення всіх надсистем, в які входить досліджувана система як частина.
6. Визначення напрямку розвитку всіх надсистем, яким належить дана система, зокрема, формулювання їхніх цілей і протиріч між ними.
7. Визначення підсистем, з яких складається система, виділення частин та елементів системи.
8. Визначення ролей підсистем в функціонування досліджуваної системи.
9. Визначення структури системи, сукупності зв'язків між її компонентами.
10. Виявлення інтегруючих факторів, тобто причин об'єднуючих окремі частини в ціле.
11. Визначення всіх можливих зв'язків системи, комунікації системи з зовнішнім середовищем та зв'язки між її елементами.
12. Вивчення досліджуваної системи в динаміці
13. Тестування системи (системної моделі), її функціонування.
Перераховані процедури системного аналізу не повною мірою вичерпують арсенал прийомів дослідження систем. Тим більше, що ці процедури носять скоріше формальний, ніж змістовний характер. Адже тільки при дослідженні конкретної системи виникають спеціальні прийоми, формується особливі методології, які надалі дозволяють використовувати отриманні знання для дослідження даної системи.
1.3.2. Класифікація систем
Класифікацію систем можна здійснити за різними критеріями, але вона завжди залежить від цілій і ресурсів системи та задачі, що стоїть перед дослідником.
Будь-яку систему можна класифікувати:
1. По відношенню системи до навколишнього середовища: відкриті; закриті.
2. По походженню системи (елементів, зв'язків, підсистем): природні; соціальні; штучні; віртуальні; змішані.
3. По опису змінних системи: з якісними змінними; з кількісними змінними; зі змішаними змінними.
4. По типу опису закону (законів) функціонування системи: типу "Чорна шухляда"; не параметризовані; параметризовані; типe "Біла (прозора) шухляда".
5. По способу керування системою (у системі): керовані ззовні; керовані зсередини; з комбінованим керуванням.
6. По залежності від передісторії: динамічні; статичні.
7. По залежності від часу: нестаціонарні; стаціонарні.
8. За передбачуваністю поведінки: детерміновані; стохастичні.
Однією з характерних тенденцій розвитку суспільства є поява великих систем.
Система називається великою, якщо її якщо її дослідження, моделювання, опис та керування ускладнене через велику розмірність, тобто множина станів системи S має велику розмірність (в іншому випадку система буде мала).
Система називається складною, якщо її дослідження, моделювання, опис та керування ускладнене через брак ресурсів (головним чином, - інформаційних).
Відповідно ознакою простої системи є достатність інформації для її керування.
За типом складності системи бувають:
q структурної чи статичної складності;
q динамічної чи тимчасової складності;
q інформаційної чи інформаційно-логічної складності;
q обчислювальної складності;
q алгоритмічної чи конструктивної складності;
q складності розвитку чи еволюції, самоорганізації.
1.3.3. Структура систем
Початкове дослідження системи полягає в розкладанні її на підсистеми та вивченні кожної підсистеми окремо і у взаємозв'язку з іншими, що дає інтегровану картину досліджуваної системи.
Структура - це сукупність зв'язків і відносин між частинами цілого.
Структура є зв'язаною, якщо можливий обмін ресурсами між будь-якими двома підсистемами системи (передбачається, що якщо є обмін i-тої підсистеми з j-тою підсистемою, то існує обмін j-тої підсистеми з i-тою).
Структури систем бувають різного типу, різної топології, до основних структур відносять:
1. Лінійні структури:
В лінійних структурах діють лише послідовні зв'язки, їх складність можна визначати за кількістю підсистем системи. У

 
 

Цікаве

Загрузка...