WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Документ, як інформаційний ресурс сучасного суспільства (лабораторна) - Реферат

Документ, як інформаційний ресурс сучасного суспільства (лабораторна) - Реферат

забезпечення передачі інформації в просторі і часі між різними користувачами.
Даний клас інформаційних ресурсів є найбільш дослідженим. Фактично всі роботи зі створення і розвитку інформаційних систем спрямовані на формування документальних інформаційних ресурсів і забезпечення доступу користувачів до відомчих, національних і міжнародних документальних ресурсів.
Основною тенденцією розвитку документальних ресурсів є перенос усе більшої їхньої частини на електронні носії, що принципово змінює умови доступу до документальних інформаційних ресурсів.
Кожен документ характеризується своїм набором ознак. З іншого боку, той самий по змісту документ може мати різну форму представлення в залежності від того, у якій інформаційній структурі він функціонує.
Загальна кількість видів і форм документів, використовуваних як джерела інформації, невідомо. Тільки по ознаках, що входить у групу "зміст інформації" різні дослідники з фондів найбільших бібліотек і інформаційних центрів виявили, близько 110-130 видів документів.
Наростаюче різноманіття документоутворюючих ознак, веде до надлишок наростання несумісних форм представленої інформації в документах, що істотно збільшує число бар'єрів між інформацією, зафіксованої в документі, і користувачем, що бажає одержати доступ до цієї інформації.
Якщо при використанні документів на традиційних носіях, основним бар'єром, за умови одержання документа, був "мовний бар'єр" і рівень професійної підготовки користувача, то перехід до електронних носіїв, кількість бар'єрів різко зростає.
Сучасний рівень розвитку інформаційних технологій створює із носія інформації і користувача інформації складну систему (технічно, алгоритмічно, програмно, технологічно). Несумісність техногенного середовища створює значні труднощі для сприйняття інформації, зафіксованої на електронних носіях, і в багатьох випадках веде до їх безповоротної втрати.
Кожне техногенне середовище дозволяє здійснювати роботу з властивими тільки для нього електронними ресурсами. Більш того, різні модифікації (версії) однієї і тієї ж техносфери можуть породжувати несумісні електронні інформаційні ресурси. До цієї категорії бар'єрів відносяться ситуації зв'язані з використанням несумісних текстових редакторів, драйверів, відеокарт, системні вимоги до конфігурації та інше.
4. ТИПОВЕ НАВЧАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
Приклад 6.1.: документ може бути розглянуто як кортеж:
D=, де:
Z - зміст інформації: складається з проблемної область інформації, відображеної в документі (науково-технічна, економічна, управлінська, технологічна, виробнича, юридична, довідкова, соціальна, медична, інша (у тому числі: художня, релігійна, музична, літературна і т.д.).
N - носій інформації:
Паперовий носій: традиційні засоби поліграфії, носії типу "принтер", перфострічки, перфокарти, носії для пристроїв відображення.
Магнітні і магнітооптичні носії: магнітні стрічки, магнітні диски і дискети, жорсткі диски (вінчестери), CD-ROM, оперативна пам'ять.
Мікрофільмові носії і кінофотоматеріали: мікрофільми, фотоносії, кіноматеріали.
Пристрої відображення: табло для алфавітно-цифрової інформації, екрани.
A - алфавіт представленої інформації: цифри, букви, символи ієрогліфічних систем писемності, та системи спеціальних знаків і умовних позначок.
F - метод фіксації інформації: тексти, формульна інформація (у тому числі різні методи представлення хімічних формул і структур), таблична інформація (у тому числі: бланкова, анкетна), графіка (малюнки, креслення, карти, зображення, відеоматеріали та інше), аудіоінформація, аудіовізуальна інформація, цифрова й аналогова інформація, записувана різною апаратурою, перфорація (від абетки для сліпих до кодових комбінацій на перфоносіях).
T - технічний засіб, що забезпечує як відтворення, реєстрацію, фіксацію, збір, передачу, збереження й обробку документів: засоби ручної обробки, оргтехніка, кінофототехніка, електронно-обчислювальна техніка, засоби і канали зв'язку.
P - правила (способи, методи, алгоритми, програми) перетворення документів при зміні носія інформації;
M - метаінформація про документ (інформація, що описує документ): опис структури документа, опис операцій, дозволених над інформацією, опис інформації, що ідентифікує документ.
Приведений перелік з достатньою повнотою відбиває стан (рівень розвитку) сучасних інформаційних технологій, що спираються на документальні інформаційні ресурси.
5. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ.
1. Запропонувати та самостійно проаналізувати документ з галузі міжнародних відносин.
2. Описати документ за схемою типового завдання (Приклад 6.1.).
6. ПИТАННЯ ДОПУСКУ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ
1. Класифікувати інформацію по різних ознаках.
2. Визначити основні режими актуалізації інформації в системі.
3. Охарактеризувати поняття факт та знання
4. Охарактеризувати поняття відомості та дані
5. Охарактеризувати поняття інформація та інформаційний ресурс.
6. Охарактеризувати документ, як інформаційний ресурс.
7. Визначити основні класи інформаційних ресурсів.
8. Охарактеризувати основну функцію документу в системі міжнародних відносин.
9. Визначити методи доступу до інформаційних ресурсів в сучасному суспільстві.
10. Охарактеризувати основну тенденцією розвитку документальних ресурсів.
7. ПИТАННЯ ДО ЗАХИСТУ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ
1. Охарактеризувати методи одержання та використання інформації в системі міжнародних відносинах.
2. Визначити ціль та задачу дослідження проведеного в індивідуальному завданні.
3. Охарактеризувати документ як підсистему системи міжнародних відносин.
4. Визначити поняття - зміст інформації.
5. Визначити поняття - носій інформації.
6. Визначити поняття - метод фіксації інформації.
7. Визначити поняття - правила перетворення документів при зміні носія інформації.
8. Визначити поняття - метаінформація.
9. Розкрити проблему доступу до інформаційних ресурсів в сучасному суспільстві.
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
1. Гондюл В.П., Добржанська О.Л. Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з нормативної дисципліни "Системний аналіз". - К.:ІМВ, 2003.- 57 с.
2. Грехем Р., Кнут Д., Паташник О. Конкретная математика. Основание информатики. - М.: Мир, 1998. - 703 с.
3. Копель О. А., Пархомчук О.С. Міжнародні системи. Світова політика. - К.: ФАДА, ЛТД, -2001. - 224 с.
4. Система, структура и процесс развития современных международных отношений/отв. ред. Гатман В.И. - М.:Наука, 1984.-422 с.
5. Сізих Н.В. Теорія прийняття рішень вміжнародних відносинах: Навчальний посібник для лекційного курсу. - К.: Кобза, 2003. - 208 с.
6. Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статистический анализ данных на компьютере/ под ред. В.Э. Фигурнова - М.: Инфра-М, 1998. - 528с.
7. Гондюл В.П., Литвиненко Н.П., Мельничук Н.Б., Майстренко П.П. Математичне моделювання та прогнозування політичних конфліктів у Європі. К.: ІМВ, 1999. - 106 с.
8. Боровиков В. STATISTICA: искусство анализа данных на компьютере. Для профессионалов. - СПб.: Питер, 2001. - 656 с.
9. Зернецька О.В. Глобальний розвиток систем масової комунікації і міжнародні відносини. - К.: Освіта, 1999. - 351 с.
10. Коломієць В.Ф. Міжнародні інформаційні системи: Навчальний посібник. - К.: КГУ, - 2001р.

 
 

Цікаве

Загрузка...