WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Діяльність Об'єднаного інформаційного комітету ООН - Реферат

Діяльність Об'єднаного інформаційного комітету ООН - Реферат


Реферат
на тему:
Діяльність Об'єднаного інформаційного комітету ООН.
З огляду на величезну кількість організацій та осіб, що співробітничають з ООН в різних сферах, великої ваги набуває ефективна координація інформаційної діяльності ООН, і зокрема, співробітництво ДПІ з Об'єднаним інформаційним комітетом ООН (ОІКООН).
В резолюції 1990 р. Генеральна Асамблея закликала, зокрема, систему ООН у цілому "узгоджено співробітничати через свої інформаційні служби та у координації з ОІКООН у створенні більш всебічної і реалістичної уяви про діяльність і потенціал системи ООН".
У відповідності зі своїм переглянутим мандатом ОІКООН з 1991р. відповідає, крім іншого, за розширення знань про сучасну систему інформації і розвиток відповідних навичок, за обмін практичним досвідом і здійснення заходів щодо тем, що представляють собою інтерес для окремих установ і організацій.
На сесії 1989р., Адміністративний комітет з координації прийняв рішення 1989/30 "Покращення публічного іміджу системи ООН". Це рішення передбачає ряд конкретних кроків, що повинні бути зроблені для того, щоб громадськість краще усвідомлювала і розуміла питання, зв'язані з організаціями системи ООН, а також для того, щоб переглянути коло повноважень ОІКООН з метою перетворення його в більш ефективний орган і забезпечення більш практичної основи для спільних дій. В одній з рекомендацій міститься заклик визначити ресурси для спільних дій, щоб об'єднати і з максимальною ефективністю використовувати їх для інформаційної діяльності. Першочергова увага в цьому контексті повинна бути приділена створенню: відповідних можливостей в області як виробництва, так і поширення аудіовізуальних засобів; технології розсилання матеріалів за допомогою електронних засобів; методології спільного виробництва фільмів.
На сесії ОІКООН 1990р. були розглянуті відповідні міри, щодо рішення АКК 1989р. Що стосується міжустановчого співробітництва в області аудіовізуальних засобів інформації, ОІКООН ухвалив заснувати робочу групу при установах ООН, яка базуються в Женеві, в обов'язки якої входить, складання переліку внутрішнього аудіовізуального устаткування і співробітників установ, що займаються цими питаннями, та розгляд шляхів і засобів об'єднання матеріальних і людських ресурсів.
Навколишнє середовище відзначається Комітетом як першочергова область для міжустановчого співробітництва. Він брав активну участь у здійсненні загальносистемної програми в області інформації для конференції ООН по навколишньому середовищу і розвитку 1992р. ОІКООН є головним натхненником міжустановчого співробітництва у виробництві аудіовізуальних матеріалів, таких, як серіал "Порядок денний для маленької планети IV" і "Azimuths Magazine" - відеожурнал Програми розвитку ООН, що складається з коротких повідомлень по різних питаннях розвитку. Комітет виступив одним зі спонсорів ще одного серіалу "Agenda V", який присвячений проблемам жінок і розвитку.
Що стосується електронних засобів поширення друкованих матеріалів, ОІКООН підтримав розробку методології з метою здійснення системи "внутрішнього обміну інформацією", а також "зовнішнього поширення інформації". Крім того, були винесені рекомендації щодо шляхів зміцнення співробітництва між установами ООН, ІЦООН і службами ООН. Щодо комп'ютерної технології в області інформації, то за допомогою Комітету вирішено такі питання, як: установлення зв'язку із системою "E-Mail" ДПІ; загальний підхід до використання Міжнародного обчислювального центра (МОЦ) при створенні баз даних; і проведення семінару з питань застосування комп'ютерної технології.
В співробітництві з ОІКООН в електронній області дуже зацікавлений ДПІ, який неодноразово підтверджував курс на зміцнення співробітництва з іншими членами ОІКООН в різних областях, таких, як: спільне використання послуг і оснащення ІЦООН на місцях, технічного оснащення і досвіду Департаменту; об'єднання фінансових ресурсів і штатів з метою розробки спільних інформаційних заходів і програм.
Для того, щоб покращити координацію у зв'язку з існуючими проектами ОІКООН було підтримано об'єднання Неурядової служби зв'язку в Нью-Йорку і у Женеві в одну програму й адміністративну одиницю, очолювану одним координатором.
Іншою пріоритетною задачею, ціль якої полягає в тому, щоб світова громадськість краще усвідомлювала і розуміла питання, зв'язані із системою ООН, була підготовка матеріалу "Інформаційний пакет системи ООН", що дозволила представити кожного члена системи, з одного боку, як автономне утворення з чіткими повноваженнями й обов'язками, а з іншого боку, як складову частину системи в цілому. ОІКООН розглянув пропозиції по цьому пакету засобів ідентифікації системи ООН. У їхньому числі були пропозиції видавати на щоквартальній основі короткий вкладиш, що розміщувався б у якому-небудь великому журналі, а також зосередити увагу на зусиллях системи ООН у зв'язку з якою-небудь конкретною темою, і висвітлювати роботу одної чи декількох установ ООН у цьому напрямку.
У 1992р. в ОІКООН докладно обговорив програму роботи і фінансування Служби зв'язку з НУО. Він визнав необхідність подальшої активізації міжустановчого співробітництва з НУО за допомогою Служби і ухвалив рекомендувати АКК перетворити Службу в ділянку діяльності, що спільно фінансується системою ООН.
Основне місце в порядку денному Комітету на початку 1990-х рр.. займала координація діяльності у зв'язку з різноманітними конференціями та форумами ООН, зокрема, Конференцією ООН по навколишньому середовищу і розвитку. Він обговорив заходи, що могли б бути організовані за підсумками Конференції, такі як спільний випуск інформаційних матеріалів, рекомендації щодо продовження активної діяльності по навколишньому середовищу і, крім того, розглянув проектні пропозиції у відношенні інформаційних програм, присвячених низці великих заходів, включаючи Всесвітню конференцію по правах людини 1993р., Міжнародну конференцію по народонаселенню і розвитку 1994р., четверту Всесвітню конференцію по положенню жінок 1995р. і святкування п'ятидесятої річниці ООН.
Що стосується обслуговування форумів та конференцій, то окрім вищезгаданих, ОІКООН також координував спільні інформаційні заходи, присвячені Міжнародному року і Десятиліттю ліквідації убогості ООН (1997-2006 роки), і брав участь в розробці інформаційної стратегії і заходів щодо спеціальної сесії Генеральної Асамблеї 1997р., присвяченої огляду ходу здійснення Порядку денного на XXI століття.
З метою розширення підтримки своїх цілей і заходів система ООН у цілому має потребу в зміцненні роботи з громадськістю, включаючи як НУО, так і нові суспільні групи і потенційні помічники. У числі потенційних нових суспільних груп і партнерів ОІКООН приділяє важливе значення підприємницькому співтовариству, оскільки стратегії ООН націлені на зміцнення приватного сектора і забезпечення його активної участі в процесі розвитку.
З метою поліпшення координації заходів в області суспільної інформаціїОІКООН вирішив створити робочу групу для проведення нарад щомісяця, а також відновити випуск інформаційного бюлетеня ОІКООН як засіб інформування і більш ефективної координації підготовки інформаційних матеріалів і заходів.
Проблема фінансування гостро стоїть перед ОІКООН, як і перед всією системою ООН в цілому. На сесії 1996р. Комітет вирази стурбованість у зв'язку з тим, що "у багатьох організаціях спостерігається тенденція до зменшення обсягів фінансування заходів щодо суспільної інформації, оскільки роботу в області суспільної інформації важко оцінити на основі кількісних параметрів."

 
 

Цікаве

Загрузка...