WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Аналіз взаємозалежності величин в системі Міжнародних відносин (лабораторна) - Реферат

Аналіз взаємозалежності величин в системі Міжнародних відносин (лабораторна) - Реферат


Лабораторна робота
на тему:
"Аналіз взаємозалежності величин в системі Міжнародних відносин"
Система: "Прийняття проекту бюджету на 2004 рік в першому читанні Верховною Радою України"
Прикладні параметри системи:
Зовнішнє середовище: політична система України
Вхідні дані: Проект бюджету на 2004 рік..
Вихідні дані: Виконання бюджету а 2004 рік.
Внутрішні дані: Прийняття бюджету на 2004 рік.
Стани системи: Розробка бюджету, ратифікація профільним комітетом ВР, прийняття на засіданні ВР у двох читаннях, виконання бюджету..
Ціль системи: Прийняття проекту бюджету .
Цільова функція системи: прийняття найбільш реального проекту бюджету .
Класифікація системи Прийняття проекту бюджету на 2004 рік в першому читанні Верховною Радою України": складна, багатополярної рівноваги.
За структурою: мережева.
По відношенню до навколишнього середовища: відкрита.
По походженню: соціальна.
По опису змінних системи: зі змішаними змінними.
По типу опису закону функціонування системи: параметризована.
По способу керування системою : з комбінованим керуванням
По залежності від передісторії: динамічна.
По залежності від часу: нестаціонарна.
За передбачуваністю поведінки: стохастична.
За режимом діяльності: що функціонує та розвивається, нестійка.
Завдання 1
Перевірити наявність та силу зв язку між досліджуваними величинами використовуючи коефіцієнт Пірсона і Чупрова.
Нехай Х - це "кількість народних депутатів у фракції",
а У - це "підтримка фракцією Уряду"
Властивість Х визначається кількістю народних депутатів у фракції
Властивість У визначається за номінальною шкалою з варіантами відповідей "Так" і "Ні", відповідно Уі приймає значення 1 та 0.
Фракція НУ КПУ РегУкр ППУ СДПУ Народов СПУ БЮТ Євр.
Виб. Дем.
Ініц. Аграрні НДП Нар.
вибір Поза
парт nj
Х 103 60 47 42 37 21 20 19 18 18 16 15 14 20
У
0 103 60 0 0 0 0 20 19 0 0 0 0 0 0 202
1 0 0 47 42 37 21 0 0 18 18 16 15 14 20 248
ni 103 60 47 42 37 21 20 19 18 18 16 15 14 20 450
Умовні розподіли W(X|Y0) і W(X|Y1) різняться. Отже, залежність між X та У більша за 0. Щоб визначити величину цієї залежності, обчислюється 2, причому за WH (теоретична відносна частота) приймається безумовний розподіл W(X), а за WE (експериментальні відносна частота) - умовний розподіл відносних частот W(X|Yi).
W Х 103 60 47 42 37 21 20 19 18 18 16 15 14 20 ?
У
W(xy0) 0 0.51 0.3 0 0 0 0 0.1 0.09 0 0 0 0 0 0 1
W(xy1) 1 0 0 0.18 0.17 0.15 0.09 0 0 0.08 0.08 0.06 0.06 0.05 0.08 1
W(X) 0.22 0.13 0.1 0.09 0.08 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 1
За формулою можна обрахувати дні з цієї таблиці.
2=202 *[0.38+0.22+0.1+0.09+0.08+0.06+0.05+0.03+0.04+0.04+0.04+0.03+0.03+0.04]+
248 *[0.22+0.13+0.06+0.07+0.06+0.01+0.05+0.05+0.04+0.04+0.01+0.03+0.01+0.04 =
= 202 * 1.23 + 248 * 0.82 = 248.46 + 203.36 = 451.82
Отже 2е= 451.82, а 2кр обраховане за формулою v=(k-1)(l-1) =
= (14-1)(2-1) = 22.4. Якщо емпіричне значення 2е більше за табличне критичне значення 2кр то це виражає факт залежності Х від У, відповідно 2кр 2е, що означає існування зв'язку між Х від У.
Тепер формулою : можна обрахувати коефіцієнт Пірсона.
А за формулою : коефіцієнт Чупрова.
Отже ми бачимо, що за коефіцієнтом Пірсона Х від У має високу ступінь залежності, втой час як за коефіцієнтом Чупрова невелику. Хоча коефіцієнти Пірсона і Чупрова відображають одне й те саме явище, вони не рівні у загальному випадку. В загальному випадку коефіцієнт Пірсона перевищує коефіцієнт Чупрова в квадратний корінь з числа ступенів свободи: .
Завдання 2.: нехай величина X це - "депутати які підтримують дійсний Уряд", а величина У це - "як вои проголосували в першому читані за проект бюджету на 2004 рік". Потрібно встановити, чи є зв'язок між цими величинами. Розподіл випадкових величин X та У поданий у вигляді таблиці:
Х "НІ" "ТАК" СУМА
У
"НІ" 199 3 202
"ТАК" 12 236 248
СУМА 211
239
450
Коефіцієнт взаємної спряженості для двох змінних обмірюваних за номінальною шкалою є коефіцієнтом контингенції та розраховується за формулою:
Для оцінки ступеня зв'язку між двома змінними, що вимірюються за номінальною шкалою крім коефіцієнта контингенції, можна використовувати коефіцієнт асоціації:
Обидва коефіцієнти Q і ? в даному прикладі приймають позитивні значення, тобто між величинами X та У існує позитивний зв'язок. Цей факт випливає з того, що перший і другий рядки таблиці мають протилежні умовні розподіли:
W Х "НІ" "ТАК" СУМА
У
W(X|Y0) "НІ" 0,98 0,02 1
W(X|Y1) "ТАК" 0,05 0,95 1
W(X) 0,47 0,53 1
Для перевірки розрахуємо 2е та порівняємо його з 2кр.
2е= 412
Табличне значення 2кр для числа ступенів свободи v=1 дорівнює 3.8,відповідно 2кр 2е, що означає існування зв'язку між Х від У.

 
 

Цікаве

Загрузка...