WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Аналіз взаємозалежності величин в системі міжнародних відносин (лабораторна) - Реферат

Аналіз взаємозалежності величин в системі міжнародних відносин (лабораторна) - Реферат

стовпчик ni і рядок nj відображають одномірні розподіли X та У).
Х 100 300 500 700 nj
У
0 60 30 10 20 120
1 30 30 50 70 180
ni 90 60 60 90 300
Властивість X визначається за інтервальною шкалою через кожні двісті умовних одиниць: 0-200; 201-400; 401-600; 601-800.
Якщо вимірювана величина X потрапляє в певний інтервал, то значення Xі є центром і-го інтервалу в точках 100; 300; 500; 700, відповідно. Всього чотири інтервали, тобто k=4.
Властивість У визначається за номінальною шкалою з варіантами відповідей "Так" і "Ні", відповідно Yi приймає значення 1 та 0. Всього два інтервали, тобто l=2.
За результатами опитування респонденти розподілились па дві групи. Кожній групі відповідають умовні розподіли відносних частот респондентів W(X|Yi).
W Х 100 300 500 700 СУМА
У
W(X|Y0) 0 0,50 0,25 0,08 0,17 1
W(X|Y1) 1 0,17 0,17 0,28 0,39 1
W(X) 0,30 0,20 0,20 0,30 1
Умовні розподіли W(X|Y0) і W(X|Y1) різняться, причому в першій групі - менш забезпечені респонденти, у другій - більш забезпечені. Отже, залежність між X та У більша за 0. Щоб визначити величину цієї залежності, обчислюється 2, причому за WH (теоретична відносна частота) приймається безумовний розподіл W(X), а за WE (експериментальні відносна частота) - умовний розподіл відносних частот W(X|Yi).
l, k - кількість інтервалів на шкалах властивостей Х і У (l=2, k=4).
На основі даних обчислюється значення 2:
Отримане значення 2=54 називають емпіричним, тобто отриманим експериментальним шляхом. Існують статистичні таблиці (Додаток 1) функції F( 2) з розрахованими критичними значеннями 2, якщо емпіричне значення 2е більше за табличне критичне значення 2кр то це виражає факт залежності Х від У. Табличне значення 2кр для числа ступенів свободи v=(k-1)(l-1)=(4-1)(2-1)=3 дорівнює 7.8, а емпіричне значення 2е=54, відповідно 2кр 2е, що означає існування зв'язку між Х від У.
Обчислимо значення коефіцієнтів взаємної спряженості властивості Х від У:
;
Приклад 3.2.: нехай величина X це - "членство країни у Європейському Союзі", а величина У це - "підтримка зовнішньополітичного рішення якоїсь країни". Потрібно встановити, чи є зв'язок між цими величинами. Розподіл випадкових величин X та У поданий у вигляді таблиці:
Х "НІ" "ТАК" СУМА
У
"НІ" 15 5 20
"ТАК" 6 14 20
СУМА 21 19 40
За даними таблиці
коефіцієнт контингенції:
коефіцієнт асоціації:
Обидва коефіцієнти Q і ? в даному прикладі приймають позитивні значення, тобто між величинами X та У існує позитивний зв'язок. Цей факт випливає з того, що перший і другий рядки таблиці мають протилежні умовні розподіли:
W Х "НІ" "ТАК" СУМА
У
W(X|Y0) "НІ" 0,75 0,25 1
W(X|Y1) "ТАК" 0,30 0,70 1
W(X) 0,53 0,48 1
Для перевірки розрахуємо 2е та порівняємо його з 2кр.
2е= 8,12
Табличне значення 2кр для числа ступенів свободи v=1 дорівнює 3.8, відповідно 2кр 2е, що означає існування зв'язку між Х від У.
5. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ.
1. Запропонувати та самостійно проаналізувати систему в галузі міжнародних відносин.
2. Перевірити наявність та силу зв'язку між досліджуваними величинами використовуючи коефіцієнт Пірсона та Чупрова за схемою типового завдання (Приклад 3.1.).
3. Перевірити наявність та силу зв'язку між досліджуваними величинами використовуючи коефіцієнт контингенції та асоціації за схемою типового завдання (Приклад 3.2.).
6. ПИТАННЯ ДОПУСКУ ДО ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ
1. Охарактеризувати залежності та взаємозв'язок випадкових подій в системі.
2. Порівняти функціональну та статистичну залежність.
3. Визначити властивості взаємозалежності.
4. Проаналізувати величину "хі-квадрат", як показник спряження величин в системі.
5. Проаналізувати коефіцієнт Пірсона, як кількісний показник спряження величин в системі.
6. Проаналізувати коефіцієнт Чупрова, як кількісний показник спряження величин в системі.
7. Порівняти коефіцієнт Чупрова та коефіцієнт Пірсона.
8. Проаналізувати коефіцієнт контингенції, як кількісний показник спряження величин в системі.
9. Проаналізувати коефіцієнт асоціації, як кількісний показник спряження величин в системі.
10. Порівняти коефіцієнт контингенції та коефіцієнт асоціації.
7. ПИТАННЯ ДО ЗАХИСТУ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ
1. Обґрунтувати вибір системи для виконання індивідуального завдання.
2. Визначити ціль та задачу дослідження проведеного в індивідуальному завданні.
3. Охарактеризувати запропоновану систему за основними характеристиками.
4. Обґрунтувати причинно-наслідкові зв'язки в системи, що досліджувалась в індивідуальному завданні.
5. Обґрунтувати вибір змінних величин, що обрано для дослідження проведеного в індивідуальному завданні.
6. Порівняти коефіцієнти Чупрова та Пірсона, що були отримані у власному дослідженні, зробити висновки.
7. Порівняти коефіцієнти контингенції та асоціації, що були отримані у власному дослідженні, зробити висновки.
8. Охарактеризувати поняття величина зв'язку.
9. Охарактеризувати поняття надійність зв'язку.
10. Визначити основні умови найбільш точного прогнозу в дослідженні.
ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
1. Гондюл В.П., Добржанська О.Л. Методичні вказівки до виконання лабораторних робот з нормативної дисципліни "Системний аналіз". - К.:ІМВ, 2003.- 57 с.
2. Макарова Н. В., Трофимец В. Я. Статистика в Ехсеl. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 368 с.
3. Циба В.Т. Математичні основи соціальних досліджень: кваліметричний підхід. - К.:МАУП, 2002. - 248 с.
4. Томенко М., Бадешко Л., Гребельник В. Гребельник О., Грицяк І., Міхеєнко Ю., Палій О. Парахонський Б., Погарський Я., Томенко В. Абетка Української політики. - К.: Смолоскип, - 2002. - 368.
5. Казиев В.М. Введение в системный анализ и моделирование. ИМОАС, 2001. - 115 с.
6. Корнилов Г.И. Основы теории систем и системного анализа. Кривой Рог.: Институт делового администрирования, 1996. - 76 с.
ДОДАТОК 1:
Критичні точки розподілу 2
Число ступенів свободи рівень значимості
0,01 0,05 0,95 0,99
1 6.6 3.8 0.00 0.00
2 9.2 6.0 0.10 0.02
3 11.3 7.8 0.35 0.11
4 13.3 9.5 0.71 0.30
5 15.1 11.1 1.15 0.55
6 16.8 12.6 1.64 0.87
7 18.5 14.1 2.17 1.24
8 20.1 15.5 2.73 1.65
9 21.7 16.9 3.33 2.09
10 23.2 18.3 3.94 2.56
11 24.7 19.7 4.57 3.05
12 26.2 21.0 5.23 3.57
13 27.7 22.4 5.89 4.11
14 29.1 23.7 6.57 4.66
15 30.6 25.0 7.26 5.23
16 32.0 26.3 7.96 5.81
17 33.4 27.6 8.67 6.41
18 34.8 28.9 9.39 7.01
19 36.2 30.1 10.1 7.63
20 37.6 31.4 10.9 8.26
21 38.9 32.7 11.6 8.90
22 40.3 33.9 12.3 9.54
23 41.6 35.2 13.1 10.2
24 43.0 36.4 13.8 10.9
25 44.3 37.7 14.6 11.5
26 45.6 38.9 15.4 12.2
27 47.0 40.1 16.2 12.9
28 48.3 41.3 16.9 13.6
29 49.6 42.6 17.7 14.3
30 50.9 43.8 18.5 15.0

 
 

Цікаве

Загрузка...