WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Діяльність міжнародної організації ПРООН - Реферат

Діяльність міжнародної організації ПРООН - Реферат

робить внесок до запровадження прозорої та мобілізаційної політики на всіх рівнях держави шляхом створення культури участі громадян у прийнятті рішень, зміцненні державної адміністрації і громадянського суспільства.
Запобігання кризи та її подолання
Через свою глобальну мережу ПРООН здійснює пошук та провадить обмін досвідом щодо інноваційних підходів до запобігання кризі, до її завчасного попередження та до розв'язання виниклого конфлікту
Природні катастрофи, а також катастрофи, спричинені людиною, можуть бути результатом обставин, що знаходяться поза контролем, але водночас можуть бути наслідком поганого управління довкіллям, як, наприклад, повальна вирубка лісу та відсутність стратегій підходу до охорони навколишнього середовища з позицій сталого розвитку. Україна є особливо вразливою до таких криз насамперед через перенасиченість підприємствами важкої промисловості у колишній радянській державі, яка не приділяла достатньої уваги здоровому стану довкілля.
Україна в останні роки у межах своїх кордонів має справу з двома основними "ускладненнями розвитку". В 1986 році на Чорнобильській атомній станції стався вибух реактора, а наступні пожежі спричинили значне радіоактивне забруднення довкілля, що негативно вплинуло на психологічне та фізичне здоров'я близько 3,5 мільйонів українців, а також викликало необхідність у їх переселенні. Україна й дотепер усе ще долає наслідки цієї трагічної катастрофи.
Другим "ускладненням розвитку" стала примусова депортація сотень тисяч людей з Криму до різних віддалених регіонів Радянського Союзу під час Другої світової війни. Завдяки пом'якшенню прикордонного контролю та активізації міграції людей в останні роки, більше, ніж 260 тисяч корінних депортованих осіб та їх нащадків повернулися на свою рідну батьківщину, і зараз складають більше 12% загальної кількості населення Криму. Раптовий притік "людей зі сторони" призвів до виникнення потенційно нестабільної ситуації у цьому регіоні.
Програма розвитку та інтеграції Криму (ПРІК), що в січні 2001 року вступила у нову фазу, сфокусована на підсиленні захищеності людини серед мешканців Криму внаслідок: усунення соціально-економічної нерівності (завдяки поліпшеному доступу до кредитування, навичкам ведення бізнесу, основним соціальним послугам та до громадської інфраструктури); належне державне управління, що веде до виникнення діалогу, співучасті, розвитку потенціалу та толерантності на базі поліпшення освіти та розвитку культури.
ПРООН приділяє особливу увагу наслідкам впливу Чорнобильської аварії на людський розвиток, насамперед, соціально-психологічній реабілітації та відновленню життя постраждалого населення через створення робочих місць та розвиток громади. На початку лютого 2002 року було започатковано нову стратегію відродження для Чорнобиля. Первинними цілями, як визначено в новому звіті, є перенесення фокусу уваги національної та міжнародної громад на нагальні питання соціально-економічного характеру та проблеми охорони довкілля, пов'язані з Чорнобилем, з метою започаткування нового діалогу на засадах задоволення основних потреб людей на забруднених територіях, а також спрямування майбутніх внесків органів управління та донорів на продуктивні сфери, що допоможе людям і громадам нести відповідальність за власне майбутнє.
Eнергія та навколишнє середовище
Ефективне використання енергії та стан навколишнього середовища є суттєвими для сталого розвитку. Такі питання, як зміна клімату, втрата біосфери та деградація озонового шару, мають глобальний характер, і країни не можуть їх вирішити поодинокими діями. ПРООН допомагає Україні зміцнити її потенціал, а також вирішувати ці проблеми на загальнонаціональному, регіональному рівнях і на рівні громади, популяризуючи та розповсюджуючи найкращі практики, надаючи консультації щодо інноваційних підходів в екологічній політиці та закладаючи партнерські стосунки шляхом впровадження пілотних проектів.
Україна має значні природні ресурси та унікальне для Європи навколишнє середовище, але водночас є однією з найбільш екологічно забруднених країн регіону. Неефективне управління довкіллям в минулому спричинило зростаючу кількість природних катастроф в Україні за останні роки, а також призвело до погіршення стану здоров'я населення. На сьогодні Україна є однією з країн світу, де енергія використовується найменш ефективно. Водночас, країна володіє багатими природними ресурсами біосфери та важливими міжнародними водними джерелами, а отже її промислова діяльність та споживання енергії мають значний вплив на глобальні кліматичні зміни.
Екологічна програма ПРООН підходить до вирішення проблем довкілля через проведення загальнонаціональних та субрегіональних заходів, закликає до обмеження кількості викидів, що спричиняють парниковий ефект, шляхом більш ефективного використання енергії у місцевих системах теплопостачання та внаслідок користування відновлюваними джерелами енергії. Основними міжнародними водними джерелами є Чорне море і річка Дніпро. ПРООН розробила Стратегічний план дій, з метою координації партнерів та зацікавлених сторін, покращення фінансових, юридичних та операційних механізмів зменшення забруднення та сталого використання ресурсів Дніпра. Річка Прип'ять теж є джерелом важливих біосферних ресурсів для Бєларусі та України, а тому ПРООН наголошує на сталому використанні болотистих ґрунтів у заплаві річки Прип'ять шляхом застосування екологічно безпечних методик менеджменту, запровадження систем моніторингу та збереження значних масивів боліт, драговини, заболочених ґрунтів та місць накопичення торфу. Обидва проекти знаходяться у фокусі субрегіональних заходів, що провадяться у співробітництві з Глобальним фондом довкілля Пілотний проект у м. Рівне ставить за мету оптимізацію ефективності використання енергії шляхом модифікації та відновлення комунальної системи теплопостачання, і засвоєні внаслідок його виконання уроки можуть бути використані на всій території України.. ПРООН підтримує заходи з інтегрованого управління земельними та водними ресурсами, лісовими й гірськими екосистемами та з управління довкіллям у сільській місцевості. У наступному періоді розвитку буде зроблено акцент на зміцненні загальнонаціонального потенціалу та на його відповідності міжнародним конвенціям, на виконанні зобов'язань Світового самміту із сталого розвитку та підготовці до Київської конференції "Довкілля для Європи" 2003 року
Отже ми бачимо, що ПРООН активно співпрацює з державними та громадському організаціями. Проводить різноманітні акції які пов'язані з іншими напрямки роботи ПРООН на Україні, як то:
" Проблема подолання бідності
" Проблема Віл та СНІДу.
Але головним, на мою думку, є те, що ПРООН тільки пропонує шляхи вирішення того чи іншого питання. І маючи великий досвід вирішення подібних питань в різних куточках світу не нав'язує ці шляхи, а самепропонує.
Використані джерела:
1. http://www.un.gov - Офіційний сайт ООН.
2. http://www.un.kiev.ua - Сайт місії ООН на Україні.
3. http://www.wdi.ru - Інтернет журнал "Світові дискусії"

 
 

Цікаве

Загрузка...