WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Визначення загальних характеристик міжнародних комунікацій - Реферат

Визначення загальних характеристик міжнародних комунікацій - Реферат

один.
3. Документ характеризується формальними ознаками: автор, назва, знакова система (мова), місце видання, видавництво, рік видання й ін. Наявність цих ознак дає можливість однозначно визначати будь-який документ, об'єднувати документи в класи.
4. Інформаційний обсяг документа визначає частину корисно використаного фізичного обсягу документа для розміщення інформації. Відношення інформаційного обсягу до фізичного називають компактністю документа.
5. Інформаційна ємність документа визначається реальним обсягом інформації, вкладеної його автором у фізичний обсяг. Вторинні інформаційні документи мають більшу інформаційну ємність у порівнянні з первинними, тому що їх основний зміст більш стислий і зафіксований в документі невеликого обсягу.
6. Інформативність документа - кількість інформації, отриманої з документа конкретним користувачем. Це суб'єктивний показник, що залежить від інформаційних потреб користувача і його рівня знань. У більшості випадків у документі міститься деяка частина непотрібної конкретному користувачу інформації, тому інформативність будь-якого документального джерела інформації, виражене у відсотках, завжди менше 100%. У різнихрежимах сприйняття документа (попереднє ознайомлення, основне читання) тим самим користувачем інформації, інформативність того самого документа буде різною.
Відношення інформативності документа до його інформаційної ємності характеризує інформаційну компактність документа. Інформаційна компактність документа залежить від мови і стилю автора. Популярність і доступність викладу полегшує сприйняття, але розтягують текст і знижують інформаційну компактність. Інформаційна компактність документа завжди менше одиниці і до деякої міри характеризує цінність (корисність) документа для конкретного користувача.
7. Динамічні властивості документа виявляються в можливості його переміщення в просторі і часі. При цьому документ може існувати в одному примірнику, документи можна тиражувати, копіювати (частково або цілком), мікрофільмувати тощо.
8. Документ має властивість старіти як фізично, так і морально. Фізично документ старіє, коли зношується його матеріал або стирається запис інформації, морально - якщо частота звертання до документа зменшується, тому, що зафіксована в ньому інформація стала широко відомою або з'явилися нові документи, що містять нову інформацію з тих же питань.
Джерела та канали отримання міжнародної інформації Ось перелік джерел і каналів отримання міжнародної інформації, які я використовував для отримання інформації.
1. Канал "Текст" (передає до 60-80% інформації) і містить джерела:
o Масові публікації: національна преса міжнародна преса
o Спеціальні видання (прес-релізи, огляди).
o Наукові видання:
o Автоматизовані бази даних.
2. Аудіо-відео канал (адресат одержує до 20-30% інформації): Радіопрограми, телепрограми, як українського, так і зарубіжного інформаційного простору.
3. Канал "Джокер" (забезпечує до 1-5% інформації). Випадкова інформація при користуванні джерелами Internet.
Регламент пошуку
Регламент пошуку розробляють відповідно до інформаційних вимог і запитів користувачів інформації.
База для пошуку документальних джерел інформації включає:
o інформаційну модель (ієрархічна структура) і рубрикатор з проблеми (теми)
із виділенням конкретних завдань (питань), що підлягають аналізу;
o перелік галузей знань, науки, у яких може бути потрібна інформація;
o перелік країн, фірм і організацій, де може бути інформація;
o перелік необхідних видів документальних джерел.
Методи пошуку інформації
При виборі методу пошуку слід бути особливо обережним. Це зумовлено насамперед тим, що ЗМІ обох країн (Грузії і Росії) роблять все від них залежне, щоб висвітити події в саме тому ракурсі, що потрібно. Існують такі методи пошуку:
o іменний метод пошуку;
o посилковий метод пошуку;
o безпосередній перегляд документів.
Іменний метод пошуку передбачає використання іменних показників до реферативних часописів, книг, винаходів, патентовласників, довідників фірм і т.д.
Посилковий метод пошуку полягає у використанні пристатейних, прикнижкових списків літератури, а також показників цитованої літератури.
При безпосередньому перегляді документів особливу увагу потрібно приділяти таким документальним джерелам:
o серед опублікованих:
офіційним (директивним) документам;
статтям прогнозного й оглядового характеру;
річним звітам фірм;
стандартам і технічним умовам;
статтям (повідомленням техніко-економічного, ліцензійного,
кон'юнктурно-торгового характеру;
o серед неопублікованих:
постановам, рішенням, протоколам;
плановим документам;
науково-технічним і техніко-економічним оглядам, прогнозам, звітам; укладеним торговим і патентно-ліцензійним угодам, контрактам; Основною вимогою до документів була достовірність інформації, яку містили документи.
Способи перевірки надійності і достовірності інформації
Саме цьому треба приділити особливу увагу через можливість існування провокаційної інформації з боку різних політичних сил.
Щоб оцінити реальну міру надійності і достовірності інформації існує ряд способів:
o для найпростішої перевірки необхідно вивчити наміри і мотиви створювача
документа, проаналізувати умови, у яких він створювався;
o вивчаючи надійність, можна порівняти зміст документів, що виходять з одного джерела, при цьому вивчаючи зміни, що відбулися протягом певного часу в різних ситуаціях, можна відокремити постійні категорії від перемінних;
o в оцінці достовірності документів може допомогти аналіз виявлених помилок, що можна класифікувати на випадкові і систематичні, а останні - на свідомі і несвідомі.

 
 

Цікаве

Загрузка...