WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Визначення загальних характеристик міжнародних комунікацій - Реферат

Визначення загальних характеристик міжнародних комунікацій - Реферат


Реферат
на тему:
Визначення загальних характеристик міжнародних комунікацій
Для того щоб визначити загальні характеристики міжнародної комунікації перш за все слід зрозуміти її основні завдання. Отже, задачею комунікацій є -наблизити фактичні потреби до кардинальних, а кардинальні - до абсолютних. Чи значить це, що удосконалення інформаційного забезпечення призведе до злиття фактичних і кардинальних потреб у єдине ціле, а їхню суму - в абсолютні інформаційні потреби
Насправді, наявність інформаційних потреб - важливий рушійний чинник соціального прогресу, науки і техніки. Отже, визначаючи інформаційні потреби мого адресата хотілося б продовжити розгляд і аналіз конфлікту між Грузією і Росією.
Спершу слід дати визначення замовнику - користувачу інформації.
Користувач інформації - кінцева ланка будь-якої комунікації, інформаційної системи. З одного боку, він є виробником інформації (автор рішень, нових гіпотез, теорій), з іншого боку, для успішної роботи йому потрібна інформація з питань, що його цікавлять, і які, свого часу, розроблялися іншими людьми. Відповідно до цього склалася система інформаційних зв'язків між авторами (і одночасно користувачами) інформації за допомогою формальних (публікації й інші документальні джерела) і неформальних (особисті контакти, усні виступи тощо) каналів, забезпечуючи необхідний обмін інформацією і кількісне зростання загальнолюдських знань.
Інформаційні потреби адресата
Одним із важливих умов забезпеченості суспільно необхідного рівня інформованості користувача інформації в галузі міжнародних політичних, правових, військових, соціально-економічних відносин є точне визначення його інформаційних потреб.
Співвідношення інформаційних потреб і інтересів є складною залежністю, що обумовлюється рівнем суспільної свідомості, світоглядом і ерудицією адресата, специфікою фахової діяльності, психологічними особливостями. Інформаційні потреби формуються під впливом багатьох об'єктивних і суб'єктивних чинників, у першу чергу пов'язаних із необхідністю розв'язання перспективних (стратегічних) і оперативних (поточних) завдань міжнародного співробітництва.
Припустимо, що метою користувача і замовника є з'ясування сутності конфлікту між Грузією і Росією.
Сутність цього конфлікту полягає втому, що Грузія знаходиться в зоні інтересів двох могутніх країн світу - Росії і СІЛА.
Якщо розглядати інтереси СИТА, то:
По - перше, Грузія як колишня республіка СРСР має велику військову і науково-технічну базу, оволодіти якою бажала б будь-яка країна світу.
По - друге, СІЛА головною метою своєї сучасної політики визнала боротьбу з тероризмом. Головними ворогами вважаються мусульманські країни і СІЛА намагаються закріпити вплив над як можна більшою кількістю країн мусульманського світу. І хоча Грузія не є мусульманською країною, проте вона займає лідируюче положення серед країн свого регіону, більшість з яких є мусульманськими.
По-третє, це одвічна намагання зменшити вплив Росії на інші країни, і тим самим збільшити свій вплив.
Якщо розглядати інтереси Росії, то:
По-перше, Росія намагається завадити СІЛА впливати якимось чином на країн ближнього для Росії зарубіжжя.
По-друге, Росія намагається вгамувати внутрішній конфлікт в Чечні, і Грузія, як вважає Росія, як країна, що має кордон з Чечнею їй в цьому заважає.
Джерела та канали отримання інформації
Для знаходження потрібної інформації слід визначити коло джерел інформації для аналізу.
Розрізняють два види джерел інформації:
o документальні;
o фактографічні.
Поняття документ використовують для визначення об'єктів, що мають на будь-якому матеріальному носії (папері, кіноплівці, магнітній стрічці тощо) інформацію за допомогою певної знакової системи, призначену для передачі в просторі і часі.
Фактографічні джерела інформації містять інформацію у вигляді конкретних фактів, подій або їхньої сукупності, необов'язково зафіксовані на матеріальному носії. Факт - деяка достовірна, одинична подія або явище, конкретний об'єкт, поданий докладним описом своїх характерних рис і властивостей.
Реалізовуючи інформаційні потреби користувача я в основному користувався документальними джерелами.
Вимоги до джерел інформації
Для того, щоб джерела міжнародної інформації ефективно виконували головне завдання - передавати факти міжнародної обстановки, до них пред'являються такі вимоги'.
o оперативність (подача інформації в найбільше короткі строки)
У моєму випадку ця вимога має особливу вагу у зв'язку з постійною зміною політичної ситуації в конфлікті, що я розглядаю.
o повнота (наявність суттєвих даних, що характеризують предмет повідомлення з усіх можливих аспектів)
o новизна (наявність нових даних, не відомих раніше)
o надійність (відсутність або мінімум відхилень у порівнянні з фактичним станом предмета вивчення);
o стислість (мінімально можливий обсяг повідомлень).
Характеристики інформаційних документів
Ось характеристики тих інформаційних документів, які я використовував у процесі пошуку.
1. Документ, як і будь-який матеріальний об'єкт, має форму і розміри. За формою документи бувають:
o об'ємні (книги, часописи);
o площинні (аркуші, фотографії, карти, схеми);
o стрічкові (магнітні стрічки, фото- і кіноплівки).
Розміри визначають фізичний обсяг документа, що вимірюють габаритними розмірами, площею, об'ємом тощо.
Фізичний обсяг книг і часописів оцінюють кількістю друкованих аркушів (один друкований аркуш дорівнює 40 тис. знаків).
2. Документ має властивість дискретності.
Деякі документи можна розділити на самостійні частини (окремі статті часописів і газет, самостійні розділи звітів, книг) або об'єднати декілька документів в

 
 

Цікаве

Загрузка...