WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Міжнародний лідер економіки – США. Глобалізація - Контрольна робота

Міжнародний лідер економіки – США. Глобалізація - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
З МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ
на тему:
Міжнародний лідер економіки - США. Глобалізація.
ПЛАН
1. Світове господарство як економічна категорія..........................…3
Етапи формування світового господарства...................................….3
Міжнародний географічний поділ праці.............................................4
Вплив НТР на галузеву структуру і розміщення виробництва.........5
2. Географія галузей світового господарства......................................6
Паливна і хімічна промисловість...................................................….6
Машинобудування............................................................................…8
Лісова і текстильна промисловість....................................................10
3. Глобалізація..........................................................................................10
Постіндустріальне суспільство..........................................................10
Від "США - Західна Європа - Японія" до "США - Західна Європа - Азійсько-Тихоокеанський регіон".................................................11
Висновки...................................................................................................13
Література.................................................................................................15
1. Світове господарство як економічна категорія
1.1 Етапи формування світового господарства
Метою даної роботи є з'ясування сутності світового господарства і його структури, міжнародного географічного поділу праці, спеціалізації економіки країн за галузями виробництва в умовах НТР, розкрити вплив НТР на структуру і розміщення світового господарства; виявити суть поняття "глобалізація", її вплив на економічну спільноту та визначити світового лідера економіки на даний час
Світове господарство - історично складена сукупність національних господарств усіх країн світу, які зв'язані між собою міжнародними економічними відносинами, заснованими на міжнародному поділі праці. У другуй половині XIX ст. швидко зросла протяжність залізниць. Морський транспорт зв'язав між собою материки, забезпечив масові межконтинентальні перевезення вантажів і пасажирів. Але головна роль у формуванні світового господарства належала великій машинній індустрії, яка виникла в кінці ХVІІІ ст.
Виділяють такі етапи формування світового господарства :
1. Етап зародження світового господарства і розвитку економічних відносин.
2. Етап формування світового господарства на основі розвитку великої машинної індустрії і сучасного транспорту.
3. Етап переважного розвитку "вшир" (перша пол. ХХ ст.) і "вглиб" (друга пол. ХХ ст.).Для третього етапу характерними є становлення нового виробництва з переважанням постіндустріальних ознак розвитку, транснаціоналізація економіки, посилення економічної інтеграції країн, формування глобальних галузей господарства, зміни структури світової торгівлі, зростання глобальної мобільності високоефективних виробничих чинників (капіталу, менеджменту, технологій тощо), інформатизації і телекомунікації суспільства.
1.2 Міжнародний поділ праці
Міжнародний поділ праці - форма суспільного територіального поділу праці, яка передбачає спеціалазацію країн на певних видах продукції, якими вони обмінюються. Кількість продукції значно перевищує власні потреби країни-виробника. Сформовані галузі міжнародної спеціалізації більшою мірою орієнтовані на експорт продукції і визначають "обличчя" країни в міжнародному поділі праці.
Умови формування галузі спеціалізації включають: дешеву сировина, вдосконалену технологію виробництва, попит на продукцію за межами країни, помірні витрати на транспортування.
Ступінь залучення будь-якої країни до міжнародного поділу праці заленжить насамперед від рівня розвитку її продуктивних сил. Чинники міжнародного поділу праці (див.табл.1).
Таблиця 1
Чинники міжнародного поділу праці
Географічне розташування країни Природно-ресурсний потенціал Соціально-економічні умови
Приморські країни (морська торгівля):
Норвегія, Кіпр, Греція, Панама, Сінгапур
Внутрішньоконтинентальні країни (транзитні перевезення):
європейські країни Добувна промисловість, с/г, рибальство, туризм
Перська затока - нафта;
Бразилія, Канада - залізо;
США, Канада - пшениця;
Індія, Шрі Ланка - чай;
Канада, Швеція, Росія - ліс;
Норвегія, Перу - риба;
Середземномор'я - туризм
- історичні особливості розвитку;
- національні релігійні традиції;
- кваліфіковані трудові ресурси;
- наявність капіталів;
- осягнення НТР;
- нові технології (США, Західна Європа, Японія, Тайвань)
Тому індустріально розвинені країни посідають провідне місце в сучасному міжнародному поділі праці, випускаючи наукомістку продукцію: машини, обладнання, товари тривалого користування тощо. Що стосується молодих країн Азії, Африки і Латинської Америки, то їхня роль у міжнародному поділі праці підвищується завдяки ресурсопостачанню в промислово розвинені країни. Їхня сировинна спеціалізація, що склалася в колоніальну епоху, зберігається дотепер. За економічним потенціалом (сумарною величиною ВНП, що виробляється на планеті) донедавна лідерами вважались такі розвинуті капіталістичні країни: США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія, Канада. Вони створюють близько 50% ВНП.
1.3 Вплив НТР на галузеву структуру і розміщення виробництва
Науково-технічна революція (НТР) - корінний якісний переворот у продуктивних силах людства, викликаний перетворенням науки в безпосередню продуктивну силу суспільства. Характерні риси НТР: універсальність (перетворює всі галузі), прискорення науково-технічних перетворень (скорочення часу між відкриттям і впровадженням).
До основних напрямів НТР належать: комплексна автоматизація в усіх сферах (мікро-ЕОМ, роботи, мікропроцесори), перебудова енергетичного балансу (використання нових джерел енергії), виробництво нових матеріалів (пластмаси, оптичні волокна, композити, напівпровідники), прискорений розвиток біотехнологій, освоєння космосу (нові машини, аерокосмічна промисловість).
Отже, в умовах НТР роль науки полягає в перетворенні її на продуктивну силу суспільства, змінюється роль людини у зв`зку зі зміною характеру праці, її інтелектуалізації. Зрушення в розміщенні виробництва в умовах НТР такі: посилення територіальної концентрації; посилення орієнтації на кваліфіковані кадри; зменшення тяжіння обробної промисловості до джерел сировини і палива; посилення територіального розриву між добуванням і споживанням (переробкою).
Таким чином, показник впливу НТР на сучасне світове господарство - корінні якісні зміни в розміщенні виробництва. У зв`язку з тим , що НТР охопила всі галузі господарства окремих країн, безперечний результат її всеосяжного прояву - це зміни в галузевій структурі світовогогосподарства. Один з основних проявів НТР - структурні зрушення в сучасному виробництві, які полягають у

 
 

Цікаве

Загрузка...