WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Дослідження та удосконалення процесу активізації експортної діяльності - Дипломна робота

Дослідження та удосконалення процесу активізації експортної діяльності - Дипломна робота

світле"
"Львівське світле" Склопляшка 0,5л
Склопляшка 0,5л
Склопляшка 0,5л
Склопляшка 0,5л
Склопляшка 0,5л
КЕГ 50 л, 1л 1,34
0,99
1,05
0,92
0,90
0,85
*з ПДВ і акцизом, без вартості тари
Тепер зробимо оцінку балансу ВАТ "Львівська пивоварня" (див. табл 2.2)
Оцінимо фінансову стабільність підприємства за показниками автономії та фінансової стабільності у 2000 та 2002 рр. Коефіцієнт фінансової авономії розраховується відношенням загальної суми власних коштів до підсумку балансу і рівний 0,405 та 0,351 у 2002 та 2000 рр. відповідно. Норматовно цей показник не повинен бути нижчим 0,5, оскільки чим він вищий, тим кращий фінансовий стан у аналізованого підприємства, але ми бачимо тенденцію до зростання коефіцієнта автономії. Коефіцієнт фінансової стабільності характеризує співвідношення власних і залучених коштів. Він рівний 0,68 та 0,54 у 2002 та 2000рр. відповідно, що свідчить про зменшення залежності пивоварні від зовнішніх джерел. Норматив має бути більшим 1, проте через значні запозичення для розвитку підприємства норматив не виконується, але показник має тенденцію до зростання.
Фінансовий ліверидж обчислюється як відношення довгострокових зобов'язань до власного капіталу. У 2002 та 2000рр. ми бачимо (1,049 та 0,237 відповідно) тененцію до зростання, що є негативним для підприємства і демонструє фінансові ризики через значні запозичення.
Таблиця 2.2
Перелік економічних показників ВАТ "Львівська пивоварня"
за 2000-2002 рр., тис. грн.
Назва показника Показники на кінець року Величини зміни показників
2000 2001 2002 % тис. грн.
АКТИВИ
Ліквідні активи 2296 9436 394 -82,84 -1902
Дебіторська заборгованість 13348 10464 5384 -59,66 -7964
Інші заборгованості 3936 3477 7172 82,22 3236
Запаси 8420 18070 23382 177,70 14962
Поточні активи 25704 32011 36331 41,34 10627
Акції та фінансові вкладення 103 29 49 -52,42 -54
Довгострокова заборгованість 2175 1931 4727 117,33 2552
Нематеріальні активи 32 369 272 750,00 240
Незавершені вкладення 17924 26663 5048 -71,84 -12876
Машини і обладнання 32205 60606 72723 125,81 40518
Будівлі і споруди 32397 31594 49346 52,32 16949
Всього активів 112836 162640 168496 49,33 55660
ПАСИВИ І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 30385 31005 27433 -9,72 -2952
Фінансова заборгованість 33432 356 1267 -96,21 -32165
Банківські кредити 9387 62849 71566 662,39 62179
Поточні забаов'язання 73204 94210 100267 36,97 27063
Статутний фонд 38841 72741 68474 76,29 29633
Фонд переоцінки майна 9365 8441 0 -100,00 -9365
Резервний фонд 6355 6238 11401 79,40 5046
Нерозподілений прибуток минулих років -13829 -13829 024652 -78,26 -10823
Прибуток звітного року -5161 13007 100,00 13007
Всього власного капіталу 39632 68430 68230 72,16 28598
Всього зобов'язань і власного капіталу 112836 162640 168496 49,33 55650
Ще одним показником фінансової стабільності є робочий капітал, який показує спроможність підприємства розрахуватись із власними боргами - різниця між оборотними активами і його поточними зобов'язаннями. Ми бачимо тенденцію нестачі робочого капіталу (-27604 та -19500 тис. грн у 2002 та 2000 рр відповідно). Коефіцієнт покриття поточних зобов'язань оборотними активами ВАТ "Львівська пивоварня" зменшився -0,734 у 2000р. до 0,725 у 2002р. та , що свідчить про неліквідний баланс підприємства.
Платоспроможність підприємства визначається абсолютним коефіцієнтом ліквідності, який є вкрай низьким - 0,004 та 0,03 у 2002 та 2000 рр.( норматив - 0,2-0,35),- і загальним коефіцієнтом ліквідності - 0,725 та 0,735 у 2002 та 2000 рр. При низькій ліквідності активів існує загроза погіршення фінансового стану, теоретично цей показник має бути вищим за 1.
Таблиця 2.3
Звіт про прибутки та збитки ВАТ "Львівська пивоварня" за 2001-2003 рр.
Показники, тис. грн.
Роки
2001 2002 2003
Валова виручка 89467 161173 202403
ПДВ -14941 -26858 -33729
Акциз -10406 -18083 -22709
Виручка після сплати ПДВ і акцизу 64120 116232 145965
Операційні видатки без амортизації -55472 -86332 -108417
Інші прибутки та збитки 192 -1719 -2348
Амортизація -8288 -8378 -8515
Прибуток до сплати фінансових зобов'язань 552 19804 26685
Фінансові зобов'язання -4755 -6152 -7959
Прибуток до оподаткування -4203 13652 18726
Податок на прибуток -958 -646 -886
Чистий прибуток -5161 13007 17840
Щодо ділової активності, то підприємство демонструє відмінні результати: коефіцієнт оборотності капіталу виріс із 0,793 у 2000р. до 0,957 у 2002 р., тривалість обороту склала 376,18 та 453,97 днів у 2002 та 2000рр. відповідно.
Рентабельність власного капіталу зросла із -4,57% у 2000р. до 7,72% у 2002 р. Рентабельність продажу зросла із 0,617% у 2000р. до 12,29% у 2002 р. Проведена оцінка балансу дає можливість зробити висновки, що незважаючи на дещо низькі показники фінансової стабільності через значні капіталовкладення, ВАТ "Львівська пивоварня" досягла досить високих обертів капіталу та ділової активності, крім того, зростають обсяги збуту та рентабельність продажу і капіталу. Розрахувавшись у недалекому майбутньому із своїми зобов'язаннями, платоспроможність пивоварні зросте, проте на даному етапі у період реконструкції та модернізації підприємства відчувається брак вільних коштів, оскільки вони спрямовуються саме на інвестиційну діяльність (інвестиційні проекти наведено у таблиці 2.4)
Таблиця 2.4
Інвестиційні проекти ВАТ "Львівська пивоварня" у 2001-2003 рр.
Проекти, тис. євро Роки
2001* тис. дол. 2002 2003
1. Технічні проекти 6811 5052 3827
2. Проекти по продажах і маркетингу 358 511 550
3. Проекти по інформаційних технологіях 112 100 95
4. Проекти по персоналу 15 25 24
5. Проекти по логістиці 127 701 708
6. Інші проекти 37 0 0
Разом 7459 6388 5204
2.1.1 Аналіз зовнішньоекономічних зв'язків ВАТ "Львівська пивоварня".
Із 1999 року ВАТ "Львівська пивоварня" входить до групи європейських пивоварень, об'єднаних міжнародною корпорацією Baltic Beverages Holding AB. BalticBeverages Holding засновано у 1991 році компаніями Hartwall - 50% та Hripps Ringnes - 50%. На цей час акції ВВН порівну належать компаніям Calsberg Breveries та Scottish&Newcastle.
У 2003 році загальний обсяг продажу BBH склав 3 135 млн. літрів [87]. У грошовому еквіваленті це близько ? 1 161 млн., при чому виручка до сплати податків, процентів і амортизації (EBITA) склала ? 264 млн. ВВН володіє 18 пивзаводами : 10 - у Росії, два - в Україні, чотири - в країнах Балтії і два - в Казахстані. Крім того, літом 2004 року буде введений в експлуатацію новий завод в Київі.·ВВН - лідер продажу на ринках Прибалтики, Казахстану, Росії, де їй належить 33% ринку за результатами 2003 року. В Україні BBH займає друге місце (22% ринку). Основні бренди ВВН в Україні - "Славутич", "Львівське", "Арсенал". У групі підприємств ВВН працює більше 15 тис. чоловік.
ВАТ "Львівська пивоварня" активно залучається до

 
 

Цікаве

Загрузка...