WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Дослідження та удосконалення процесу активізації експортної діяльності - Дипломна робота

Дослідження та удосконалення процесу активізації експортної діяльності - Дипломна робота

А.Олійник, Р.Ткачук. - К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001. - 856 с.
36. Дегтярева О.И., Полянова Т.Н., Саркисов С.В. Внешнеэкономическая деятельность: Учеб. пособие.-2-е изд.-М.: Дело, 2000.-320с.
37. Джон Д.Дэниельс, Ли Х.Радеба. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции / Пер. с англ. - М.: Дело ЛТД, 1994
38. Денисенко М. Можливості активізації інвестування в сучасних умовах // Економіка України.- 2003.- №1.- С.23-31.
39. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбатюк; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001. - 540 с.
40. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці: Підр. - Львів: Афіша, 2002. - 320 с. ;
41. Захарій Ю. Державне субсидування експорту як інструмент зовнішньоторгівельної політики // Зовнішня торгівля.- 1999.- №1-2.- С.188-190.
42. Зовнішня торгівля товарами за 2001 рік // Welcome.- 2001.- № 12.-С.23-35.
43. Зовнішня торгівля України за відповідні роки. - К.: Держкомстат України, 2003.
44. Карбованик С.М. Фінансова підтримка малого та середнього бізнесу у сфері зовнішньої торгівлі // Фінанси України, 2002, №7. - С. 58-65.
45. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х томах. Науч. пособие для вузов.-М.: Международные отношения, 1998.-416с.
46. Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Вид. 2-ге, доп.- К.: Вид. дім "Фінансист", 2000.-650с.
47. Козик В.В., Панкова Л.А., Григор'єв О.Ю. , Босак А.О. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відносини: Практикум.-К.: Вікар, 2003.-368с.
48. Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч.посібник для студентів економічних спеціальностей. Львів: В-во ДУ "Львівська політехніка", 1999.-267с.
49. Клочко В.П. Зовнішньоторгівельні відносини України в умовах посилення інтеграційних зв'язків // Актуальні проблеми економіки, 2003, №11(29). - С.141-153.
50. Кондрачук В., Кондратюк Т. Державна підтримка експорту малих та середніх підприємств в умовах глобалізації ринкового господарства // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України, 2001, №3. - С.163-169.
51. Кредісов А. Виробити і продати. Щодо стратегії просування національного експорту на світові ринки // Політика і час.- 1998.- №4.- С.16-23.
52. А.Кредісов, В.Бабенко. Політика стимулювання експорту та її інструменти // Економіка України, 2003.- №2.- С.4-12.
53. Кредісов А., Дерев'яненко О. Конкурентоспроможність країни та стратегія просування її експорту на світовому ринку // Економіка України.- 1997.- №5.- С.54-61.
54. Крушельницька О.В. Мельничук Д.П. Управління персоналом: Навч. посібник. - К.: "Кондор". - 2003. - 296 с.
55. Крючкова І. Структурні зрушення у зовнішній торгівлі України: тенденції та перспективи // Вісник НБУ, 2004, №2. - С.3-6
56. Кульпінський С. Зовнішні чинники впливу на експорт // Вісник НБУ. - 2002. - №5. - С.59-63
57. Международный менеджмент / Под ред. Пивоварова С.Э., Тарасевича Л.С., Майзеля А.И.-СПб: Питер, 2001.-576с.
58. Міжнародна екноміка. Збірник наукових праць інституту економіки і міжнародних відносин НАН України. - Вип. 33. - К., 2002.
59. Міжнародна екноміка. Підручник (за ред Румянцева А.П.). К.: "Знання-Прес", 2003, 447с.
60. Мировая экономика: Учебник / Под ред.проф. А.С.Булатова.-М.: Юристь, 2000.-736с.
61. Непомняща Т.С. Стимулювання експортної діяльності підприємств малого та середнього бізнесу // Актуальні проблеми економіки, 2004, №2(32). - С.146-154.
62. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: - К.: КНЕУ, 2003. - 948с.
63. Правила безпеки при виробництві пива, солоду та безалкогольних напоїв. За ред. Сазонова А.П. - К.: "Основа", 1997 - 297 с.
64. Плотніков О.В. Ultima ratio економічних реформ.- К.: Кондор, 2003.
65. Портер М. Международная конкуренция. Пер. с англ. Под ред и с предисловием В.Д. Щетинина.-М.: Международные отношения, 1993.
66. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность: Учебно-практическое пособие.-М.: ИВЦ "Маркетинг", 1999.-208с.
67. Рубан А. Про деякі питання і тенденції сучасної зовнішньої торгівлі України // Економіка України.- 2000.- №7.- С.66-69.
68. Скрипник М. Шляхи стимулювання зовнішньоекномічної діяльності підприємств малого та середнього бізнесу // Економіка. Фінанси. Право, 2002, №6.- С. 34-37.
69. Статистика: теоретичні засади і прикладні аспекти. Навч. посібник. За наук. ред. Р.В. Фещура - 2-евид. оновлене і доповнене. - Львів: "Інтелект - Захід", 2003. -
576 с.
70. Трансформація моделі економіки Укрнаїни (ідеологія, протиріччя, перспективи). Інститут економічного прогнозування; за ред. Акад. НАНУ В.М.Гейця. - К.: Логос, 1999. - 500 с.
71. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навчальний посібник / Під заг.ред. А.І.Кредісова / Пер з рос.Н.Кіт, К.Серажим.-К., 1998.-448 с.
72. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навчальний посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг.ред. А.І.Кредісова.-К.: ВІРА-Р, 2002.-552с.
73. Фурман В. М. Страхування ризиків зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання. // Фінанси України.-2004. - №4. - С. 120-127
74. The 2003 A.T. Kearney / FOREIGN POLICY Magazine Globalization Index. Country
Detail.- http://www/foreigpolicy/com/ issue_janfeb_2003/countrydetail.php.
75. Конкурентоспособность Украины ухудшается // http://context-ua.com/articles/ macroeconomy/11451.html
76. http://www.agroperspectiva.com
77. http://www.analitik.org
78. http://www.beermir.com
79. http://www.brama.com/business.
80. http://www.business.kiev.ua/i534/a17090
81. http://www.kmu.gov
82. http://www.kreschatic.kiev.ua
83. http://www.piwo-ua.narod.ru
84. http://www.state.gov
85. http://www.uceps.com.ua
86. http://www.ukragroportal.com
87. http://www.ukrbeer.kiev.ua/news/articles
88. http://www.ukrdzi.com.ua
89. http://www.ukrstat.gov.ua
90. Engelhard J. Exportfoerderung: Exportentscheidungsprozesse und Exportfoerderung. Wiesbaden, Gabler, 1992.
91. Glastetter W. Aussenwirtschaftspolilitik, 2.Aufl., Koeln, 1979, s. 144;
92. Henzler R. Ausfuhrfoerderung, in: Seischab H., Schwantag K. (Hrsg.), Handwoerter-buch der Betriebswirtschaft, Stuttgart, 1956, s. 311;
93. Lefevre D. Staatliche Ausfuhrfoerderung und das Verbot wettbewerbsverfaelschender Beihilfen im EWG - Vertag. Baden-Baden, 1977, s. 30;
94. Munzert R. Exportfoerderung im Vergleich: Frankreich - Deutschland. Deutsch - Franzoesische Industrie- und Handelskammer. 1. Auflage 1997. Bielefeld, Bertelsmann, 1997, s. 1-2;
95. Stroebele W. Aussenwirtschaft: Einfueherung in Theorie und Politik. 2., ueberarb. Aufl. Muenchen; Wien, Oldenbourg, 2000.
96. Wilitzki G. Funktionelle Ausfuhrfoerderung, Diss. Berlin, 1963, s. 13;
ДОДАТКИ
Додаток А
Організаційна структура концерну ВВН

 
 

Цікаве

Загрузка...