WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Дослідження та удосконалення процесу активізації експортної діяльності - Дипломна робота

Дослідження та удосконалення процесу активізації експортної діяльності - Дипломна робота

УПВ 1 = 18367*0,0743*0,2946 = 4020,4654 тис.грн.
Економія на умовно-постійних витратах від запровадження заходу щодо створення закордонного представництва:
Ек. УПВ 2 = 183677*0,0914*0,2946 = 4945,7674 тис.грн.
Економія на умовно-змінних витратах розрахована нижче:
Ек. УЗВ 1 = (129565,8 / 10800) * 802,358 = 9625,728 тис.грн.
Ек. УЗВ 2 = (129565,8 / 10800) *986,901 = 11839,686 тис.грн.
Загальна економія на собівартості розрахована від запровадження першого заходу:
ЕК. соб 1 = 4020,4654 + 9625,728 = 13646,193 тис. грн.
Загальна економія на собівартості розрахована від запровадження другого заходу:
ЕК соб 2 = 4945,7674 + 11839,686 = 16785,453 тис. грн.
Отже, рекомендовані заходи щодо зростання експортної діяльності ВАТ "Львівська пивоварня", а саме створення експортного відділу та закордонного представництва у республіці Польща зумовлять збільшення обсягів експорту у 2,37 рази, що забезпечить зростання балансового прибутку на 16,57% та зростання рентабельності власного капіталу на 4,46%.
ВИСНОВКИ
Входження у світову економічну діяльність є досить важким і довгим процесом для кожної національної економіки і кожного підприємства зокрема. Те, що шлях національної замкнутості, ізоляції від системи міжнародного поділу праці - безперспективний, є доволі очевидним висновком і не потребує вагомих доказів.
Провівши аналіз стану виробничо-господарської діяльності ВАТ "Львівська пивоварня", дослідивши тенденції і закономірності зміни економічних показників за період 1999-2003 рр. можна зробити висновок, що львівська пивоварня вийшла на показники, які незаперечно свідчать про стрімке зростання виробництва.
Проаналізувавши сильні та слабкі сторони ВАТ "Львівська пивоварня", врахувавши всі проблеми та труднощі, викликані як внутрішніми, так і зовнішніми факторами, дослідивши стан і перспективи розвитку ринку пива в Україні, а також тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності львівської пивоварні, виявлено значні експортні можливості цього підприємства.
З огляду на стратегічну привабливість закордонних ринків, вивчення попиту і пропозиції, а також культури споживання пива на цих ринках, рекомендованою стратегією збільшення обсягів експорту ВАТ "Львівська пивоварня" є вихід підприємства на польський ринок. Подальша адаптація львіської пивоварні до вдосконалення зовнішньоторгівельних відносин мислиться на шляху створення власного експортного відділу і закордонного предствництва у місті Любліні (республіка Польща).
Провівши економічне обгрунтування заходів щодо стимулювання експортної діяльності, ми бачимо, що збільшення обсягів експорту пива ВАТ "Львівська пивоварня" у 2,37 рази забезпечить зростання балансового прибутку на 16,57% та зростання рентабельності власного капіталу на 4,46%.
Чи зможе львівська пивоварня завоювати закордонні ринки покаже майбутнє.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. ЗУ "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.1991 року №956-ХII.
2. ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1998 року №9791/10/16-1217.
3. ЗУ "Про Єдиний митний тариф" від 05.02.1992 року №2097-XII.
4. ЗУ "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 року №168/97.
5. ЗУ "Про порядок здійснення розрахунків у іноземній валюті" від 23.09.1994 року №185/94-ВР.
6. ЗУ "Про внесення змін до ЗУ "Про зовнішньоекномічну діяльність" від 20.11.2003 №1315-IV
7. ЗУ "Про внесення змін до ЗУ "Про зовнішньоекномічну діяльність" від 20.11.2003 №1294-IV
8. ЗУ "Про внесення змін до ЗУ "Про охорону праці" від 25.11.2003 №1331-IV
9. Декрет КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1993 року №15-93.
10. Декрет КМУ "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" від 19.02.1993 року № 15-93.
11. Постанова КМУ "Положення про вантажну митну декларацію" від 09.06.1997 року №574.
12. Постанова КМУ та НБУ "Про типові платіжні умови зовнішньоекономічних договорів, і типові форми захисних застережень до зовнішньоекономічних договорів, які передбачають розрахунки у іноземній валюті" від 21.06.1995 року №444.
13. Постанова Правління НБУ "Про введення обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів - юридичних осіб" від 04.09.1998 року №349.
14. Постанова Правління НБУ "Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України" від 18.03.1999 року №127.
15. Постанова КМУ "Правила використання готівкової іноземної валюти на території України" від 26.03.1998 року №119.
16. Положення НБУ "Про кредитування" від 28.09.1995 року №246.
17. ПостановаПравління НБУ "Положення про порядок ліцензування банків в Україні" від 27.03.1996 року №77.
18. Постанова Правління НБУ "Про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України" від 29.12.2000 року №520.
19. Постанова КМУ "Про сприяння зовнішньоекономічній діяльності" від 14.04.1999 року N593.
20. Постанова КМУ "Про утворення Комісії з питань удосконалення законодавства у сфері ЗЕД" від 07.04.2003 року №484.
21. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку збільшення строку пред'явлення та продовження строків декларування митному органу товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України" від 26.03.2003 року №377.
22. Постанова КМУ "Про внесення змін до Положення про ВМД" від 04.02.2004 №111
23. Програма стимулювання експорту продукції, схвалена розпорядженням КМУ від 26 жовтня 2001 р. №498-р.
24. Указ Президента України "Про застосування Міжнародних правил інтерпритації комерційних термінів" від 04.10.1994 року № 567/94.
25. Указ Президента "Про облік окремих зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні" від 27.01.1996 року №73/96.
26.Указ Президента України від "Про деякі заходи щодо розвитку туристичної та курорто-рекреаційної сфер України" від 11.03.2003 року №207/2003.
27. Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. - М.: Экономика, 1989
28. Бедрій Я.І., Джгирей В.С., Кидасюк Л.І., Огринський П.І., Дембіцький С.І. Охорона праці: Навч. пос. - Львів: ПТВФ "Афіша", 1997 - 258 с.
29. Василенко Ю. Перебіг експорту при девальвації національної валюти // Економіст.- 2002.- №8.- С.46-51
30. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов / Л.Е.Стровский, С.К.Казанцев, Е.А.Паршина и др., Под ред. проф Л.Е.Стровского.- 2-е изд., перераб и доп.-М.: ЮНИТИ, 1999.-823с.
31. Внешнеэкономическая деятельность: организация, управление, прогнозирование. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. Донецьк, "Донеччина", 1999.- 545с.
32. Вплив глобалізації на формування та розвиток зовнішньоекономічних зв'язків України. - К., 2002.
33. Гандзюк М.П., Желібо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці: Підр. для студ. вищих навч. закладів за ред. М.П. Гандзюк. - К.: Каравела, 2004 - 408 с.;
34. Губський Б.В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі - К.: Наукова думка, 1998.-390с.
35. Гіл, Чарльз В.Л. Міжнародний бізнес: конкуренція на глобальному ринку / Пер. з англ.

 
 

Цікаве

Загрузка...