WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаМіжнародні відносини, Міжнародна економіка → Дослідження та удосконалення процесу активізації експортної діяльності - Дипломна робота

Дослідження та удосконалення процесу активізації експортної діяльності - Дипломна робота

обумовлені місце, рід і термін роботи, режим праці та відпочинку, технічне забезпечення праці, відповідальність за невиконання обов'язків, збереження комерційної таємниці. Контракт на відміну від трудового договору, оформлятиметься письмово у двох примірниках, і на його основі видається наказ директора з адмінпитань та персоналу. Одночасно працівника будуть знайомити з умовами праці, колективним договором, правилами внутрішнього розпорядку. Фактичним зарахуванням працівника до складу персоналу організації вважається час підписання контракту (договору). Контаркт є завжди строковим, тому із працівниками представництва він буде підписаний на рік.
Організаційні питання щодо впровадження заходів для підвищення обсягів експортної діяльності ВАТ "Львівська пивоварня" подані вище, а тепер доцільно звернутися до розрахунку їх ефективності та досягнення запланованих результатів.
Отже, внаслідок запровадження цих двох заходів, зокрема створення експортного відділу та закордонного представництва, обсяги експорту від першого заходу зростуть на 802,358 тис. дал, тобто на 7,43%, обсяги експорту від запровадження другого заходу зростуть на 986,901 тис дал, тобто на 9,14%. Львівська пивоварня понесе витрати, які згруповані за елементами витрат у додатку В. У таблиці 3.2 поданий приріст умовно-постійних та умовно-змінних витрат ВАТ "Львівська пивоварня" у зв'язку із запровадженням заходів.
Таблиця 3.2
Витрати ВАТ "Львівська пивоварня" до і після впровадження заходів, тис. грн.
Заходи Приріст умовно-постійних витрат Приріст умовно-змінних витрат Приріст загальних витрат
1. Створення експортного відділу. 61,289 50,000 111,289
2. Створення закордонного представництва 108,102 209,372 317,474
Доцільно проаналізувати як змінилися показники економічного зростання внаслідок запровадження описаних вище заходів (див. табл.3.3)
Таблиця 3.3
Показники економічного зростання ВАТ "Львівська пивоварня" до і після впровадження заходів
Показники економічного зростання Фактичні до запровадження заходів Після впроваджен-ня першого заходу Після впровадження другого заходу Зміна показників у результаті впровадження
першого заходу другого заходу
Валовий дохід, тис.грн. 202403 217441,54 220902,63 +15038,54 +18499,63
Балансовий прибуток, тис.грн. 18726 20068,74 20241,19 +1342,74 +1515,19
Активи, тис.грн. 196678 196694,19 196704,877 +16,191 +26,877
Власний капітал, тис.грн. 69560 69560 69560 - -
Продовження таблиці 3.3
Кредиторська заборгованість, тис.грн. 2512 2512 2512 - -
Рентабельність власного капіталу, % 26,92 28,85 29,1 +1,93 +2,18
Рентабельність активів, % 9,52 10,20 10,29 +0,68 +0,77
Рентабельність виготовленої продукції, % 10,20 10,17 10,09 -0,03 -0,11
Капіталовіддача реалізованої продукції, % 290,98 312,6 317,57 +21,62 +26,59
Повна собівартість продукції, тис.грн. 183677 197372,8 200661,41 +13695,8 +16984,44
Отже, із таблиці 3.3 видно, що збільшення обсягів експортної діяльності ВАТ "Львівська пивоварня" зумовить зростання рентабельності власного капіталу на 4,11%. Проте підприємство внаслідок збільшення за прогнозами своїх обсягів виробництва на 3,956 млн. дал може виковикористати ефект масштабу виробництва. Ефект масштабу передбачає зниження собівартості одиниці продукції за рахунок зниження витрат на закупівлю сировини і матеріалів у більших кількостях, економію сировини за рахунок економії палива та енергії, а також зниження умовно-постійних витрат на одиницю продукції. Крім того спрацьовує ефект досвіду - зниження умовно-змінних витрат на одиницю продукції - підвищення потужностей обладнання, заміна його на економічне дозволяє знижувати непередбачувані втрати, зумовлені недосконалістю виробничого процесу, крім того зникає необхідність його багаторазового ремонту та простоїв.
Отже, внаслідок підвищення обсягів виробництва пива виявляються резерви зниження собівартості на весь обсяг продукції, в тому числі і на продукцію, що йде на експорт. Зокрема, зниження собівартості продукції є одночасно резервом збільшення прибутку підприємства. Знайдемо резерви зниження собівартості продукції ВАТ "Львівська пивоварня", розрахунки зростання резерву проводяться за формулою: ?РЗ = См (Рф + ?Р),
де ?РЗ - резерв зростання прибутку;
См - можливе зниження витрат на 1 грн. продукції;
Рф - фактично реалізована продукція за звітом;
?Р - можливе зростання обсягу реалізації.
Отже, щоб досягнути згідно поставленого у роботі завдання зростання прибутку, через нього і рентабельності власного капіталу необхідно знайти можливе зниження витрат на 1 грн. декалітра пива: См = 244,45 / (10800 + 3596). См = 0,017 грн. / дал. Зниження собівартості на 2 копійки з кожної гривні декалітрапива аналогічне зниження собівартості пива на 1,7% призведе до зростання прибутку на 244,45 тис.грн., відповідно знизиться і собівартість експортної продукції. Зокрема, собівартість експортних поставок до Польщі знизиться до 200526,61 тис. грн., собівартість експорту, що здійснюватиме експортний відділ пивоварні знизиться до 197263,18 тис. грн. (див. табл.3.4)
Таблиця 3.4
Зміна показників ВАТ "Львівська пивоварня" у результаті впровадження заходів та зниження собівартості за рахунок ефекту масштабу виробництва
Показники економічного зростання Фактичні до запровадження заходів Після впроваджен-ня першого заходу Після впровадження другого заходу Зміна показників у результаті впровадження
першого заходу другого заходу
Валовий дохід, тис.грн. 202403 217441,54 220902,63 +15038,54 +18499,63
Балансовий прибуток, тис.грн. 18726 20178,36 20376,02 +1452,36 +1650,02
Активи, тис.грн. 196678 196694,19 196704,877 +16,191 +26,877
Власний капітал, тис.грн. 69560 69560 69560 - -
Кредиторська заборгованість, тис.грн. 2512 2512 2512 - -
Рентабельність власного капіталу, % 26,92 29,00 29,29 +2,08 +2,38
Рентабельність активів, % 9,52 10,26 10,36 +0,74 +0,84
Рентабельність виготовленої продукції, % 10,20 10,23 10,16 +0,03 -0,04
Капіталовіддача реалізованої продукції, % 290,98 312,6 317,57 +21,62 +26,59
Повна собівартість продукції, тис.грн. 183677 197263,18 200526,61 +13586,18 +16849,61
Як видно із таблиці 3.4, за допомогою впроваджених заходів щодо збільшення обсягів експорту продукції та збільшення обсягів виробництва ВАТ "Львівська пивоварня" рентабельність власного капіталу підприємства зросте на 4,46% і становитиме 31,38%.
Тепер знайдемо економію на умовно-постійних витратах підприємства від запровадження кожного окремого заходу (див. табл. 3.5)
Таблиця 3.5
Розрахунок економії на умовно-постійних витратах ВАТ "Львівська пивоварня"
Показники До впровадження заходів Після впровадження першого заходу Після впровадження другого заходу
Умовно-постійні витрати, тис. грн. 54111,2 54172,489 54219,301
Умовно-змінні витрати, тис. грн. 129565,8 143090,7 146307,31
Повна собівартість, тис. грн. 183677 197263,18 200526,61
Економія на умовно-постійних витратах від запровадження заходу щодо створення експортного відділу:
Ек.

 
 

Цікаве

Загрузка...